БЮДЖЕТ (В ЛЕВА)

 

Професионална гимназия по моден дизайн Велико Търново

БЮДЖЕТ ПО ПРОЕКТ: "Единни в многообразието" - иновативни действия за интеркултурно образование в Професионална гимназия по моден дизайн – Велико Търново

ИНСТИТУЦИЯ: Професионална гимназия по моден дизайн

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА: 10 месеца

”ПРОЕКТЪТ СЕ РЕАЛИЗИРА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА”

№  Наименование на дейността общо одобрена сума
1  Организация и управление  1500.00 1305.00
 2     Информиране и публичност  400.00  400.00
3  Разработване и въвеждане на програми за интеркултурно образование  4166.00  3417.00 
4  Иновативни заедно – равни шансове за млади изследователи  4857.00   4857.00
5  Развитие на социални и екологични знания, умения и компетентности   1207.00  1147.00
6  Етнокултурни взаимодействия 2870.00   2870.00
   ОБЩО: 15000.00  13996.00

 

              

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню