Бюджет

БЮДЖЕТ 2024

Информация_за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2024 година

Писмо до членове на Обществен съвет и педагогически специалисти за провеждане на Общо събрание на 29 април 2024 г.

Покана за провеждане на Общо събрание на 29 април 2024 г.

БЮДЖЕТ 2023

Информация за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2023 г.

Писмо до Обществен съвет и педагогически специалисти за общо събрание на 22.01.2024 г.

Покана за Общо събрание на 22.01.2024 г.

Информация за изпълнение на бюджета за трето тримесечие 2023

Писмо до обществен съвет и колектив за общо събрание на 27.10.2023 г.

Покана за общо събрание на 27.10.2023 г. 

Информация за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2023

Писмо до обществен съвет и колектив на ПГМД

Покана за Общо събрание на 25.07.2023 г. 

Писмо с информация за първо тримесечие на 2023 г.

Информация за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2023 г.

Покана_заседание_на Общо събрание_на 28.04.2023 г.

БЮДЖЕТ 2022

Касов_отчет-м.12.2022

Касов_отчет-м.11.2022

Касов_отчет-м.10.2022

Касов_отчет-м.09.2022

Информация за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2022 г.

Покана за общо събрание - анализ на приходи, разходи и поети ангажименти за разходи в изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2022 изпълнение_бюджет_към_31122022

Информация за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2022 година

Покана за общо събрание - анализ на приходи, разходи и поети ангажименти за разходи в изпълнение на делегирани бюджет за трето тримесечие на 2022 година

Информация за изпълнение на бюджета за второ тримесечие_2022

Покана за общо събрание - анализ на приходи, разходи и поети ангажименти за разходи в изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2022 г.

Информация за изпълнение на бюджета за първо тримесечие_2022

Покана за общо събрание - анализ на приходи, разходи и поети ангажименти за разходи в изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2022 г.

БЮДЖЕТ 2021

БЮДЖЕТ 2021

Информация за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2021 г.

Покана за общо събрание - анализ на приходи, разходи и поети ангажименти за разходи в изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2021изпълнение_бюджет_към_31122021

Информация за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2021 г.

Покана за общо събрание - анализ на приходи, разходи и поети ангажименти за разходи в изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2021

Информация за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2021

Покана за общо събрание - анализ на приходи, разходи и поети ангажименти за разходи в изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2021

Покана за общо събрание - анализ на приходи, разходи и поети ангажименти за разходи в изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2021

Информация за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2021

 

  

БЮДЖЕТ 2020

БЮДЖЕТ 2020

ПОКАНА за общо събрание - м.февруари 2020

Информация за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2020

Информация за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2020

Покана за общо събрание - анализ на приходи, разходи и поети ангажименти за разходи в изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2020

Информация за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2020 г.

Покана за общо събрание - изпълнение на бюджет за четвърто тримесечие на 2020 г.

Информация за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2020 г.

 

 

БЮДЖЕТ 2019

ПОКАНА - първо тримесечие на 2019 година

Информация за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2019

ПОКАНА за общо събрание - трето тримесечие на 2019 година

АНАЛИЗ трето тримесечие на 2019 година

Информация за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2019

 

БЮДЖЕТ 2018

ИЗПЪЛНЕНИЕ на бюджет ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 година

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню