Обществен съвет

СЪСТАВ:

Председател: Цанка Мирчева, представител на родители

Секретар: Валентина Дечева, представител на работодатели

Членове:

Лидия Прокопова, старши експерт от РУО-Велико Търново, представител на финансиращия орган

Ресмие Ахмедова - представител на родители

Миневер Исмаилова - представител на родители

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

Росица Данкова, юрисконсулт в РУО-Велико Търново, представител на финансиращия орган

 

 

 

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню