ЕКИП ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Професионална гимназия по моден дизайн Велико Търново   

Процедура: Конкурсна процедура 33.18-2019


1. Реализиране на форми на взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност

 Професионална гимназия по моден дизайн

 гр. Велико Търново, общ.Велико Търново, обл.Велико Търново

Наименование на проекта: "Единни в многообразието" - иновативни действия за интеркултурно образование в Професионална гимназия по моден дизайн – Велико Търново

Времетраене на проекта: 10 месеца

Искана сума: 15000.00 лева

Одобрена сума: 13966.00 лв.

Договор № БС3318-1-025/29.10.2019 г. по КП 33.18-2019 на ЦОИДУЕМ при Министерството на образованието и науката

”ПРОЕКТЪТ СЕ РЕАЛИЗИРА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА”

95145148 2559115654336466 5613734745084002304 n

 РЪКОВОДИТЕЛ: Боряна Мочева

 

КООРДИНАТОР: Камелия Джанабетска

СЧЕТОВОДИТЕЛ: Бонка Николова

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: Георги Гърев

 

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню