НВО и ДЗИ

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ - Х клас, 2020/2021 г.

В периода 15-19.02.2021 г. учениците от 10 клас подават заявления за явяване на изпит по чужд език и за оценяване на дигиталните способности - в стая 304.
 

ИНСТРУКТАЖ за ученика за НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) в края на Х клас

ИНСТРУКТАЖ за ученика за НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ в края на Х клас за компонента „Говорене“ по чужд език

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности в края на X клас

 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2020/2021

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2020/2021 г.
 
 
Сесия май-юни:
 
Български език и литература             19 май 2021 г., начало 08:00 ч.
Втори държавен зрелостен изпит      21 май 2021 г., начало 08:00 ч.
Държавен зрелостен изпит по желание на ученика - в периода 26 май - 31 май 2021 г.

Сесия август-септември:
 
Български език и литература            26 август 2021 г., начало 08:00 ч.
Втори държавен зрелостен изпит      27 август 2021 г., начало 08:00 ч.
Държавен зрелостен изпит по желание на ученика - в периода 30 август - 02 септември 2021 г.
 
За повече информация за ДЗИhttp://zamatura.eu/
 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Дейност

Сесия май-юни

Сесия август-септември

Срок

Срок

Подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити, регистриране на заявление в софтуерен продукт и издаване на служебна бележка

01.03.2021 г. – 19.03.2021 г.

01.07.2021 г. – 16.07.2021 г.

 Допускане до държавни зрелостни изпити

до 18.05.2021 г.

до 19.08.2021 г.

Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали

до 18.05.2021 г.

до 23.08.2021 г.

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

до 18.05.2021 г.

23.08.2021 г.

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити

до 07.06.2021 г.

до 08.09.2021 г.

Връчване на дипломите за завършено средно образование

до 22.06.2021 г.

до 14.09.2021 г.

   
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ за сесия август-септември 2019/2020г.

Срокът за подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити за сесия август-септември е до 20.07.2020 г. включително.

Заявления се приемат електронно по служебна поща на училището, както и на място в сградата, където ще ви бъде предоставена бланка.

При електронно подаване на заявление и невъзможност зрелостниците да го разпечатат следва собственоръчно да препишат текста (дословно) на заявлението на лист хартия, да попълнят необходимите данни, да подпишат заявлението, след което да го сканират/снимат и изпратят на служебната електроннапоща на училището.

БЛАНКА - ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до ДЗИ за сесия август-септември на учебната 2019/2020 г.

 

Подаване на заявления за държавни квалификационни изпити (ДКИ) сесия август-септември 2020 г.

Срокът за подаване на заявление за допускане до държавни квалификационни изпити за сесия август-септември на учебната 2019/2020 г. е до 15.07.2020 г.  включително.

Заявления се приемат електронно по служебна поща на училището, както и на място в сградата, където ще ви бъде предоставена бланка.

При електронно подаване на заявление и невъзможност зрелостниците да го разпечатат следва собственоръчно да препишат текста (дословно) на заявлението на лист хартия, да попълнят необходимите данни, да подпишат заявлението, след което да го сканират/снимат и изпратят на служебната електронна поща на училището:

 

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню