Свободни места

2020/2021 учебна година

към 18.01.2021 г.

VIII клас:

специалност "Моден дизайн", дуална форма на обучение /чрез работа/ - 16

IХ клас:

специалност "Моден дизайн", дневна форма на обучение - 4

специалност "Организация и технология на козметичните услуги", дневна форма на обучение - 5

Х клас:

специалност "Моден дизайн", дневна форма на обучение - 3

специалност "Организация и технология на фризьорските услуги", дневна форма на обучение - 0

ХI клас:

специалност "Моден дизайн", дневна форма на обучение - 3

специалност "Организация и технология на фризьорските услуги", дневна форма на обучение - 6

ХII клас:

специалност "Моден дизайн", дневна форма на обучение - 5

специалност "Организация и технология на фризьорските услуги", дневна форма на обучение - 4

 

към 14.09.2020 г.

VIII клас:

специалност "Моден дизайн", дуална форма на обучение /чрез работа/ - 3

специалност "Организация и технология на фризьорските услуги", дневна форма на обучение - 13

IХ клас:

специалност "Моден дизайн", дневна форма на обучение -

специалност "Организация и технология на козметичните услуги", дневна форма на обучение -

Х клас:

специалност "Моден дизайн", дневна форма на обучение - 0

специалност "Организация и технология на фризьорските услуги", дневна форма на обучение - 0

ХI клас:

специалност "Моден дизайн", дневна форма на обучение -

специалност "Организация и технология на фризьорските услуги", дневна форма на обучение -

ХII клас:

специалност "Моден дизайн", дневна форма на обучение -

специалност "Организация и технология на фризьорските услуги", дневна форма на обучение -

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню