1.  БОРЯНА МОЧЕВА - вторник - 14:30 - 15:15 ч.  ( ПЕРСПЕКТИВА, УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ДИЗАЙН НА ОБЛЕКЛО )
 2.  ГЕОРГИ ГЪРЕВ - четвъртък - 14:30 - 15:15 ч. (  ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ )
 3.  ГЕРГАНА АЛЕКСАНДРОВА  - сряда - 14:30 - 15:15 ч. (  ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ )
 4.  ИВАНИЧКА ДЖИЛЯНОВА - понеделник - 14:30 - 15:15 ч.  (  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА)
 5.  РОСИЦА ДАСКАЛОВА - понеделник - 14:30 - 15:15 ч.  ( ЧУЖД ЕЗИК - АНГЛИЙСКИ,  ЧУЖД ЕЗИК - РУСКИ,  ЧУЖД ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА,  ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА)
 6.  ПЕТЯ НАЧЕВА - четвъртък - 14:30 - 15:15 ч.  ( ЧУЖД ЕЗИК - ИСПАНСКИ )
  7.  ЛИЛИЯ СТАНЕВА - понеделник - 14:30 - 15:15 ч. ( МАТЕМАТИКА,  ИНФОРМАТИКА,  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ )
 8.  КАМЕЛИЯ ДЖАНАБЕТСКА /замества до завръщането на ВЕСЕЛКА НИКОЛОВА/ - четвъртък - 14:30 - 15:15 ч.  ( ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ,  ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ,  ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА,  СВЯТ И ЛИЧНОСТ)
 9.  ЕЛКА БАКОВА - понеделник - 14:30 - 15:15 ч.  ( БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ,  ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА,  МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ,  ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА,  СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ВЪВ ФРИЗЬОРСТВОТО )
 10.  ЛИЛИЯ ПЕТРОВА - петък - 14:30 - 15:15 ч. (  ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ,  ЕЛЕКТРОНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА,  УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО КОЗМЕТИКА )
 11.  ИНЖ.МАРИЯНА ИВАНОВА - сряда - 14:30 - 15:15 ч. (ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД,  КОЗМЕТИКА,  УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО КОЗМЕТИКА, МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА, ДЕКОРАТИВНА КОЗМЕТИКА, ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА, УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ХИГИЕНА И БЕЗОПАСТНОСТ ПРИ РАБОТА, ОСНОВИ НА КОЗМЕТИКАТА)
 12.  ИВЕЛИНА НЕДЕВА - четвъртък - 14:30 - 15:15 ч.  ( ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО,  ИКОНОМИКА,  СЧЕТОВОДСТВО,  УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СЧЕТОВОДСТВО, ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА, ФИРМЕНО ПРАВО, СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ВЪВ ФРИЗЬОРСТВОТО, КОЗМЕТИКА, ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОФЕСИЯТА, УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ОСНОВИ НА КОЗМЕТИКАТА)
 13.   ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА - вторник - 14:30 - 15:15 ч.  ( СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ,ВЪВ ФРИЗЬОРСТВОТО, УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА,  УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ФРИЗЬОРСТВО,  УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ВЪВ ФРИЗЬОРСТВОТО,  МУЗИКА )
 14.

 ГАЛЯ НИКОЛОВА - понеделник - 14:30 - 15:15 ч.  (  ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО,  РИСУВАНЕ,  ЦВЕТОЗНАНИЕ, УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО РИСУВАНЕ,  КОМПОЗИЦИЯ,  УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО КОМПОЗИЦИЯ, УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ДИЗАЙН НА ОБЛЕКЛО )

 15.  НИНА ШИШМАНОВА - понеделник - 14:30 - 15:15 ч.  (  ФИЛОСОФИЯ )
 16.  ЛИЛИЯ НИКОЛОВА - понеделник - 14:30 - 15:15 ч.  ( УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ЦВЕТОЗНАНИЕ, УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО РИСУВАНЕ )

III а клас, специалност „Моден дизайн” - 6

VIII а клас, специалност „Организация и технология на козметичните услуги” - 6

IX а клас, специалност „Моден дизайн” - 0

IX а клас, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги” - 0

X а клас, специалност „Моден дизайн” - 1

X а клас, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги” - 2

XI а клас, специалност „Фризьорство” - 1

XI а клас, специалност „Козметика” - 5

XII а клас, специалност „Фризьорство” - 4

XII а клас, специалност „Козметика” - 8

VIII а клас, специалност „Моден дизайн” - 5

VIII а клас, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги” - 4

IX а клас, специалност „Моден дизайн” - 1

IX а клас, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги” - 3

X а клас, специалност „Фризьорство” - 2

X а клас, специалност „Козметика” - 5

XI а клас, специалност „Фризьорство” - 3

XI а клас, специалност „Козметика” - 8

 

 

 1.  БОРЯНА МОЧЕВА - вторник - 14:30 - 15:15 ч.  ( РИСУВАНЕ )
 2.  ГЕОРГИ ГЪРЕВ - четвъртък - 14:30 - 15:15 ч. (  ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ )
 3.  ГЕРГАНА АЛЕКСАНДРОВА  - вторник - 14:30 - 15:15 ч. (  ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ )
 4.  ИВАНИЧКА ДЖИЛЯНОВА - вторник - 14:30 - 15:15 ч.  (  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА)
 5.  РОСИЦА ДАСКАЛОВА - понеделник - 14:30 - 15:15 ч.  ( ЧУЖД ЕЗИК - АНГЛИЙСКИ,  ЧУЖД ЕЗИК - РУСКИ,  ЧУЖД ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА,  ПСИХОЛОГИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА,  СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ВЪВ ФРИЗЬОРСТВОТО,  СИП ФРИЗЬОРСТВО )
 6.  ПЕТЯ НАЧЕВА - четвъртък - 14:30 - 15:15 ч.  ( ЧУЖД ЕЗИК - ИСПАНСКИ )
  7.  ЛИЛИЯ СТАНЕВА - петък - 14:30 - 15:15 ч. ( МАТЕМАТИКА,  ИНФОРМАТИКА,  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ )
 8.  ВЕСЕЛКА НИКОЛОВА - сряда - 14:30 - 15:15 ч.  ( ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ,  ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ,  ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА,  ФИЛОСОФИЯ,  СВЯТ И ЛИЧНОСТ,  ЕТИКА И ПРАВО )
 9.  ЕЛКА БАКОВА - петък - 14:30 - 15:15 ч.  ( БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ,  ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА,  МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ,  ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА,  ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОФЕСИЯТА,  ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА,  УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ХИГИЕНА И  БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА,  ФРИЗЬОРСТВО - ФУЧ )
 10.  ЛИЛИЯ ПЕТРОВА - петък - 14:30 - 15:15 ч. (  ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ,  ЕЛЕКТРОНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА,  УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО КОЗМЕТИКА )
 11.  ИНЖ.МАРИЯНА ИВАНОВА - вторник - 14:30 - 15:15 ч. (ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД,  КОЗМЕТИКА,  КОЗМЕТИЧНИ СРЕДСТВА,  ДЕКОРАТИВНА КОЗМЕТИКА,  ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА)
 12.  ЮЛИЯ МАРЧЕВСКА - вторник - 14:30 - 15:15 ч.  ( ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО,  ИКОНОМИКА,  СЧЕТОВОДСТВО,  УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СЧЕТОВОДСТВО)
 13.   ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА - вторник - 14:30 - 15:15 ч.  ( ОСНОВИ НА ФРИЗЬОРСТВОТО, УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА,  УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ФРИЗЬОРСТВО,  УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ОСНОВИ НА ФРИЗЬОРСТВОТО,  УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ,ВЪВ ФРИЗЬОРСТВОТО,  МУЗИКА )
 14.  ГАЛЯ НИКОЛОВА - сряда - 14:30 - 15:15 ч.  (  ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО,  РИСУВАНЕ,  УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО РИСУВАНЕ,  КОМПОЗИЦИЯ,  УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО КОМПОЗИЦИЯ )

VIII А клас – специалност „Моден дизайн”

VIII А клас – специалност „Организация и технология на фризьорските услуги”

IX А клас – специалност „Моден дизайн“

IX А клас – специалност „Организация и технология на фризьорските услуги”

X А клас –специалност „Фризьорство”

X А клас – специалност „Козметика”

XI А клас – специалност „Фризьорство”

XI А клас – специалност „Козметика”

XII А клас – специалност „Фризьорство”

XII А клас – специалност „Козметика”

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ КЪМ 19 ноември 2018 г. :

VIII а клас, специалност „Моден дизайн” - 7

VIII а клас, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги” - 4

IX а клас, специалност „Моден дизайн” - 0

IX а клас, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги” - 3

X а клас, специалност „Фризьорство” - 0

X а клас, специалност „Козметика” - 5

XI а клас, специалност „Фризьорство” - 2

XI а клас, специалност „Козметика” - 7

XII а клас, специалност „Фризьорство” - 6

XII а клас, специалност „Козметика” - 4

 

Страница 1 от 2

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2017 Всички права запазени