Графици

2020/2021 година

ВАЖНО!!!

Във връзка с разпространението на COVID-19С и с цел превенция и опазване на здравето на учениците, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в ПГ по моден дизайн, гр. Велико Търново, при провеждане на изпитни сесии в дневна и самостоятелна форма на обучение Ви уведомяваме, че учениците следва да извършват следните дейности, за да бъдат допуснати в сградата на ПГ по моден дизайн, гр. Велико Търново:

  • Да носят предпазни средства – маски и ръкавици;
  • Задължителна дезинфекция на ръце при влизане в сградата;
  • Да се спазва дистанция на разстояние 1,5 - 2 м. един от друг;
  • Да си осигурят химикал.

Пожелаваме Ви успешно представяне в изпитната сесия!

От Ръководството.

График на изпити на ученици от VIII. IX. X. XI клас в самостоятелна форма на обучение - редовна изпитна сесия ноември-декември 2020 г.

2019/2020 учебна година

Втора редовна изпитна сесия май-юни за учебната 2019/2020 година за ученици от XI и XII клас, самостоятелна форма на обучение

 

ГРАФИК на втора редовна изпитна сесия, XII клас, самостоятелна форма на обучение

 

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню