Учители

ГАЛЯ НИКОЛОВА - старши учител по професионална подготовка, теоретично обучение в ПН "Дизайн", ПН "Фризьорски и козметични услуги"

ЕКРАМ МЮМЮНОВ - учител по физическо възпитание и спорт

ЕЛКА БАКОВА - старши учител по професионална подготовка, теоретично обучение в ПН "Фризьорски и козметични услуги"

ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА - учител по професионална подготовка, практическо обучение ПН "Фризьорски услуги"

ИВАНИЧКА ДЖИЛЯНОВА - учител по български език и литература /титуляр/

ГЕРГАНА САМУИЛОВА - учител по български език и литература /заместващ/

ИВЕЛИНА НЕДЕВА - учител по професионална подготовка, теоретично обучение, ПН "Фризьорски и козметични услуги"

КАМЕЛИЯ ДЖАНАБЕТСКА - учител по общообразователна подготовка, История и цивилизации, География и икономика

НИКОЛИНКА КОЛЕВА -  учител по общообразователна подготовка, матаматика, информационни технологии

ЛИЛИЯ ПЕТРОВА - старши учител по професионална подготовка, практическо обучение в ПН "Козметични услуги"

инж.МАРИЯНА ИВАНОВА - старши учител по професионална подготовка, практическо обучение в ПН "Дизайн" и ПН"Козметични услуги"

ПЕТЯ НАЧЕВА - учител по чужд език-испански, чужд език по професията

РОСИЦА ДАСКАЛОВА - старши учител по чужд език-английски, чужд език по професията

ЦВЕТЕЛИНА ТУТОВСКА-МИЛЧЕВА -  учител по професионална подготовка, практическо обучение в ПН "Дизайн"

ДАРИНА ИЛИЕВА -  учител-лектор по общообразователна подготовка, химия и опазване на околната среда

КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА -  учител-лектор по общообразователна подготовка, философия /до 11.11.2022 г.

Ивайло Николов - учител-лектор по общообразователна подготовка, философия / от 21.11.2022 г.

ЕКРАМ МЮМЮНОВ - образователен медиатор

 

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню