Олимпиади и състезания

РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЧАСТВАЛИ В ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

_________________________________

РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЧАСТВАЛИ В ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.

_____________________________________

НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК

На 01.04.2022 г. /петък/ от 9:00 часа ще се проведе национален кръг на олимпиадата по немски език за класираните ученици от област Велико Търново в Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново, ул."Мармарлийска" 26, определена за училище-домакин на областен и на национален кръг на олимпиадата със заповед № РД06-41/26.01.2022 г. на началника на РУО-В.Търново.

Допуснатите ученици се явяват в училище /ул."Мармарлийска" № 26/  в 08.30 ч. с документ за самоличност.

Ръководството и екипът на ПГ по моден дизайн, гр.Велико Търново пожелават на всички участници успешно представяне  на националения кръг!

Съгласно регламента за провеждане на олимпиадата по немски език през учебната 2021-2022 година работите на учениците са анонимни.

Резултатите от националния кръг на олимпиадата ще бъдат оповестени на официалната страница на МОН.

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК

Резултати от областния кръг на олимпиадата по немски език за учебната 2021/2022 година

 ...........................................................................................................................................................................

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

На 06.02.2022 г. /неделя/ в Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново ще се проведе областен кръг на олимпиадата по немски език.

Допуснатите ученици се явяват в училище /ул."Мармарлийска" № 26/  в 13.15 ч. с документ за самоличност и лични предпазни средства - маска.

Олимпиадата ще се проведе при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Ръководството и екипът на ПГ по моден дизайн, гр.Велико Търново пожелават на всички участници успешно представяне и класиране на национален кръг!

Съгласно регламента за провеждане на олимпиадата по немски език през учебната 2021-2022 година работите на учениците са анонимни.

Резултатите от областния кръг на олимпиадата ще бъдат оповестени на официалната страница на ПГМД, гр. Велико Търново http://pgmdvt.com/ след арбитриране на работите от националната комисия.

В срок от три работни дни след публикуването учениците могат да се запознаят с оценените си работи в училището-домакин - ПГ по моден дизайн, гр.Велико Търново.

Протоколът за резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг се оповестява на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ,

Може да се запознаете с регламентите за участие в олимпиади, състезания и Национални състезания по професии ЗА 2020/2021: Олимпиади и национални състезания състезания (mon.bg)    

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"МЛАДИ ТАЛАНТИ В МОДАТА" 2021/2022 г.

Регламент "Млади таланти в модата" 2021/2022

"НАЙ-ДОБЪР МЛАД ФРИЗЬОР И ГРИМЬОР"

Регламент "Най-добър млад фризьор и гримьор" 2021/2022

 

 

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню