Документи

2020/2021 

ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на ПГМД

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА на ПГМД - 2020/2021

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД 2020-2021

ПЛАН за управление на качеството

Училищна програма за НАСТАВНИЧЕСТВО 2020/2021

 

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ /УУП/

УУП 8 клас - МОДЕН ДИЗАЙН /дуална система на обучение/

УУП 9 клас - МОДЕН ДИЗАЙН

УУП 9 клас - ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА КОЗМЕТИЧНИТЕ УСЛУГИ

УУП 10 клас - МОДЕН ДИЗАЙН

УУП 10 клас - ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ФРИЗЬОРСКИТЕ УСЛУГИ

УУП 11 клас - МОДЕН ДИЗАЙН

УУП 11 клас - ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ФРИЗЬОРСКИТЕ УСЛУГИ

УУП 12 клас - ФРИЗЬОРСТВО

УУП 12 клас - КОЗМЕТИКА

 

 ЗАЯВЛЕНИЯ:

ЗАЯВЛЕНИЕ - освобождаване от ученик - 3 дни от класен ръководител

ЗАЯВЛЕНИЕ - освобождаване на ученик - 7 дни от директор

 

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА:

ДОГОВОР с фирма за провеждане на производствена практика X клас

ДНЕВНИК производствена практика X клас

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ ФИРМА за производствена практика 10 клас

ДОГОВОР с фирма за провеждане на производствена практика XI клас

ДНЕВНИК производствена практика XI клас

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ ФИРМА за производствена практика 11 клас

ИНСТРУКТАЖ производствена практика за XI клас

ДОГОВОР с фирма за провеждане на производствена практика XII клас

ДНЕВНИК производствена практика XII клас 

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ ФИРМА за производствена практика XII клас

АНКЕТА за фирма, в която е проведена производствена практика

 

 

2019/2020

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА 2016-2020

План за дейности по направления

ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на ПГМД за учебната 2019/2020 година

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА БЕЗПРИЧИННИТЕ ОТСЪСТВИЯ, ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ И ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ за учебната 2019/2020 година

Правилник за дейността 2019/2020 година

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню