Графици

Втора редовна изпитна сесия май-юни за учебната 2020/2021 година за ученици от XI и XII клас, самостоятелна форма на обучение

 

ВАЖНО!!!

Във връзка с разпространението на COVID-19С и с цел превенция и опазване на здравето на учениците, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в ПГ по моден дизайн, гр. Велико Търново, както и заповед № 627/30.03.2020 г. на директора на ПГ по моден дизайн, гр. Велико Търново за провеждане на редовна изпитна сесия  в самостоятелна форма на обучение Ви уведомяваме, че  учениците следва да извършват следните дейности, за да бъдат допуснати в сградата на ПГ по моден дизайн, гр. Велико Търново:

  • Да носят предпазни средства – маски и ръкавици;
  • Задължителна дезинфекция на ръце при влизане в сградата;
  • Да се спазва дистанция на разстояние 1,5 - 2 м. един от друг;
  • Да си осигурят химикал.

Пожелаваме Ви успешно представяне в изпитната сесия!

От Ръководството.

ГРАФИК на втора редовна изпитна сесия, XII клас, самостоятелна форма на обучение

 

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню