Графици

2021/2022 година

ГРАФИК ТРЕТА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯот VIII. IX. X. XI клас в самостоятелна форма на обучение

 

2020/2021 година

ВАЖНО!!!

Във връзка с разпространението на COVID-19С и с цел превенция и опазване на здравето на учениците, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в ПГ по моден дизайн, гр. Велико Търново, при провеждане на изпитни сесии в дневна и самостоятелна форма на обучение Ви уведомяваме, че учениците следва да извършват следните дейности, за да бъдат допуснати в сградата на ПГ по моден дизайн, гр. Велико Търново:

  • Да носят предпазни средства – маски и ръкавици;
  • Задължителна дезинфекция на ръце при влизане в сградата;
  • Да се спазва дистанция на разстояние 1,5 - 2 м. един от друг;
  • Да си осигурят химикал.

Пожелаваме Ви успешно представяне в изпитната сесия!

От Ръководството.

График на изпити на ученици от VIII и IX клас в самостоятелна форма на обучение - редвна изпитна сесия - януари 2021

ГРАФИК за провеждане на редовна изпитна сесия на Анета Георгиева Атанасова и Йордан Росенов Тодоров, ученици в специалност „Организация и технология на козметичните услуги“ в самостоятелна форма на обучение (IX клас) на сесия януари 2021, учебна 2020/2021 г - от 11.01.2021 до 27.01.2020 г. включително

График на изпити на ученици от VIII. IX. X. XI клас в самостоятелна форма на обучение - редовна изпитна сесия ноември-декември 2020 г.

2019/2020 учебна година

Втора редовна изпитна сесия май-юни за учебната 2019/2020 година за ученици от XI и XII клас, самостоятелна форма на обучение

 

ГРАФИК на втора редовна изпитна сесия, XII клас, самостоятелна форма на обучение

 

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню