Летопис

Индекс на статията

На 28.02.1949 г. в гр.Велико Търново в сградата на фабрика „Филтис” е открито фабрично заводско училище по свилоточене с директор Димитър Димитров
През учебната 1953/1954 г. е разкрита специалност „Памукотъкачество”. Училището е преместено в предоставената от ДИП „Васил Мавриков” сграда на ул.”Ксилифорска” 45.
Промените в специалностите е динамична, според търсенията на пазара на труда:
 • 1955/1956 г. - разкрит профил „Памукопредачество”
 • 1959/1960 г. - разкрита специалност „Горно дамско облекло”, а специалност „Свилоточене” е закрита
 • 1961/1962 г. - разкрита специалност „Обществено хранене”
 • 1962/1963 г. - разкрита специалност „Мъжко облекло”
 • 1963/1964 г. - разкрита вечерна паралелка „Техникум тъкачество”. Специалност „Обществено хранене” е обособена като самостоятелно училище
 • 1967/1968 г. - разкрита специалност за момчета „Ремонт и поддръжка на текстилни машини”
 • 1971 г. - закрита специалност „Облекло”. Обособено е отделно училище - Професионално-техническо училище по комунално-битови услуги с „Дамско облекло”, „Мъжко облекло” и „Бръснаро-фризьорство” на ул."Индже" с директор Иван Бошев
 • 1974 г. - училището става Средно професионално-техническо училище /СПТУ/ по комунално-битови услуги "Христо Козлев"
 • 1977 г. - преместено е в сградата на Езикова гимназия.
 • 1971-1983 г.- съществува и Средно професионално-техническо училище по текстил "Вела Благоева" с две специалностти „Памучно предачество” и „Памучно тъкачество”
 • 1983 г. - СПТУ по текстил "Вела Благоева" и СПТУ по КБУ "Христо Козлев" са обединени под името СПТУ по текстил и битови услуги "Христо Козлев" с директор инж.Евтим Евтимов
 • 1990/1991 г. - разкрити са специалности „Техника и технология на облеклото” и „Технология на текстила и поддържане на тъкачната техника”
 • 1993 г. - за директор е назначена Мария Василева
 • 1993/1994г. - разкрити са специалности "Моделиране и конструиране на облекло" и "Бръснаро- фризьорство"
 • 1994 г. - училището е обявено за Техникум по текстил и битови услуги
 • 1994/1995 г. - разкрита специалност "Машини и съоръжения в леката промишленост"
 • 1995 г. - за директор е назначена инж.Емилка Андронова
 • 2005 г. - Техникум по текстил и битови услуги се преименува в Професионална гимназия по моден дизайн
 • 2007/2008г. - за директор е назначена Лалита Трифонова, Помощник-директор по учебната дейност е старши учител Георги Гърев 
 • За периода от 01.04.1949 г. до края на 1998 г. в училището са завършили 8210 души.
 • На 27 април 2009 г., Световния ден на дизайна-Професионална гимназия по моден дизайн отпразнува 60-годишен юбилей
 • От септември, 2011 г. гимназията се намира в сградата на ул."Мармарлийска" 26.
 • 2015/2016 г. - за директор на ПГМД с конкурс е назначена Боряна Мочева. Заместник-директор по учебната дейност е старши учител Георги Гърев 
 • 2015/2016 г. - През 2016 г. е обособен нов учебен салон за специалност „Козметика“. 
 • 2017/2018 г. - реализиран е Държавен план-прием както следва: след VII клас - 0,5 паралелка по професия "Дизайнер", специалност "Моден дизайн" и 0,5 паралелка по професия "Фризьор", специалност "Организация и технология на фризьорските услуги" (5 години на обучение и придобиване на трета степен на професионална квалификация) с класен ръководител г-жа Наталия Карапенчева. 

  - след VIII клас - 0,5 паралелка по професия "Фризьор", специалност "Фризьорство" и 0,5 паралелка по професия "Козметик", специалност "Козметика" (4 години на обучение и придобиване на втора степен на професионална квалификация) с класен ръководител г-жа Веселка Николова.                                      - Обособен е нов учебен салон по професията „Фризьор“; закрита е задочна форма на обучение в специалностите „Помощник-възпитател в отгл.еждането и възпитанието на деца“ и „Конструиране, .моделиране и технология на облекло от текстил“

 • На 27 април 2019 г., Световния ден на дизайна-Професионална гимназия по моден дизайн отпразнува 70-годишен юбилей
 • 2018/2019 г. - реализиран е Държавен план-прием както следва: 0,5 паралелка по професия "Дизайнер", специалност "Моден дизайн" и 0,5 паралелка по професия "Фризьор", специалност "Организация и технология на фризьорските услуги" с класен ръководител инж. Марияна Иванова. - обособен кабинет за специалност „Моден дизайн“
 • 2019/2020 г. - реализиран е Държавен план-прием както следва: 0,5 паралелка по професия "Дизайнер", специалност "Моден дизайн" и 0,5 паралелка по професия "Козметик", специалност "Организация и технология на козметичните услуги" с класен ръководител г-жа Ивелина Недева. 
 • През учебната 2020/2021 г.  по искане и с подкрепата на бизнеса /Модна къща "Петров" с управител г-н Валентин Петров/ е открита нова форма на обучение: обучение чрез работа /дуална система на обучение/ - 1 паралелка, специалност "Моден дизайн", професия "Дизайнер" - трета степен на професионална квалификация. На втория етаж е обособена шивашка работилница за часовете по учебна практика за специалност "Моден дизайн".
 • 2020/2021 г. - Микаела-Хюлия Бакалова, XI клас, специалност "Моден дизайн" зае трето място в категория "Сръчни ръце" на Национално състезание по професии "Млади таланти в модата", проведен в гр.Попово. Училищният отбор в състав: ръководител - инж.Марияна Иванова, Александра Башинова, Х кл. - категория "Модно ревю", Виолета Ганчева, XI кл. - категория "Модна скица" и Микаела-Хюлия Бакалова категория "Сръчни ръце" получиха специална награда на БАТОК - двудневно безплатно посещение във водеща фирма за облекло в гр.Русе.
 • 2021/2022 г. реализиран е Държавен план-прием както следва: 0,5 паралелка по професия "Фризьор", специалност "Организация и технология на фризьорските услуги" и 0,5 паралелка по професия "Козметик", специалност "Организация и технология на козметичните услуги" с класен ръководител г-н Екрам Мюмюнов;
 • Микаела-Хюлия Бакалова, XII клас, печели първо място в категория "Модна скица" в Националното състезание по професии "Млади таланти в модата 2022" в гр. Гоце Делчев. Училищният отбор в състав: ръководител - Цветелина Тутовска-Милчева, Йоана Иванова, Х кл. - категория "Модно ревю", Микаела-Хюлия Бакалова, XII клас - категория "Модна скица" и Габриела Страхилова, XII клас - категория "Сръчни ръце" получиха специална награда на БАТОК - двудневно безплатно посещение във фирма "Виомода" ЕООД в гр.Пловдив.
 • На 11.05.2022 г. бе открита изложба с творби на ученици под надслов "Професиите в моите ръце" на таблата пред Факултет по изобразителни изкуства.
 • Цветелина Тутовска-Милчева, учител по учебна практика по професионална подготовка бе наградена с грамота от РУО-Велико Търново за принос в проесионалното образование и заето призово първо място на Микаела-Хюлия Бакалова в категория "Модна скица" в Националното състезание по професии "Млади таланти в модата 2022" в гр. Гоце Делчев.
 • 2022/2023 г. реализиран е Държавен план-прием както следва: 0,5 паралелка по професия "Дизайнер", специалност "Моден дизайн" и 0,5 паралелка по професия "Фризьор", специалност "Организация и технология на фризьорските услуги" с класен ръководител г-жа Цветелина Тутовска-Милчева; 
 • учители-лектори: Дарина Илиева - химия и опазване на околната среда; Калинка Георгиева - философия;
 • Екрам Мюмюнов - е номиниран от АМАЛИПЕ за "Образователен медиатор" на годината и награден на официална церемония  в МОН от министъра на образованието и науката проф.д-р Сашо Пенов
 • Денис Миланов, XII клас, печели трето място в категория "Вечерна дамска прическа" в Националното състезание по професии "Най-добър млад фризьор и гримьр", провело се на 5-6-7.04.2023 г. в гр.Благоевград. Училищният отбор е в състав: ръководител: г-жа Емилия Лазарова, учител по професионална подготовка-практическо обучение, Денис Миланов, XII клас - фризьор, Атанаска Панайотова - XI клас - гримьор, Ивилина Колева - VIII клас - модел.
 • Осъществени са две мобилности на ученици и учители до гр.Будапеща, Унгария по проект „За успешен професионален старт в Европа“ КА122-VET short-term projects for mobility of learners and staff in vocational education and training, финансиран по програма Еразъм +.

 

  
          Изложба в театър "Сълза и смях" - гр.София          Ученици от гимназията под ръководството на г-жа Цветелина Тутовска-Милчева изработиха декоративна украса - пано - рисувано стъкло и изрисуваха елементи от шевици върху ленени торбички. "EU COOLтура"* е проект, създаден от Българско училище за политика, реализиран с подкрепата на ЕС и реализиран благодарение на учениците от Професионална гимназия по дизайн в София, Професионалната гимназия по моден дизайн във Велико Търново и най-голямото училище в България – 18–то СОУ "Уилям Гладстоун".           Целта на проекта е всички млади хора да разберат какво прави ЕС за младежите в Европа и как всъщност европейските политики за младите са в името на тяхното по-добро образователно и професионално бъдеще.                               
 

  През учебната 2021/2022 година в ПГ по моден дизайн, гр.Велико Търново в осми клас са приети ученици в дневна форма на обучение по професиите "ФРИЗЬОР" и "КОЗМЕТИК" и специалности съответно "Организация и техология на фризьорските услуги" и "Организация и технология на козметичните услуги".

В девети клас се обучават ученици по професия "ДИЗАЙНЕР",

специалност "МОДЕН ДИЗАЙН" в дуална система на обучение / обучение чрез работа.

 


 

 


2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА

 "Заедно за здраве, учение и спорт в Албена" - Участие на ученици от ПГ по моден дизайн, гр.Велико Търново в Национална програма "Отново заедно" с ръководители г-н Екрам Мюмюнов, учител по физическо възпитание и спорт и г-жа Камелия Джанабетска, учител по история и география.

Poster Project po NP Otnovo Zaedno KD 2

10-11-12 май 2021 г. Трето място спечели Микаела-Хюлия Бакалова, ученичка от XI а клас, специалност "Моден дизайн" в категория "Сръчни ръце" на Национално състезание по професии "Млади таланти в модата", проведено в гр.Попово.

Специална награда от БАТОК

11.02.2021 г. Призовото ВТОРО МЯСТО и МЕДАЛ в категория "Живопис и графика" в трета възрастова група в Националната изложба-конкурс „Свети Трифон Зарезан“, гр. Сунгурларе 2021г. спечели със своя акварел МИКАЕЛА ХЮЛИЯ-БАКАЛОВА, ученичка от XI а клас, специалност "Моден дизайн" в  Освен мечтата й да стане известен моден дизайнер, Микаела-Хюлия проявява силен интерес и към изкуствата и занаятите. Хобито й да колекционира различни чанти е едно от нещата, които я мотивират да избере професията "Дизайнер". Но не само това я впечатлява. Решена е да изучи тънкостите на различни занаяти: афинитет има към текстила - с лекота рисува на коприна; опитва сухото иглонабиване и мокрото плъстене на вълна, не се страхува и от шевната машина, както и да демонстрира готово изделие на модния подиум.
148461801 2795537550694274 2440513059002081138 n
 

  29.01.2021 г. - Преподавателите инж.Марияна Иванова и Цветелина Милчева-Тутовска, заедно с ученици от VIII и XI клас, специалност "Моден дизайн", присъстваха на онлайн събитие "Моден дизайн, образование и кариери в модата", организирано от ВСУ "Черноризец Храбър". Представени бяха актуалните модни тенденции и цветови гами. Акцентира се на темата за важността от образованието за професионалната реализация на младите дизайнери. На срещата присъстваха преподаватели от Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", директори и заместник-директори, учители и ученици от професионални гимназии по облекло.

29012021 среща с Капка Манасиева 1

29012021 среща с Капка Манасиева 4

 

 
 

 
2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА
     
26.02.2020г.          ВТОРО МЯСТО на Общински кръг на ученически игри по бадминтон - МОМИЧЕТА VIII-X клас! ЧЕСТИТА ПОБЕДА за отбора на Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново с ръководител г-жа Гергана Александрова. 87400689 2510225272558838 1854503106738388992 n
 20.12.2019 г.  на Игнажден...
  Коледнното тържество на ПГМД в навечерието на празника на  надеждата, добротата и любовта между хората.
  В коледното вълшебство със своите музикални изпълнения ни потопиха ученичките Айше Станева и Юсние Илиева с песента „Коледа“ и София Третякова със своята авторска песен „Несбъднати мечти“, изпълнена за първи път пред публика.
  С пожеланието през 2020 година да сме още по-любознателни и знаещи се проведе викторина с подаръци.
  Специален танц изпълни ученичката Николина Георгиева от 12 клас, а Виолета Ганчева и Галина Димитрова от 11 клас изиграха скеча на продавач и клиент в магазин.
Надежда Досева и Мелиса Караисинова от 11 клас проведоха празнична томбола.
Празничен поздрав към всички отправи директорът г-жа Боряна Мочева. Тя раздаде награди на отличили се ученици, грамоти на участници в конкурса „Най-добра коледна рисунка“ и отчете новите придобивки за гимназията в резултат от проекта „Единни в многообразието“, финансиран от ЦОИДУЕМ при МОН.
В изложбата- конкурс на тема „Моите кулинарни умения” най-много аплодисменти събраха коледните сладки, изработени от децата от Центъра за настаняване от семеен тип I.
Заместник-директорът на гимназията г-н Гърев обяви закупуването на тенис на маса за подготовката на всички в часовете по физкултура и спорт.
Подаръци край коледната елха получиха и учениците, и учителите, допринасящи за развитието на гимназията.
 80522128 2452367585011274 2323127877463179264 n
 13.12.2019 г.  Седмицата завърши с ЧЕТЕНЕ НА ЛЮБИМИ СТИХОТВОРЕНИЯ от ученици от VIIIа клас   79302360 3222541394487964 3525115870143578112 n
 11.12.2019 г.

ДЕЦА четат на ДЕЦА!


Ученици от ПГ по моден дизайн, гр.В.Търново днес почетоха на новите си приятели от ДГ „Слънце”.

Лидия Накова - VIII а клас, професия "Козметик", специалност "Организация и технология на козметичните услуги"

Денис Яланджиев - IX а клас, професия "Фризьор", специалност "Организация и технология на фризорските услуги"

Виолета Ганчева - X а клас, професия "Дизайнер", специалност "Моден дизайн"

София Третякова - X а клас, професия "Дизайнер", специалност "Моден дизайн"

Цветелина Кръстева - XII а клас, професия "Козметик", специалност "Козметика"
78997722 2444058449175521 106247457859436544 n79272626 2444057889175577 6678574175621218304 n
 9 - 13.12.2019 г.  Ученици от Х а клас откриха инициативата с четенето на произведението на Яворов „Арменци”.  
 04.12.2019 г.  

Директорът на Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново, Боряна Мочева, присъства на провелата се на 03.12.2019 г. в Регионално управление на образованието среща между директори и работодатели във връзка с предстоящия държавен план-прием на ученици за учебната 2020-2021 година.

https://regnews.net/news/15754788315554/modernite-spetsialnosti-sa-badeshteto-no-veliko-tarnovo-se-nuzhdae-ot-stroiteli-i-rabotnitsi-v-hranitelno-vkusovata-promishlenost?fbclid=IwAR17xQ3OUjYLLEA-z6CgG7JNNUMLNZHO_6EoC8lNIQP8Y6s1NU4AJ-m7Pjs#.Xefn-gHESfE.facebook
 vodeshta 900
 04.12.2019 г. Приятна среща на учениците от специалност „Моден дизайн” с г-н Валентин Петров, управител на едно от водещите в областта на модната индустрия предприятие в гр.В.Търново.
На срещата присъстваха и г-н Георги Гърев, заместник-директор по учебната дейност, г-жа Лилия Петрова и г-жа Галя Николова - старши учители по професионална подготовка.
 78988093 2438843796363653 1276546657843937280 n
 02.12.2019 г.  "...Във връзка с 1-ви Декември, (Международен ден за борба срещу ХИВ/СПИН), както всяка година, така и днес от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ бе организирана кампания, заедно с другите търновски организации - РЗИ, Младежки дом и Градски ученически парламент. Кампанията се проведе днес на площад „Майка България“. Раздаваха се балони, презервативи и тъй като времето беше благоприятно от РЗИ правеха профилактични изследвания.
Разбрах, че за разлика от другите години има и нещо ново - хоро под наслов "На хорото се хвани, СПИН така не се лови".
Виолета Ганчева, ученичка от Х а клас, специалност "Моден дизайн"и представител на ученически съвет на ПГ по моден дизайн, гр.В.Търново
 77250124 1408416742651414 7256755285664989184 n
 28.11.2019 г.  

   Ученици от IXa, Ха и ХIIа класове под ръководството на г-жа Елка Бакова – старши учител по професионална подготовка, г-жа Марияна Иванова – старши учител по професионална подготовка и г-жа Иваничка Джилянова – учител по български език и литература, взеха участие в комплексно занятие към Военното окръжие. То се състоеше в осигуряване на подготовка на гражданите за усвояване на знания, свързани със задълженията им по отбрана на страната, действия за оцеляване при кризи от военен характер, както и за мисията и задачите на Въоръжените сили.
     На различни щандове бяха представени различните видове войски в Република България – военно въздушна, гвардейска, сухопътна, морска, сили за специални операции и др. Представени бяха демонстрации на военен блок с хореография, бойни игри, чупене на запалени керемиди и блокове върху войници, спасяване на заложници.
      Благодарим на Военното окръжие за атрактивните и зрелищни демонстрации!

     На снимката: Денис Яланджиев, IX а клас, специалност "Организация и технология на фризьорските услуги" и      Габриела Страхилова, X а клас, специалност "Моден дизайн"
 78495732 2431898653724834 6933674677290139648 n
 20.11.2019 г.  Виолета Ганчева, председател на ученическия съвет на Х а клас и представител на Училищния ученически съвет при Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново получи сертификат за участие в обучение по време на Национална среща на представители на Ученически парламенти - Лидерска академия „Училище по толерантност“ в с.Арбанаси.
Програмата за срещата включи теми, с които да се подобри самочувствието на учениците, да се повиши тяхното активно участие в училищният живот, да се научат как да организират кампании и теми за продължаващо образование.
Седмата национална среща на представители на Ученически парламенти в периода от 17 до 20 ноември 2019 г. в Парк Хотел "Арбанаси”, с.Арбанаси, Велико Търново с координатори Нели Николова, Силвия Станчева и Жанна Василева бе организирана от Център "Амалипе", по проект „Всеки ученик ще бъде отличник“.
Всички снимки и постове на младите лидери ще може да намерите във Facebook чрез хаштаг #Lideri2k19.
 70556184 2423880841193282 2487615920785063936 n
 19.11.2019 г.  Под ръководството на г-жа Ивелина Недева-учител по професионална подготовка и предприемачество, учениците от XI а клас Надежда Досева, Мелиса Караисинова, Галина Димитрова, Адела Димитрова, Айгюн Мехмедов и Денис Фейзула взеха участие в иновационен лагер в рамките на Световната седмица на предприемачеството, която тази година се провежда от 18 до 24 ноември, иницииран от Джуниър Ачийвмънт България и ПГТ „Д-р П.Берон”, гр.В.Търново.
Основна информация за събитието: Тема: "Младежкото предприемачество във Велико Търново за устойчиво развитие"
Начален час: 13 часа
Начален час на презентациите: 15.30
Място: ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, кабинет по сомелиерство.
 75513402 2424064587841574 976109903032614912 n
  19.11.2019 г.  С г-н Деян Колев, изпълнителен директор на Център „Амалипе”... Виолета Ганчева, председател на ученическия съвет на Х а клас и представител на Училищния ученически съвет при Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново се включи в Ден ТРЕТИ от Национална среща на представители на Ученически парламенти - Лидерска академия „Училище по толерантност“ в с.Арбанаси  амалипе 2019
  18.11.2019 г.  Виолета Ганчева, председател на ученическия съвет на Х а клас и представител на Училищния ученически съвет при Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново се включи в Ден ВТОРИ от Национална среща на представители на Ученически парламенти - Лидерска академия „Училище по толерантност“ в с.Арбанаси.  75534798 2422552621326104 6850379120933601280 n
  17.11.2019 г.  Във връзка с 16.10.2019 г. - Световен Ден на толерантността, Виолета Ганчева, председател на ученическия съвет на Х а клас и представител на Училищния ученически съвет при Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново се включи в Ден ПЪРВИ от Национална среща на представители на Ученически парламенти - Лидерска академия „Училище по толерантност“ в с.Арбанаси.
Програмата за срещата ще включва теми, с които да се подобри самочувствието на учениците, да се повиши тяхното активно участие в училищният живот, да се научат как да организират кампании и теми за продължаващо образование.
Седмата национална среща на представители на Ученически парламенти в периода от 17 до 20 ноември 2019 г. в Парк Хотел "Арбанаси”, с.Арбанаси, Велико Търново с координатори Нели Николова, Силвия Станчева и Жанна Василева се организира от Център "Амалипе", по проект „Всеки ученик ще бъде отличник“.
Всички снимки и постове на младите лидери ще може да намерите във Facebook чрез хаштаг #Lideri2k19.
 75636114 561500471344687 1716816101725175808 n
   08.11.2019 г.  Членове на групата по „Гражданско образование“ под ръководството на г-жа Камелия Джанабетска взеха участие в „Деня на отворените врати“ в Административен съд – Велико Търново. Заедно с ученици от Американския колеж във Велико Търново разгледахме обновената сграда на съда на ул. „Иван Вазов“ № 1 в Стария град, която е паметник на културата от ансамблово значение. Впечатли ни интериора, отличните условия за провеждане дейността на съда и перфектната организация на събитието. Всички посетители получиха Конституцията на Република България и информационно-образователни материали за правата на човека. В съдебната зала Виолета Ганчева от X а клас, Айгюн Мехмедов и Надежда Досева от XI а клас усетиха тръпката на съдийското място, вдъхващо респект и уважение.  административен съд 08112019
  07.11.2019 г.  

Уъркшоп по рисувана коприна, плъстене и иглонабиване представиха ученици от VIII, IX, X, XI клас. На събититието присъстваха г-жа Фани Тодорова, гл.експерт в МОН; г-жа Бонка Долчинкова, ст.експерт в РУО-Велико Търново, г-жа Дарина Станчева, ст.експерт в РУО-Хасково; директори, заместник-директори и учители от професионални гимназии от Национална асоциация на училищата по мода в България.

 74209782 2412638082317558 5817614201220235264 n
  07.11.2019 г.  Днес, г-н Валентин Петров, управител на фирма за облекло "Петров ООД", гр.В.Търново, посрещна г-жа Фани Тодорова, главен експерт в МОН, г-жа Дарина Станчева, ст.експерт в РУО-Хасково, директори, заместник-директори и учители от професионални гимназии в направления „Лека промишленост” и „Моден дизайн”. Представен бе производствения процес в предприятието за облекло.  76906865 2412584928989540 2503591841916518400 n
  06.11.2019 г.  

гр.Велико Търново - Среща на Национална асоциация на училищата по мода в България.
Акценти:

- Представяне на работодатели от региона и на членовете на НАУМ. Дискусия - предизвикателствата пред професионалното образование и инициативи за сътрудничество;
- Професионалното образование в направления 542 и 815. Предизвикателства и тенденцииФани Тодорова, главен експерт в МОН;
- Представяне на регламент на междуучилищен конкурс „Модел на месеца“ между ПГ по моден дизайн, гр.Велико Търново, ПГО „Недка Иван Лазарова“, гр.Русе и ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина“, гр.Разград - Боряна Мочева
- Национални изпитни програми – промени в организацията на изпитите и представяне на проекти

На работната среща присъстваха г-жа Боряна Мочева - директор, г-н Георги Гърев - заместник-директор по учебната дейност, г-жа Лилия Петрова - старши учител по професионална подготовка, г-жа Валентина Дечева - председател на Регионална занаятчийска камара, представител на бизнеса и член на Обществения съвет на ПГМД.
 74955400 2411826672398699 9196448995705094144 n
   31.10.2019 г.  

В периода 28-31.10.2019 година в ПГ по моден дизайн се проведе  Седмица на професиите.

В конкурс на тема: "Изработка на сценичен грим" се включиха ученици от специалности "Организация и технология на козметичните услуги", "Козметика", "Организация и технология на фризьорските услуги" и "Фризьорство".
 сценичен грим 2019
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню