Графици

2021/2022 година

ГРАФИК за ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ С УЧЕНИЦИ

ПРЕЗ ВТОРИ  СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

 № 

 ИМЕ И ФАМИЛИЯ НА УЧИТЕЛ

ДЕН

МЯСТО

ЧАСНА ПРОВЕЖДАНЕ

 1

 БОРЯНА МОЧЕВА

 ВТОРНИК

   209

   13:20-14:00

 2

 ГЕОРГИ ГЪРЕВ

 ЧЕТВЪРТЪК

 СПОРТНА ПЛОЩАДКА 

   13:20-14:00

 3

 ЕКРАМ МЮМЮНОВ

 СРЯДА

 СПОРТНА ПЛОЩАДКА 

   13:20-14:00

 4

 ГЕРГАНА САМУИЛОВА

 СРЯДА

   202

   13:20-14:00

 5

 РОСИЦА ДАСКАЛОВА

 ВТОРНИК

   306

   13:20-14:00

 6

 ПЕТЯ НАЧЕВА

 ЧЕТВЪРТЪК

   303

   13:20-14:00

 7

 НИКОЛИНКА КОЛЕВА

 ПОНЕДЕЛНИК

   307

   13:20-14:00

 8

 КАМЕЛИЯ ДЖАНАБЕТСКА

 ПЕТЪК

   303

   13:20-14:00

 9

 ЕЛКА БАКОВА

 ПОНЕДЕЛНИК

   302

   13:20-14:00

10

 ЛИЛИЯ ПЕТРОВА

 СРЯДА

   203

   13:20-14:00

11

 ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА

 ЧЕТВЪРТЪК

   207

   13:20-14:00

 12

 ИВЕЛИНА НЕДЕВА

  ПОНЕДЕЛНИК 

    306

   13:20-14:00

 13

 Инж.МАРИЯНА ИВАНОВА

 ПОНЕДЕЛНИК

    208

   13:20-14:00

 14

 ГАЛЯ НИКОЛОВА

 ПОНЕДЕЛНИК

   209

   13:20-14:00

 15

 ЦВЕТЕЛИНА ТУТОВСКА-МИЛЧЕВА 

 ПОНЕДЕЛНИК

   209

   13:20-14:00

 16

 СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 ПЕТЪК

   302

   13:20-14:00

*ЗАБЕЛЕЖКА: във връзка със спазване на противоепидемичните мерки, ротационен принцип на обучение и/или обучение в ОРЕС,  при невъзможност за присъствие в сградата на училището часовете за  консултациите се провеждат чрез електронната платформа Teams.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГРАФИК за ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА ПРЕЗ ВТОРИ  СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

  №   

 КЛАС   

   КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ   

   ДЕН 

  МЯСТО  

  ЧАС

  1

   VIII А

   ЕКРАМ МЮМЮНОВ

   ВТОРНИК   

  303

 13:20-14:00

  2

   IX А

   ГЕРГАНА САМУИЛОВА

   ВТОРНИК

  202

 13:20-14:00

  3

   X А

   ИВЕЛИНА НЕДЕВА

   ВТОРНИК

  306

 13:20-14:00

  4

   XI А

   НИКОЛИНКА КОЛЕВА

   ВТОРНИК

  308

 13:20-14:00

  5

  XII А

   ЕЛКА БАКОВА

   ВТОРНИК

  302

 13:20-14:00

 

ГРАФИК ТРЕТА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯот VIII. IX. X. XI клас в самостоятелна форма на обучение

 

2020/2021 година

ВАЖНО!!!

Във връзка с разпространението на COVID-19С и с цел превенция и опазване на здравето на учениците, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в ПГ по моден дизайн, гр. Велико Търново, при провеждане на изпитни сесии в дневна и самостоятелна форма на обучение Ви уведомяваме, че учениците следва да извършват следните дейности, за да бъдат допуснати в сградата на ПГ по моден дизайн, гр. Велико Търново:

  • Да носят предпазни средства – маски и ръкавици;
  • Задължителна дезинфекция на ръце при влизане в сградата;
  • Да се спазва дистанция на разстояние 1,5 - 2 м. един от друг;
  • Да си осигурят химикал.

Пожелаваме Ви успешно представяне в изпитната сесия!

От Ръководството.

График на изпити на ученици от VIII и IX клас в самостоятелна форма на обучение - редвна изпитна сесия - януари 2021

ГРАФИК за провеждане на редовна изпитна сесия на Анета Георгиева Атанасова и Йордан Росенов Тодоров, ученици в специалност „Организация и технология на козметичните услуги“ в самостоятелна форма на обучение (IX клас) на сесия януари 2021, учебна 2020/2021 г - от 11.01.2021 до 27.01.2020 г. включително

График на изпити на ученици от VIII. IX. X. XI клас в самостоятелна форма на обучение - редовна изпитна сесия ноември-декември 2020 г.

2019/2020 учебна година

Втора редовна изпитна сесия май-юни за учебната 2019/2020 година за ученици от XI и XII клас, самостоятелна форма на обучение

 

ГРАФИК на втора редовна изпитна сесия, XII клас, самостоятелна форма на обучение

 

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню