САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план на ПГМД за СФО са организирани в две редовни (от 08.11 до 22.12.2021 г.; от 01.03 до 23.04.2021 г.) и две поправителни сесии: април – май (за ученици от XII клас), май-юни (за ученици от VIII-XI клас); август – септември (за ученици от VIII-XII клас). Разпределението на изпитите по учебни предмети, условията и редът за организирането и провеждането им се определят със заповед на директора на училището.

 

ИЗПИТНИ СЕСИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА:

Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план на ПГМД за самостоятелна форма на обучение са организирани в ДВЕ РЕДОВНИ ИЗПИТНИ СЕСИИ:

- от 04.11 до 22.12.2020 г.;

- от 01.03 до 23.04.2021 г.)

и ДВЕ ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТНИ СЕСИИ: май-юни; август - септември.

Разпределението на изпитите по учебни предмети, условията и редът за организирането и провеждането им се определят със заповед на директора на училището.

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню