НВО и ДЗИ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
 
ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2023-2024 г.
Сесия май-юни 2024
 • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература - 17 май 2024 г.,начало 08:30 ч.
 • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) - 20 май 2024 г., начало 08:30 ч.
 • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект (в частта му по теория на професията) - трета степен на професионална квалификазия, Професия "Козметик", "Специалност" Организация и технология на козметичните услуги" - 20 май 2024 г., начало 13:30 ч., стая №306;
 • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект (в частта му по теория на професията) - трета степен на професионална квалификазия, Професия "Дизайнер", специалност "Моден дизайн" - 20 май 2024 г., начало 13:30 ч., стая №303;
 • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект (в частта му по практика на професията) - трета степен на професионална квалификазия,Професия "Козметик", "Специалност" Организация и технология на козметичните услуги" - 21 май 2024 г., начало 13:40 ч., стая №203;
 • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект (в частта му по теория на професията) - трета степен на професионална квалификазия, Професия "Дизайнер", специалност "Моден дизайн" - 21 май 2024 г., начало 14:30 ч., стая №306;
 • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по практика на професията) - трета степен на професионална квалификазия,Професия "Дизайнер", специалност "Моден дизайн" - 21 май 2024 г., начало 15:30 ч., стая №306
 • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по практика на професията) - втора степен на професионална квалификазия,Професия "Фризьор", специалност "Фризьорство" - 21 май 2024 г., начало 15:30 ч.,стая №207

 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2022/2023

Уважаеми зрелостници, уведомяваме Ви, че от 06.02.2023 г.– 21.02.2023 г. започва подаването на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК.

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
 
ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2022-2023 г.
Сесия май-юни 2023
 • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература - 19 май 2023 г., начало 08:30 ч.
 • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)- 23 май 2023 г., начало 08:30 ч.
 • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май – 31 май 2023 г. 
Сесия август-септември 2023
 • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 24 август 2023 г., начало 08:30 ч.
 • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 25 август 2023 г., начало 08:30 ч.
 • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 28 август – 1 септември 2023 г. 

                                                 Дейност

        Срок

        Срок

   Сесия май-    юни

  Сесия август-септември

Определяне на състава и задълженията на регионалните комисии за организиране и провеждане на ДЗИ/ДИППК

 до 03.02.2023 г.

до 23.06.2023 г

Определяне на състава и задълженията на училищната зрелостна комисия

 до 06.02.2023г. 

 до 26.06.2023 г

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК, регистриране на заявленията в единната информационна система за изпити и прием (ЕИСИП) и издаване на служебни бележки

 06.02.2023 г.–

 21.02.2023 г.

 26.06.2023 г. – 07.07.2023 г

Въвеждане в ЕИСИП на предложения за оценители, за квестори, за учители консултанти и за учители по чужд език за четене на текст и предоставяне на декларациите им на регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ/ЗДИППК

 до 27.02.2023 г.

 до 11.07.2023г.

Въвеждане в ЕИСИП на информация за сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на ДЗИ/ЗДИППК

 до 27.02.2023 г.

до 11.07.2023 г

Утвърждаване на списък със сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на ДЗИ/ЗДИППК

 до 06.03.2023 г.

до 13.07.2023 г.

Утвърждаване на списък с разпределените по училища квестори и учители консултанти за провеждане на ДЗИ/ЗДИППК

до 05.05.2023 г. 

 до 11.08.2023 г.

Утвърждаване на списък с разпределените по училища квестори и учители консултанти за провеждане на ДЗИ/ДИППК

   

Утвърждаване на списък с учители по чужд език за четене на текст на ДЗИ

до 05.05.2023 г.  до 11.08.2023 г.

Изпращане в МОН на обобщени предложения за оценители на ДЗИ – учители и представители на висши училища, както и на техните декларации

   

Изпращане в МОН на предложения за членове на комисиите по засекретяване и разсекретяване на ДЗИ, както и на техните декларации

   

Определяне на състава на техническите комисии за електронна обработка на изпитните работи на ДЗИ, състава на комисиите по засекретяване и разсекретяване на изпитните работи от всеки изпит

   

Определяне на състава на националните комисии за проверка и оценяване на изпитните работи от ДЗИ по всеки учебен предмет

   

Определяне на състава и задълженията, както и на времето и мястото на изпълнение на задълженията на комисията за провеждане на ДЗИ/ДИППК на училищно равнище

   

Въвеждане на информация за центровете, в които ще се осъществява оценяването на ДЗИ във всяка от областите

   

Допускане до ДЗИ/ДИППК и издаване на служебни бележки за допускане

   

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали

   

Оценяване на изпитните работи от ДЗИ/ДИППК

   

Провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по практика на професията)

   

Обявяване на резултатите от ДЗИ/ДИППК

   

За още информация за ДЗИ посететеhttp://zamatura.eu/

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ): изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НВО Х клас

Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)

Дати за провеждане на изпитите НВО Х клас

 • Български език и литература - 13.06.2023 г., начало 11:00 часа
 • Математика - 16.06.2023 г., начало 11:00 часа
 • Чужд език (по желание на ученика)- 14.06.2023 г.
 • Информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности (по желание на ученика)-  19.06.2023 г., по график в две сесии - от 08:30 и от 14:30 часа

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас

График на дейностите за организация, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване в Х клас през учебната 2022-2023 година

Дейност

 Срок

Определяне на състава на регионалните комисии за организиране и провеждане на НВО

 до 03.02.2023г.

Определяне на състава на училищните комисии за организиране и провеждане на НВО

 до 08.02.2023 г.

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език и за дигиталните компетентности в Х клас и регистриране на заявленията в единната информационна система за изпити и прием (ЕИСИП)

 01.02. – 17.02.2023 г.

Въвеждане ЕИСИП на предложения за оценители, за квестори, за учители консултанти и за учители по чужд език за четене на текст и изпращане на декларации им до регионалната комисия за организиране и провеждане на НВО

 до 24.02.2022 г.

Въвеждане в ЕИСИП на предложения за оценители, за квестори, за учители консултанти, за начални учители за четене на диктовка и за учители по чужд език за четене на текст и предоставяне на декларациите им на регионалната комисия за организиране и провеждане на НВО

 до 24.02.2023 г.

Въвеждане в ЕИСИП на информация за сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на НВО

 до 24.02.2023 г.

Утвърждаване на списък със сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на НВО

 до 06.03.2023 г.

Въвеждане в ЕИСИП на информация за центровете, в които ще се осъществява оценяването във всяка от областите

 до 07.04.2023 г.

Определяне на състава на регионалните комисии за проверка и оценка на изпитните работи от всеки изпит

 до 01.06.2023 г.

Определяне на състава на комисиите по засекретяване и разсекретяване на изпитните работи от всеки изпит

 до 05.06.2023г./       ----------

Определяне на състава на техническите комисии за електронна обработка на изпитните работи

 до 05.06.2023 г.

 Утвърждаване на списък на квесторите, на учителите консултанти, на началните учители за четене на диктовка и на учителите по чужд език за четене на текст

 до 06.06.2023 г.

Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО

 до 09.06.2023 г.

Оценяване на изпитните работи от НВО

 16 – 27.06.   2023 г.

Обявяване на резултатите от НВО

 до 28.06.2023 г.

 

ИНСТРУКТАЖ за ученика за НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) в края на Х клас

ИНСТРУКТАЖ за ученика за НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ в края на Х клас за компонента „Говорене“ по чужд език

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности в края на X клас

 
Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню