За родители

ЗАЯВЛЕНИЕ за освобождаване на ученик - 15 дни от класен ръководител за учебната 2023-2024 г.

 

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

На 14.07.2021 г. ще се проведе родителска среща във връзка с предстояща мобилност по международен проект по програма ЕРАЗЪМ +

 

АНКЕТА за попълване от родители - в срок до 10.00. ч. на 09.02.2021 година.

  

-Линк към Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет – https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

– Линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ – https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Институтът за изследвания в образованието и Асоциация Родители са
изготвили анкета, относно организацията на учебния процес в училищата
предвид ситуацията с Ковид-19 и предлагането на различни мерки как да се
организира учебния процес.

Резултатите от анкетата ще бъдат предоставени и на МОН.

Линк към анкетата:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexzG69tUYIB7EI_PZd0viHtaFLnI_MTVmOjX-sXZimGR7UEg/viewform?fbclid=IwAR28znaMPightj-Tm7_FebdteE0qj3T4CGdUtPmZ7csevQqRqMkbysrfjlo

 

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19

ЗАЯВЛЕНИЕ - освобождаване на ученик - 3 дни от класен ръководител

ЗАЯВЛЕНИЕ - освобождаване ученик - 7 дни от директора

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню