Бюджет

БЮДЖЕТ 2021

БЮДЖЕТ 2021

Информация за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2021 г.

Покана за общо събрание - анализ на приходи, разходи и поети ангажименти за разходи в изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2021

Информация за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2021

Покана за общо събрание - анализ на приходи, разходи и поети ангажименти за разходи в изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2021

Покана за общо събрание - анализ на приходи, разходи и поети ангажименти за разходи в изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2021

Информация за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2021

  

БЮДЖЕТ 2020

БЮДЖЕТ 2020

ПОКАНА за общо събрание - м.февруари 2020

Информация за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2020

Информация за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2020

Покана за общо събрание - анализ на приходи, разходи и поети ангажименти за разходи в изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2020

Информация за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2020 г.

Покана за общо събрание - изпълнение на бюджет за четвърто тримесечие на 2020 г.

Информация за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2020 г.

 

 

БЮДЖЕТ 2019

ПОКАНА - първо тримесечие на 2019 година

Информация за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2019

ПОКАНА за общо събрание - трето тримесечие на 2019 година

АНАЛИЗ трето тримесечие на 2019 година

Информация за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2019

 

БЮДЖЕТ 2018

ИЗПЪЛНЕНИЕ на бюджет ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 година

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню