Посланикът на Швейцария у нас Н.пр. Мюриел Берсе Коен ще открие учебната година в Професионалната гимназия по моден дизайн – Велико Търново.

Посланикът на конфедерация Швейцария у нас Н.Пр. Мюриел Берсе Коен и Деян Колев – председател на ЦМЕДТ „Амалипе“ ще бъдат гости на откриването новата учебна година в Професионалната гимназия по моден дизайн – Велико Търново.

Г-жа Коен ще се срещне с учители и ученици и ще разгледа училището. Професионална гимназия по моден дизайн гр. Велико Търново е партньор на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ от 2018 година. Като част от мрежата училища, работещи по Програма „Намаляване на отпадането на ромските деца от училище „Всеки ученик ще бъде отличник“, гимназията се утвърди като авторитетна и водеща в сферата на професионалното образование. Училищният екип прилага модел, в който учениците са в центъра на образователния процес, а за да израснат като уверени и успешни възрастни, усилията са насочени именно върху придобиване на знания и умения по изучаваните професии. Уважава и поощряват индивидуалните особености и потребности на учениците в процеса на обучение. Цени се тяхната креативност и новаторство, поощряват се творческите им решения и мотивацията им за усвояване на дизайнерската професия. Следвайки целите си, в кратък период от време, училището се превърна в център в общността, отворено към партньорство с родители, семейства, организации, бизнес и личности, които заедно да работят в избраната посока. Това е едно обикновено училище, променящо съдбите на много деца от уязвими групи и родители към по-добро, към бъдещето, без да допусне отлив на българските деца, ставайки пример за много училища в България.

След запознаване с учениците и ръководството на училището, Н.пр. Мюрел Коен ще разговаря и с образователни медиатори от гр.Велико Търново, гр.Павликени, гр.Стражица и гр.Антоново, за да се запозне от близо с работата на медиаторите по време на дистанционното обучение и пандемията и техните нужди, както и на децата от съответните населени места.

 (текст: amalipe.bg )

15 септември 2020 година — Отново ЗАЕДНО!
Отново на училище!
Отново е есен и училищният звънец е готов да ни покани в клас!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ, КОЛЕГИ, БИЗНЕС-ПАРТНЬОРИ, ПРИЯТЕЛИ,
На прага сме на новата учебна 2020/2021 година!Нека смело и отговорно, с любов и творчески ентусиазъм се изправим пред очакващите ни предизвикателства!
Да открием тайните на науката и Знанието!
Да усетим завлядяващата тръпка от предстоящата работата по избраните професии в Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново!
Да сме силни и креативни и се научим да творим, защото
"Човек е създаден, за да създава!"
Успех и професионално израстване на бъдещите модни дизайнери, фризьори и козметици!
Здраве, любов към професията, успехи и много късмет!

НА ДОБЪР ЧАС!

С уважение!

Боряна Мочева, директор
Георги Гърев, зам.-директор

 

VIII клас:

специалност "Моден дизайн", дуална форма на обучение /чрез работа/ - 3

специалност "Организация и технология на фризьорските услуги", дневна форма на обучение - 13

 

Национална мрежа за децата връчва наградите „Златна ябълка”, за да отличи личности, организации и институции, които с работата си са допринесли за защита правата на децата и за подобряване на тяхното благосъстояние.

Тази година наградите “Златна ябълка” ще бъдат връчени за десети пореден път.

Наградите „Златна ябълка“ търсят училища и детски градини, които поставят децата в центъра на образователния процес и им осигуряват нужната подкрепа, за да израснат като уверени и успешни възрастни. Те са отворени към партньорство с родители, семейства, организации и личности, които да помогнат за постигането на тази цел.

Професионална гимназия по моден дизайн гр. Велико Търново Едно училище, променящо съдбите на много деца от уязвимите групи към по - добро ...

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Уведомявам Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение в Република България, в Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново до 12.05.2020 г. продължава дистанционното обучение. Основно ще се използват електронната платформа на Майкрософт TEAMS, електронния дневник - ШКОЛО.БГ, 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Благодаря за Вашата съпричастност и подкрепа. Представям на вниманието Ви онлайн анкета, чрез която проучваме мнението, относно провеждането на дистанционно обучение в Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново. Попълването й ще отнеме на повече от 5 минути.

АНКЕТА ЗА РОДИТЕЛИ
Обръщам се към всички участници в образователния процес да бъдем отговорни към себе си и околните като спазваме добра лична хигиена, ограничим физически срещи и контакти, да използваме времето си за полезните неща! Нека опазим здравето си и бъдем силни и позитивни!

С пожелания за здраве!

Боряна Мочева,
Директор на Професионална гимназия по моден дизайн,
гр.Велико Търново

Уважаеми ученици и родители,

уведомявам Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение в Република България, в Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново до 12.04.2020 г. продължава дистанционното обучение. Основно ще се използват електронната платформа на Майкрософт TEAMS, електронния дневник - ШКОЛО.БГ, в които трябва да имате регистрации.Занятията започват с начален час 9:00 на 16.03.2020 г. 

Преставям Ви ГРАФИК на седмичното разписание от 30.03.2020 г.
Обръщам се към всички участници в образователния процес да бъдем отговорни към себе си и околните като спазваме добра лична хигиена, ограничим физически срещи и контакти, да използваме времето си за полезните неща! Нека опазим здравето си и бъдем силни и позитивни!
Уважаеми родители, очаквам Вашата съпричастност, защото имате прекрасни деца, които имат нужда от нашата обща подкрепа.
С пожелания за здраве и успехи в новото предизвикателство!

Боряна Мочева,
Директор на Професионална гимназия по моден дизайн,
гр.Велико Търново

               УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
              

                Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
           Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
         Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
         Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието.    Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
         Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
         Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
         Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители.Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

          За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

1. Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
2. Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
3. Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
4. Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

- Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
- Насърчавайте детето да бъде активно
- Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
- Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ.
- Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
- Поддържайте интензивна комуникация с учителите.
- Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Уважаеми ученици и родители,

Уведомявам Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение в Република България в Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново в периода 16-29.03.2020 г. ще се провежда дистанционно обучение.
Занятията ще започнат с начален час 9:00 на 16.03.2020 г.
Графикът е публикуван на сайта на училището, както и в електронния дневник.
Обръщам се към всички участници в образователния процес да бъдем отговорни към себе си и околните като спазваме добра лична хигиена, ограничим физически срещи и контакти, да използваме времето си за полезните неща! Нека опазим здравето си и бъдем силни и позитивни!
Уважаеми родители, очаквам Вашата съпричастност, защото имате прекрасни деца, които имат нужда от нашата обща подкрепа.
С пожелания за здраве и успехи в новото предизвикателство!

Боряна Мочева,
Директор на Професионална гимназия по моден дизайн,
гр.Велико Търново

Уважаеми потребители на услугите на Професионална гимназия по моден дизайн, гр. Велико Търново,

Във връзка с необходимостта от предприемане на мерки за предотвратяване разпространението на коронавируса (Covid19) и за да гарантираме Вашето здраве и здравето на нашите служители, ПГ по моден дизайн, гр.Велико Търново уведомява, че институцията не преустановява предоставянето на административни услуги „на гише“, но е препоръчително:

– преките контакти на място в гимназията да бъдат избягвани по възможност, като връзка с институцията може да се осъществи на телефони 062/625887,  062 52 13 43, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

– заявяването на административни услуги също да се извършва по възможност по телефон, електронна поща.

За административни услуги са налични бланки на заявления в раздел ИНФОРМАЦИЯ - „Административни услуги“ на сайта;

– когато посещението на потребителите е неизбежно, срещите ще бъдат осъществявани при специфичната организация, създадена от ПГМД.

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,

че в Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново ежедневно се извършва  дезинфекциране на подовете, повърхностите, санитарните помещения и  коридорите, осигурява се често проветряване на класните стаи и на помещенията. Използва се  АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ.

ВАЖНО!!! НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ:

От 16.03.2020 г. в Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново стартира ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, за което не се налага учениците да излизат от своя дом.

Ще Ви бъдат необходими: компютър, таблет, мобилен телефон, интернет достъп.

Седмичното разписание на учебните занятия се запазва, промяна има в продължителността на часовете както следва:

Класните ръководители ще запознаят с организацията на он-лайн обучението всеки един от Вас в създадената група на класа. Бъдете отговорни и присъствайте на он-лайн занятията. Вашето присъствие/отсъствие ще бъде отразявано в електронния дневник.

Седмично разписание на учебните часове за дистанционно обучение за 8, 9, 10, 11, 12 клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

като НАШИ ПАРТНЬОРИ в образователния процес, апелирам към Вашето съдействие и отговорност НАШИТЕ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ да бъдат ангажирани и да не пропускат от учебното съдържание, предвидено в учебните програми.

НЕКА СИ ПОЖЕЛАЕМ ДА СМЕ ЗДРАВИ И ДА БЪДЕМ ОТГОВОРНИ КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО НА НАШИТЕ УЧЕНИЦИ!

С уважение,

Боряна Мочева, директор на ПГ по моден дизайн, гр.Велико Търново

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ,
 
във връзка със случаите на коронавирус в гр.Плевен и гр.Габрово СЕ ОТМЕНЯТ посещения на културни и спортни прояви, състезания, конкурси и всякакъв друг вид извънкласни дейности, както и пътувания в чужбина.
Отменени са и всички прояви около честването на 22 март - празника на Велико Търново.
 
Апелирам към всички да НЕ ПОСЕЩАВАТ кино, театър, както и да не се провеждат масови събирания.
Да се избягват срещи с болни.
 
Нека всички да спазваме лична хигиена /почистване на ръце с анти бактериални кърпички, дезинфектанти или гелове за ръце/ и да следваме указанията на здравните институции.
С най-добри пожелания всички да сме здрави!
 
Боряна Мочева,
 
директор на Професионална гимназия
по моден дизайн,
гр.Велико Търново

 

ПРОТОКОЛ 1

С РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ,

НА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО РУСКИ ЕЗИК,

проведена на 08.02.2020 г.

 

Имена на ученика Училище Населено място Област
Общ брой точки
V клас
 София Анева Петрова ОУ “Св.Патриарх Евтимий“  гр.Велико Търново  гр.Велико Търново  56
 Александър Станиславов Станчев  СУ “Емилиян Станев“ гр.Велико Търново  гр.Велико Търново  49
VI клас
 Ивайла Ивайлова Хуралова  СУ “Емилиян Станев“ гр.Велико Търново   гр.Велико Търново  50
VII клас
 Надежда Паисиева Христова  ОУ “Св.Патриарх Евтимий“  гр.Велико Търново   гр.Велико Търново  56
 Марисвет-Лидия Красимирова Тодорова  СУ „Цанко Церковски“  гр.Полски Тръмбеш   гр.Велико Търново  56
 Мария Василева Топалска  СУ “Емилиян Станев“ гр.Велико Търново   гр.Велико Търново  45
 Василена Василева Василева  ОУ “Св.Патриарх Евтимий“  гр.Велико Търново   гр.Велико Търново  44
 Анастасия Тихомирова Трифонова  СУ “Емилиян Станев“ гр.Велико Търново   гр.Велико Търново  38
 Александра Петрова Петрова  СУ “Емилиян Станев“ гр.Велико Търново   гр.Велико Търново  34
IX клас
 Даниел Валериев Ефремов  ПЕГ „Проф.д-р Асен Златаров“ гр.Велико Търново   гр.Велико Търново  49
 Боян Бориславов Апостолов  СУ “Емилиян Станев“ гр.Велико Търново   гр.Велико Търново  34
X клас
 Галина Валентинова Спахийска  СУ “Емилиян Станев“ гр.Велико Търново   гр.Велико Търново  38
 Ралица Александрова Чокойска  ПМГ „Васил Друмев“ гр.Велико Търново   гр.Велико Търново  34
 Николай Николаев Кънев  ПМГ „Васил Друмев“ гр.Велико Търново   гр.Велико Търново  29
 Глория Василева Георгиева  ПЕГ „Проф.д-р Асен Златаров“ гр.Велико Търново   гр.Велико Търново  25
 Павел Венциславов Керанов  ПЕГ „Проф.д-р Асен Златаров“ гр.Велико Търново   гр.Велико Търново  23
ХI клас
 Виктор Юриев Капра  ПМГ „Васил Друмев“ гр.Велико Търново   гр.Велико Търново  64
 Антон Валентинов Дончев  ПМГ „Васил Друмев“ гр.Велико Търново   гр.Велико Търново  63
 Пламена Здравкова Балдахинова  ПМГ „Васил Друмев“ гр.Велико Търново   гр.Велико Търново  60
 Мелиса Юмгюлсюнова Кязимова  СУ „Цанко Церковски“  гр.Полски Тръмбеш   гр.Велико Търново  50
 Радослав Кирилов Кирилов  ПГТ „Васил Берон“ гр.Велико Търново   гр.Велико Търново  40

 

 

 

Днес, 09.01.2020 г., ученици от осми, девети, десети и единадесети клас с интерес изслушаха лекцията за видовете наказателна отговорност, поднесена по вълнуващ начин от инсп. Гергана Маринова от Детска педагогическа стая към МВР-В.Търново. Акцентира се и върху последствията от различните видове зависимости - алкохол, наркотични вещества, анаболи, енергийни напитки.  

received 2823154641229215

received 2446996935629613

     Конкретен бенeфициент на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за директно предоставяне BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР 2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни иинвестиционни фондове, е Министерството на образованието и науката. Продължителността на проекта е 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.

     Основната цел на проекта е насочена към:

1. Намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено основно и средно образование, включващо формални, неформални и самостоятелни начини на учене за повторно включване в образователната система и системата на обучение;

2. Подобряване на равния достъп до учене през целия живот за всички възрастови групи чрез формални, неформални и самостоятелни начини, усъвършенстване на знанията, уменията и квалификацията на работната сила и насърчаване на гъвкави начини за учене, включително чрез напътствия за кариерно развитие и валидиране напридобитата квалификация. 

      Специфичните цели на проекта са:

1. Да се намали броят на преждевременно напусналите училище чрез своевременно идентифициране на системни пропуски в компетентностите на учениците и осигуряване на възможност за допълнително обучение за компенсиране на пропуските им и за повишаване на мотивацията им за успех;

2. Да се повиши професионалната компетентност на педагогическите специалисти за оценяване на резултати от обучението посредством инструментариум за установяване на пропуските на учениците в процеса на обучението им и за подобряване на постиженията им при овладяване на ключови компетентности;

3. Да се използват възможностите на кариерното ориентиране за подкрепа наученици, които са в риск от преждевременно напускане на образователната система, с оглед бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;

4. Да се оптимизира взаимодействието на училището с родителите на учениците от уязвимите групи и с местната общност за устойчивото задържане на учениците вучилище;

5. Да се създаде мотивираща и позитивна среда за популяризиране на постиженията, компетентностите и творческите резултати на учениците чрез участието им в междуучилищни дейности и инициативи.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА В ПГ ПО МОДЕН ДИЗАЙН ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

3. Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците всъответствие с чл. 17 и 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването научебното съдържание, както и чрез допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети;

СФОРМИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ГРУПИ допълнително обучение по учебни предмети:

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА с ръководител: Иваничка Джилянова и ученици от VIII а клас

2. МАТЕМАТИКА с ръководител: Лилия Станева и ученици от Х а клас.

СФОРМИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ГРУПИ за занимания по интереси:

1. ХУДОЖЕСТВЕНА ОБРАБОТКА НА ТЪКАНИ с ръководител: Галя Николова и ученици от VIIIа, IXа, Xа и XIа кл.

73293486 2413557825558917 848370557673013248 n

НАЗНАЧЕН Е ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР - г-жа Стефка Тодорова

09-13.12.2019 г. Изминалата седмица в Професионална гимназия по моден дизайн, гр.В.Търново бе богата на дейности, свързани с четенето и грамотността.

Ученици от всички класове се включиха в "Маратон на четенето".

79302360 3222541394487964 3525115870143578112 n

80004992 2447930528788313 4599443373063929856 n 79462551 2447930748788291 7405466110222401536 n79837026 2447930612121638 1471649399850401792 n

Лидия, Денис Яланджиев, Виолета Ганчева, София Третякова и Цветелина прочетоха приказки на децата от ДГ "Слънце".

79272626 2444057889175577 6678574175621218304 n

78770113 2444058145842218 89766474343776256 n

78997722 2444058449175521 106247457859436544 n

78761865 2444058342508865 1037534656989233152 n

78672667 2444058019175564 7471207430865551360 n

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Имам удоволствието да Ви поканя на 26.11.2019 година от 17:30 часа в ПГ по моден дизайн, гр.В.Търново на РОДИТЕЛСКА СРЕЩА, която ще протече при следния 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на представители на Обществения съвет от квотата на родителите.

2. Присъствие в учебни часове.

3. Резултати от образователно-възпитателния процес.

4. Превенция на зависимостите.

5. Работа по проекти

В очакване на Вашето ангажирано присъствие!

С уважение,

Боряна Мочева, 

Директор на ПГ по моден дизайн,

гр.Велико Търново

 

24.10.2019 г. Извънкласни дейности по интереси - „Гражданско образование” с ръководител г-жа Камелия Джанабетска: По пътя на наследството във Велико Търново с учениците Виолета Ганчева, София Третякова, Габриела Ангелова, Денис Яланджиев и др.24.10.2019 г. Извънкласни дейности по интереси - „Гражданско образование” с ръководител г-жа Камелия Джанабетска: По пътя на наследството във Велико Търново с учениците Виолета Ганчева, София Третякова, Габриела Ангелова, Денис Яланджиев и др.Виолета Ганчева от Ха клас споделя: „...Първо посетихме Стамболовия мост, разбрахме интересни неща, свързани с построяването му и различни истории, които са се случвали по и под него. Г-жа  Джанабетска ни разказа повече за Стефан Стамболов - като характер и като  един от бележитите български държавници. След това посетихме паметника на Асеневци, където си направихме малка почивка, която мина в песни, правене на много снимки и пак госпожа Джанабетска ни обясни всичко за всяка отделна част от паметника. Минахме покрай Художествената галерия ,,Борис Денев" и стигнахме до  последното място от нашият поход-алеята на велики търновци”.

image002image003logosbeneficaireserasmusleft bg   ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ

в ученическата мобилност по проект № 2019-1-BG01-KA102-061365,

на тема „ЗАЕДНО В ЕВРОПА - ЗА УСПЕШЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАРТ“

Ключова дейност , „Образователна мобилност за граждани“, сектор:“Професионално образование“,  финансиран от програма „Еразъм +“

ПРОФЕСИИ/СПЕЦИАЛНОСТИ: "Дизайнер"/"Моден дизайн", "Фризьор"/"Фризьорство", "Козметик"/"Козметика"

Проектът предвижда организирането на мобилност, обхващащи целева група от 18 ученици и двама придружаващи учители. Практиката е с продължителност три седмици и ще се проведе в периода 15 март - 4 април 2020 г. в гр. Барселона, Испания.

Учениците, които желаят да се включат в мобилността ученици, следва да подадат заявление и мотивационно писмо до Директора и Комисията за подбор на участници в мобилността, предложена от Педагогическия съвет и назначена със заповед на Директора на ПГ по моден дизайн, гр.Велико Търново.

Право на участие имат ученици от специалностите "Моден дизайн", "Фризьорство" и "Козметика".

Критериите, по които ще се извърши подборът, са съобразени със спецификата на проекта и целят осигуряване на ясна и прозрачна процедура при извършването му.

Критериите за подбор на участници в ученическата мобилност по проект № 2019-1-BG01-KA102-061365, Ключова дейност , „Образователна мобилност за граждани“, сектор:“Професионално образование“,  финансиран от програма „Еразъм +“, на тема „Заедно в Европа – за успешен професионален старт“ са съгласувани и приети от Комисията за определяне на критерии за подбор, в състав: г-н Георги Гърев, г-жа Иваничка Джилянова и г-жа Лилия Петрова.

Комисията взе решение подборът да бъде извършен на два етапа .

Първи етап на подбор на участници в мобилността да се извърши по следните критерии:

№ по ред

 

КРИТЕРИИ

 

ДОКАЗАТЕЛСТВЕН МАТЕРИАЛ

 

БРОЙ ТОЧКИ

1.

Учениците да се обучават в една от професиите - „Козметик“, „Фризьор“, „Дизайнер“

Служебна бележка

 

2.

Мотивация на ученика за включване в мобилността и всички дейности за популяризиране на резултатите

Мотивационно писмо и есе на тема: „Как си представям живота си след 10 години“ или „Какво искам от живота“

Максимален брой точки - по 4 за мотивационно писмо и за есе

3.

Успех на ученика от учебната 2018/2019 г. да е над Добър /4,00/.

Справка от класния ръководител

Оценката дава точките

4

Годишна оценка по английски език за учебната 2018/2019 година

Справка от класния ръководител

Оценката дава точките

5.

Културно и възпитано поведение на ученика

Справка от класния ръководител

Максимален брой точки 4

6.

 Максимален брой отсъствия по неуважителни причини за учебната 2018/2019 г. - 10

Справка от класния ръководител

Максимален брой точки 4

7.

Участия и изяви в извънкласни и извънучилищни мероприятия

Справка от класния ръководител

Максимален брой точки 4

 Втори подбор да се извърши по следните критерии:

№ по ред

КРИТЕРИИ

 

БРОЙ ТОЧКИ

1

Тест по английски език

Максимален брой точки 4

2

Тест по професията

Максимален брой точки 4

 

Заявление за участие може да изтеглите от ТУК или да получите в стая 304 от г-ца Петя Начева, Завеждащ административна служба в ПГМД.

Попълнените заявления и мотивационни писма се подават при Завеждащ административна служба в стая 304.

Краен срок за подаване на заявления по образец и мотивационно писмо: 28 октомври 2019 г.
Резултатите от първо междинно класиране ще бъдат обявени на 05 ноември 2019 г.

 

 

 

 

21.10.2019 г. 

Мотивирани и под ръководството на инж.Марияна Иванова, старши учител по професионална подготовка, ученици от Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново по традиция участваха със снимки в категория "Пейзаж и природа", ІІ възрастова група - ІХ – ХІІ кл. в Националния конкурс по фотография „Фотоприказки“, организиран от ЦПЛР - Общински детски център, гр. Кърджали.

Конкурсът има за цел да даде възможност за творческа изява на младите хора, да развива и усъвършенства техния талант в областта на фотографското изкуство, да формира и доразвие умения за работа с фотографска техника.

В конкурса се включиха Мелиса Караисинова XI клас, Надежда Досева XI клас, Галина Димитрова XI клас, Виолета Ганчева Х клас, Денис Яланджиев IX клас.

Еленски балкан Автор Мелиса Караисинова "Еленски балкан", автор: Мелиса Караисинова, XIа клас, специалност "Козметика"

Янтра Автор Денис Яланджиев

"Янтра", автор: Денис Яланджиев, ученик от IXа клас, специалност "Организация и технология на фризьорските услуги"

Есен Автор Надежда Досева

"Есен", автор: Надежда Досева, ученичка от XIа клас, специалност "Козметика"

Есенна приказка Автор Мелиса Караисинова

"Есенна приказка", автор: Мелиса Караисинова, XIа клас, специалност "Козметика"

Калинчица Автор Виолета Ганчева

"Калинчица", автор: Виолета Ганчева, X а клас, специалност "Моден дизайн"

Перперикон Автор Мелиса Караисинова1

"Перперикон", автор: Мелиса Караисинова, XIа клас, специалност "Козметика"

На 21.10.2019 г. по покана на Областния управител проф.д-р Любомира Попова, г-жа Лилия Петрова - старши учител по физика и астрономия в ПГ по моден дизайн, присъства в Голямата зала на Община Велико Търново на среща-разговор "Новите будители" с Теодоси Теодосиев, преподавателят по физика, който е посветил живота си да обучава надарени деца.

72923374 427378491315168 3520577133388759040 n

74666262 2410720522535269 1083962029393313792 n

74184033 542133876355389 2632336523155996672 n

74293507 792293987889610 5073514415723118592 n

Днес, 16.10.2019 г., под ръководството на старши учител по професионална подготовка Лилия Петрова, ученици от XI а клас, специалност "Козметика" посетиха семинар, на който бяха представени иновативни технологии в козметичните процедури.

72380802 2548547391850505 4667462697116237824 n

1 16.10.2019

72711379 2571413096421558 2520416624679321600 n

72914103 517968775415555 4373247442951340032 n

74214562 396242604376697 1350612651603918848 n

72581638 1131693827040863 3051646814395564032 n

72471756 2884063751605175 5391290151076888576 n

72821023 399444297664956 6337140819803242496 n

74274417 921793211553238 3018723081163112448 n

73159916 413365892656215 4093853382190563328 n

3456

РЕГЛАМЕНТ на конкурса:
ПРАВО НА УЧАСТИЕ имат ученици от Професионална гимназия по моден дизайн - гр.Велико Търново, Професионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова" - гр.Русе и Професионална гимназия по облекло "Станка Николица Спасо-Еленина" - гр.Разград.

1. На 1-во число всеки месец се задава темата, по която учениците ще рисуват.

2. Между 10-то и 15-то число на всеки месец се провежда вътрешен кръг. Училищна комисия от всяко училище избира своите 5 /пет/ най-добри рисунки, които да участват в конкурса.

3. На 15-то число в настоящата страница ще се създава наименован с името на текущия месец албум, в който ще се публикуват избраните рисунки. Всяка рисунка ще бъде обозначена с име на ученика, клас и училище. Всички ученици ще имат възможност да популяризират албума в социалната мрежа и да събират „харесвания“ за своята рисунка.

4. Гласуването за най-добра рисунка продължава до 25-то число на месеца.

5. На 27-мо число се обявяват резултатите за най-добра рисунка за конкурса "Модел на месец....". За всяко училище се избира рисунката спечелила най-много харесвания.

6. Училището, събрало най-много харесвания за модел на месеца избира каква ще бъде темата за следващия месец.

7. При три последователно избрани теми от едно училище, правото за избор на тема се предоставя на училището, събрало брой харесвания в низходящ ред.

8. Конкурсът се осъществява за периода от м.октомври 2019 г. до м.май 2020 г.

9. Рисунките спечелили ПЪРВО място следва да бъдат изработени в материал 1:1, с право на участие в модно ревю при откриване на изложба.

10. От 01.06.2020 г. стартира пътуваща изложба с всички рисунки спечелили 1-во място за всеки месец. Пътуващата изложба ще бъде представена в рамките на една седмица във всеки град на участващите училища.

ТЕМА за м.ОКТОМВРИ: "ЦВЕТОВЕТЕ НА ЕСЕНТА"

 

През изминалата седмица Велико Търново – историческата и духовна столица на България бе домакин при провеждането на Национални дни на ученето през целия живот по Проект № 592041- EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, финансиран с подкрепата на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +”.

Имам възможността да изразя своето удовлетворение от участието, както моето, в качеството на директор, така и на учители и ученици от Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново в събитията, организирани от Министерство на образованието и науката със съдействието на Областна администрация-Велико Търново и Регионално управление на образованието-Велико Търново.

Нашето училище се включи в изложението на институции за професионално образование и обучение на възрастни на 10.10.2019 г. Представени бяха снимков материал и различни продукти от обучението през последните пет години на ученици по различни специалности: „Моден дизайн“, „Фризьорство“, „Козметика“, „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“, „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца“.

Възрастни, обучавали се в гимназията в самостоятелна и задочна форма по някои от изброените специалности успешно са се реализирали по съответната професия. Не малък е броят и на възрастни, валидирали своите знания, умения и компетентности, придобити по неформален път.

По време на Националните дни на учене през целия живот присъствахме и на дискусия по проблемите на продължаващото професионално обучение и квалификацията на лица с ниско образование. Създадоха се условия за споделяне и обмен на добри практики, свързани с обучението на възрастни в професионалните гимназии. Особено полезно бе и популяризирането на Електронната платформа за учене в Европа (EPALE).

Преди няколко години ПГ по моден дизайн, гр.В.Търново се включи и в изложението, проведено в гр.Бургас.

72343146 2303065196671961 4331206018135490560 n

72119995 445364039437144 3496891067356151808 n

71971254 1622063087925172 8699970954043850752 n

71848250 2387141561533877 5625933929673392128 n

71897538 2387141514867215 3338209257177743360 n

71783167 2387141444867222 8156124409564758016 n

72381463 2426097127605263 9058484664653578240 n72286260 2387141661533867 5986251251669532672 n

71830168 2387141868200513 8604963764900462592 n

71866831 2387141921533841 559601541082775552 n

72318900 2387141971533836 1467374842238992384 n

72469792 2387142088200491 6101282931261571072 n

71876060 2387142218200478 5208966281100787712 n

71902433 430990120884674 7931487483861139456 n

 

VIII клас, спец.„Моден дизайн” имаха за задача да работят отново със познатите им вече спектрални цветове, те трябваше умело да ги приложат в модната визия на аксесоари или друг елемент. Някои от тях разработиха и декорация на маникюр , като постигнаха отлични резултати. Лилия Николова, учител по професионална подготовка - Учебна практика по цветознание, РПП.

70936396 2377136502534383 8162994145330200576 n

72119585 2377136442534389 2270680545753038848 n

На 28.09.2019 г. Анелина Василева, ученичка от XII а клас в Професионална гимназия по моден дизайн, гр. Велико Търново спечели призовото ВТОРО МЯСТО в категория "Вечерна прическа на изсушена коса" в организирания от стилист Капанов XXII Международен конкурс на прическата и красотата, JUNIOR - за ученици от професионални гимназии с обучение по професия "Фризьор".
В конкурса в категория "Barber" участие взе и Шукри Карабаджаков от XII а клас.
Модели бяха Микаела-Хюлия Бакалова, Х а клас и Никола Иванов, ХI а клас. Ръководител на учениците бе г-жа Емилия Лазарова, учител по професионална подготовка.

72415493 2380115948903105 9190401544313372672 n

71111561 2380116072236426 6457819827338739712 n

71104402 2380119702236063 8334658151290765312 n

71142985 2380115992236434 5328024900554719232 n

71276130 2380119708902729 5904225854581374976 n

71515413 2380115958903104 1985119466005987328 n

71770660 2380116045569762 2095445192881471488 n

72215584 2380116038903096 8783652670909972480 n

EUROPEAN School Sport day - BULGARIA

Европейският ден на спорта и физическата дееспособност бе отбелязан и в Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново.

1 27092019

13 27092019

2 27092019

3 27092019

9 27092019

10 27092019

15 27092019

8 27092019

11 27092019

12 27092019

14 27092019

 

 

Днес, 19.09.2019 г. младите дизайнери от VIII "а" клас научиха за откритието на сър Исак Нютон, свързано със спектралните цветове.

След усвояване на новите знания, учениците положиха старание и се справиха отлично със задачата, която им бе поставена от г-жа Лилия Николова,

учител по професионална подготовка.

17092019 VIIIа Моден дизайн

На 9 август Ръководството на ПГ по моден дизайн, гр.Велико Търново обявяви конкурс за ученици и учители от училището за изготвяне на сценарий на тема: „Откриване на учебната 2019/2020 година”.

До 25 август 2019 г. в електронната поща на училището постъпиха два сценария на ученици – на Денис Яланджиев, ученик от IX а клас, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“ и Виолета Ганчева – Х а клас, спец. „Моден дизайн“.

В първия учебен ден Виолета Ганчева от Х а клас, специалност „Моден дизайн“ получи грамота за класиране на първо място в обявения конкурс.

На Виолета бе предоставена възможността на 17 септември да присъства на откриването на SOFIA FASHION WEEK 2019 в гр.София.

Поканите за ученик и учител бяха осигурени от известната с псевдонима  Axel Hardy модна дизайнерка Аксиния Хаджиева, носител на приза на Академията за мода – „Златна игла 2019“ в категория „Модна иновация“, за което ръководството на Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търновода от името на целия колектив изказва своята благодарност.

„Засади дърво – създай бъдеще" (Plant a tree – create a future) бе темата на екологичната колекция за сезон есен/зима 2019/2020, изразяваща отношението на дизайнерката към случващите се промени в климата.

17092019 София фешън 6

17092019 София фешън

17092019 София фешън 1

17092019 София фешън 2

17092019 София фешън3

17092019 София фешън 4

17092019 София фешън 5

 

Уважаеми ученици, 

Отново наближава да чуем училищния звънец и да дадем началото на учебната 2019/2020 година. 

Бъдете добре дошли в 9.00 ч. на 16.09.2019 г., понеделник, в Професионална гимназия по моден дизайн, гр. В. Търново! 

Ние, Вашите учители, Ви очакваме!

Да се учим заедно! 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Заповядайте на 12.09.2019 г. от 17:30ч. на родителска среща. 

VIII а клас - стая 306

IX а клас - стая 308

Х а клас - стая 302

XI а клас - стая 303

XII а клас - 201

В очакване на Вашето присъствие!

С уважение,

Боряна Мочева, 

директор на ПГ по моден дизайн, 

гр.Велико Търново

 

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, 

Заповядайте на 12.09.2019 г. от 17.00ч. в зала 307 в ПГ по моден дизайн, гр.В.Търново на работна среща за одобряване и съгласуване на училищни документи.

С уважение, 

Боряна Мочева, 

Директор на ПГ по моден дизайн,

гр.В.Търново 

 

Прием след завършено основно образование: Има свободни места в специалностите „Моден дизайн” и „Организация и технология на козметичните услуги”. Очакваме незаписали се ученици в ПГ по моден дизайн, гр.Велико Търново, ул.„Мармарлийска” 26

 
 
Ръководството на ПГ по моден дизайн, гр.Велико Търново обявява конкурс за ученици и учители от ПГМД - изготвяне на сценарий на  тема: „Откриване на учебната 2019/2020 година”. 
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 
1. Да сте ученик/учител в гимназията; 
2. Да използвате Вашето въображение и творческо вдъхновение при написване на сценария;
3. Да включите предложение за интериорна и екстериорна украса;
4. Готовия сценарий изпратете в срок до 25 август 2019 г. на електронната поща на училището: 
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на хартиен носител на директора или заместник-директора! 
Уважаеми ученици и учители, отделете малко време от своята ваканция за новото начало! 
Очаквайте награди на първия учебен ден!
УСПЕХ! 
 
Боряна Мочева, 
Директор на ПГ по моден дизайн, гр.В.Търново

СЪОБЩЕНИЕ:

На 11.07.2019 г. от 09:30 ч. в ПГ по моден дизайн, гр.Велико Търново ще се проведе Общо събрание със следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Анализ на приходите за второто тримесечие на календарната 2019 г.

2.Анализ на разходите за второто тримесечие на календарната 2019 г.

3. Анализ на поетите ангажименти за разходи и задължения за разход през второто тримесечие на календарната 2019 г.

Информация по изпълнение на бюджета на ПГ по моден дизайн, за ВТОРО тримесечие на 2018/2019 година

На 26.06.2019 г. от 14:00 ч. в музей „Възраждане и Учредително събрание” бе отбелязана 140-годишнината от създаването на Министерство на външните работи и българската дипломатическа служба. В проведената дискусия с младежи участие взеха Виолета Ганчева и София Третякова от IX а, Денис, Ивана и Илиана от VIII а клас, ръководител - Иваничка Маркова, учител по български език и литература. 

На 21.06.2019 г. от 11:30 ч. се състоя тържественото дипломиране на учениците от ВИПУСК 2019 г. с класен ръководител старши учител Лилия Петрова. С най-висок успех за периода на обучение е Анифе Алиева.

1 дипломиране

8 дипломиране

10 дипломиране

7 дипломиране

1. 13.06.2019 г., 14:30 ч., зала 309, Цветознание-ОПП, VIII клас

2.  14.06.2019 г.  14:30 ч., зала 309, Учебна практика по рисуване-РПП,VIII клас

3. 18.06.2019 г., 14:30 ч., зала 309, Учебна практика по цветознание-РПП,VIII клас

4. 20.06.2019 г., 14:30 ч., зала 309, 

На 07.06.2019г. от 16.00 ч. в зала 302 на Община - Велико Търново г-жа Боряна Мочева, директор на ПГ по моден дизайн взе участие в кръгла маса на тема „Проблеми и предизвикателства пред професионалното образование“ с участието на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. На срещата присъстваха дипломати от посолствата на Южна Африка, Германия, Великобритания и други, представители на МТСП, РУО - инж.Катя Василева и старши експерт Марта Николова, ромски и образователни организации. Директори и учители от професионални гимназии, както и други училища с професионални паралелки поставиха въпроси, свързани с основните предизвикателства пред тяхната работа и направиха предложения към Министерството на образованието и науката за промени, които да благоприятстват тяхната работа. Дискутирани бяха и въпроси от училищното образование и образователната интеграция, както и въпроси за връзката между образованието и пазара на труда.

62320826 2188231521272364 3108541511726268416 n

62177470 2188231167939066 7536501198736588800 n

62191769 2188231097939073 8020783951343779840 n

62003122 2188461614582688 173173287533150208 n

От 18 часа  се проведе вече традиционното шествие на участниците във фестивала по ул. "Васил Левски", което бе под надслов „Да превърнем езика на омразата в език на толерантността“. Шествието стартира от Студентски стол и завърши пред паметника Майка България.

62411101 2188239891271527 4352308876087918592 n

62153759 2188232214605628 8409946299469660160 n

62411101 2188239891271527 4352308876087918592 n

На 06.06.2019 г. в ПГ по моден дизайн, гр.Велико Търново се проведе Държавен изпит по теория на професията и специалностт за придобиване на професионална квалификация:

1. Професия "Фризьор", специалност "Фризьорство", втора степен на професионална квалификация;

2. Професия "Козметик", специалност "Козметика", втора степен на професионална квалификация;

3. Професия "Моделиер-технолог", специалност "Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил", трета степен на професионална квалификация;

4. Професия "Помощник-възпитател", специалност "Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца", трета степен на професионална квалификация.

На изтеглянето на изпитните билети присъства г-жа Валентина Дечева, представител на работодателите.

На 07.06.2019 г. се проведе Държавен изпит по практика на професията и специалността.

 

Днес, 22.05.2019 г. в навечерието на Деня на българската просвета и на славянската писменост, ученици от две професионални гимназии се срещнаха и обмениха своя опит. Осмокласниците от Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново и Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии, гр.Шумен разказаха за своя избор на професията "Фризьор". На срещата присъстваха и ученици от девети и десети клас, овладяващи тайните на модния дизайн, козметиката и готварството. Демонстрирани бяха различни умения: сплитане на плитки, боядисване на коса, подстригване и оформяне на мъжка прическа. Засегната бе и връзката между професионалните предмети и така необходимите математика и изобразително изкуство. Гост на вълнуващата среща бе и г-жа Пенка Игнатова - директор на Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" към Община Велико Търново. 12

3

4

5

6

7

На 16 май 2019 г. в учебния салон по практика се проведе организираната съвместно с Център за кариерно ориентиране поредна среща на ученици по професиите „Фризьор” и „Козметик” с представители на местния бизнес. В приятна творческа атмосфера своя опит и професионализъм представиха фризьорите Стефан и Павел от Barbershop cartel и Мирела Карамочева, гримьор от салон за красота „Черна котка”. 

С песни, модно дефиле и демонстрации на грим и прическа Професионална гимназия по моден дизайн отбеляза 70-годишния си юбилей

С изложба и модно ревю Професионалната гимназия по моден дизайн отбелязва 70 години

юбилей1

юбилей2

юбилей3

юбилей4

59681367 2640942022601736 7892551483609055232 n

59853328 2640940542601884 8862478948722802688 n

59842537 2640940869268518 4563433615634989056 n

60297858 2640940062601932 4447180803826253824 n

59861291 2640942879268317 7241868112973266944 n

59968134 2640942695935002 2495998064859283456 n

60198369 2640942612601677 3102582721344438272 n

60344397 2640941235935148 5308609522367987712 n

60219537 2640941049268500 4534053427990233088 n

received 435369370564542

ПЛАКЕТ на Национална асоциация на училищата по мода за трето отборно място в НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРОФЕСИИ „НАЙ-ДОБЪР МЛАД ФРИЗЬОР И ГРИМЬОР” взе отборът на Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, РОДИТЕЛИ,

Във връзка с изпълнение на чл.291 от Закона за предучилищно и училищно образование, Ви представяме информация по изпълнение на делегиран бюджет за първо тримесечие на 2019 г.

Информация по изпълнение на делегиран бюджет на ПГ по моден дизайн, гр.Велико Търново за първо тримесечие на 2019 г.

Заповядайте на 19.04.2019 г. от 15.00 ч. на Общо събрание!

 ПОКАНА за провеждане на общо събрание за отчет на изпълнение на бюджета

 

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че на 11.04.2019 г. от 17:30 ч. ще се проведе РОДИТЕЛСКА СРЕЩА с

ДНЕВЕН РЕД:

VIII, IX, X, XI клас:

1. Готовност за приключване на учебната година;

2. Рисковете през лятото;

3. Избор на нови представители на Обществен съвет от квотата на Родителите;

4. Индивидуални срещу с родители. 

5. САМО за Х кл. - предстоящо национално външно оценяване на дигиталните способности

 За XII клас:

1.Готовност за приключване на учебната година;

2. Предстоящи Държавни зрелостни изпити и изпити за придобиване на степен на професионална квалификация; Възможности за професионална реализация;

3.Индивидуални срещи с родители

 

 

 

На 21 февруари 2019 г. ученици от Професионална гимназия по моден дизайн се срещнаха с дизайнера Атанас Парушев и с г-жа Мария Горсова, собственик на фризьоррски салон "Черна котка". Срещата бе открита от г-жа Даниела Марова, ръководител на Център за кариерно ориентиране към Общинския детски комплекс във Велико Търново. 

Гости на събитието бяха проф. Михаил Харалампиев, общински съветник, инж.Розалия Личева, началник на Регионално управление на образованието-Велико Търново, г-жа Пенка Игнатова, директор на Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт",  г-жа Донка Дончева, директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, г-жа Анелия Пейчева, директор на Общинския детски комплекс-В.Търново,   д-р Георги Давидов, главен експерт към Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт", г-жа Боряна Мочева, директор на ПГ по моден дизайн, г-н Георги Гърев, заместник-директор по учебната дейност в гимназията, учители и родители.

"Инициативата за часове по професионално ориентиране в училищата с представители на бизнеса и предприемачи е на кмета на Велико Търново инж.д-р.Даниел Панов, сподели г-жа Пенка Игнатова, директор на Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" към Община Велико Търново. Основна цел е гимназистите да се запознаят с възможностите за професионална реализация както след средното, така и след висшето образование.

Директорът на Професионална гимназия по моден дизайн, г-жа Боряна Мочева изрази своята подкрепа на инициативата на кмета, като информира, че това е поредната среща на ученици от училището с представителите на бизнеса. Кариерното ориентиране е един от приоритетите на Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието-В.Търново. Близостта на Центъра за кариерно ориентиране дава възможност на гимназистите за по-чести срещи с кариерните консултанти, които умело ги насочват в техния избор по време на групови и индивидуални консултации.

52556923 2350745061879074 1500931670830743552 n

Виолета Ганчева, ученичка от IX а клас, специалност "Моден дизайн" прочете своето есе на тема "Моят избор".

52376462 308448809858056 4869526258259591168 n

По вълнуващ начин представителите на бизнеса Атанас Парушев и възпитаничката на Професионална гимназия по моден дизайн Мария Горсова разказаха за израстването в своя професионален път.

52684458 857781444564840 5272389612189253632 n

52450116 360801647843400 3186116880314138624 n

 

Инж.Розалия Личева, началник на Регионално управление на образованието - гр.Велико Търново приветства учениците и изрази мнение, колко е важно учениците отрано да са получили информирано консултиране за кариерно ориентиране. 52599186 403702876863530 318942579183845376 n

От медиите:

Моден бос и собственик на фризьорски салон влязоха в час по професионално ориентиране

Учениците от гимназията по моден дизайн се срещнаха с дизайнера Атанас Парушев

Агенция "Фокус"

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

предстои МЕЖДУСРОЧНА ВАКАНЦИЯ - 05.02.2019 г. /вторник/

ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 г. започва на 06.02.2019 г. /сряда/ в 8.00 ч.

Може да се запонаете със СЕДМИЧНОТО РАЗПИСАНИЕ в раздел "ЗА УЧЕНИЦИ".

 

В навечерието на 191- годишнината от рождението на великия български възрожденец, публицист и писател Петко Рачов Славейков, ученици от различни класове на Професионална гимназия по моден дизайн гр. Велико Търново с радост и интерес се включиха в различни инициативи посветени на годишнината на Славейков.

received 1975336192532008

Уважаеми ученици,

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МОДЕН ДИЗАЙН, ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОБЯВЯВА началото на следната инициатива на г-жа Боряна Мочева - директор и на г-жа Наталия Стоянова-Карапенчева - учител по професионална подготовка:

УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС на тема "МОДЕЛ НА МЕСЕЦА"

Конкурсът се обявява по случай 70 години от създаването на училището. Желанието ни е да мотивираме учениците, чрез творчеството си да покажат наученото в училище като представят свои идеи и разбирания за модата.

 РЕГЛАМЕНТ:

1. В конкурса може да участва всеки ученик от VIII до XII клас - дневна или самостоятелна форма на обучение в Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново;

Учениците могат да участват индивидуално (в раздел "Модна скица на облекло и аксесоари", "Рисунка на прическа", "Рисунка на грим") и колективно в раздел "Модна художествена фотография"

 • Всеки участник може да се включи с до две творби от раздел.
 • Участниците могат да изпращат творбите си за:
 • м. НОЕМВРИ до 20 ноември 2018 г.
 • м. ДЕКЕМВРИ до 20 декември 2018 г.
 • м. ЯНУАРИ до 20 януари 2019 г.
 • м. ФЕВРУАРИ до 20 февруари 2019 г.
 • м. МАРТ до 20 март 2019 г.
 • м. АПРИЛ до 20 април 2019 г.
 • м. МАЙ до 20 май 2019 г.
 • м. ЮНИ до 20 юни 2019 г.
 • м. ЮЛИ до 20 юли 2019 г.
 • м. АВГУСТ до 20 август 2019 г.
 • м. СЕПТЕМВРИ до 20 септември 2019 г.

2. Конкурсът се организира в ЧЕТИРИ направления:

I - "МОДНА СКИЦА НА ОБЛЕКЛО И АКСЕСОАРИ"

 • Рисунките трябва да бъдат на хартиен носител с размер А3 – 297 x 420 мм. (без паспарту), с материали по избор.
 • На гърба на всяка рисунка трябва да се съдържа информация за: име и фамилия на автора; клас; специалност.

II - "РИСУНКА НА ПРИЧЕСКА"

 • Рисунките трябва да бъдат на хартиен носител с размер А4 – 210 x 297 мм. (без паспарту), с материали по избор.
 • На гърба на всяка рисунка трябва да се съдържа информация за: име и фамилия на автора; клас; специалност.

III - "РИСУНКА  НА ГРИМ"

 • Рисунките трябва да бъдат на хартиен носител с размер А4 – 210 x 297 мм. (без паспарту), с материали по избор.
 • На гърба на всяка рисунка трябва да се съдържа информация за: име и фамилия на автора; клас; специалност.

IV - "МОДНА ХУДОЖЕСТВЕНА ФОТОГРАФИЯ"

 • Фотографиите трябва да бъдат на електронен и хартиен носител с размер А4 – 210 x 297 мм.
 • На гърба на всяка снимка трябва да се съдържа информация за: име и фамилия на автора; клас; специалност.

  КЛАСИРАНЕ: ПО ЕДНА ТВОРБА ОТ НАПРАВЛЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТНИЯ МЕСЕЦ

 • Творбите ще бъдат оценявани от компетнтно жури в състав: ХУДОЖНИК, МОДЕН ДИЗАЙНЕР, ФРИЗЬОР, ГРИМЬОР, ФОТОГРАФ.

 • Критериите при журиране са:

 • Проявена фантазия
 • Оригиналност
 • Композиция
 • Съчетаване на цветовете

СПЕЧЕЛИЛИТЕ ТВОРБИ ОТ ВСЯКО НАПРАВЛЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТНИЯ МЕСЕЦ ЩЕ СЕ СЪСТЕЗАВАТ ЗА ГОЛЯМАТА НАГРАДА В ИЗЛОЖБА-КОНКУРС ПРЕЗ М.АПРИЛ 2019 ГОДИНА.

НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ПОЖЕЛАВАМЕ ТВОРЧЕСКО ВДЪХНОВЕНИЕ И УСПЕХ!

 

22-26.10.2018 г. предстои ПГ по моден дизайн да се включи в Национална седмица на четенето.
Очаквайте „Маратон на четенето”; състезания за правопис...
В дейността „Четене от публични личности” очаквайте среща с дизайнерката Axel Hardy.
Ученици от гимназията ще четат приказки на децата от Детска градина „Слънце”-гр.В.Търново.

Дейности в рамките на инициативата „Европейска седмица на програмирането“ в периода 06-21.10.2018 година в ПГ по моден дизайн, гр.Велико Търново:

- на 18 октомври 2018 г. - Направление „Забавни дейности по програмиране“: Състезание между учениците в сайтаhttps://studio.code.orgпри 10 клас и 11 клас с визуален език за програмиранеBlocklyМероприятието беше регистрирано в сайтаhttps://codeweek.eu/schools.

IMG 20181018 120920 2

Наградата взе Марсело Ангелов от XI а клас, специалност "Фризьорство", който завърши пръв десетте тура на курса "Художник".


На вниманието на учениците и родителите!

Моля, запознайте се с  изискванията за отсъствията на учениците!

Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

1. по медицински причини, за което представя медицински документ, издаден съгласно изискванията,  до 3 учебни дни след връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение;

   2. поради наложително участие в друга дейност – при представяне на документ от спортния клуб, в който членува, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, и след писмено потвърждение от родителя/настойника, което може да бъде изпратено и по електронна поща;

ВНИМАНИЕ! Тренировки, репетиции и тренировъчни лагери не са част от обективните причини за допускане на отсъствия

3. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление до класния ръководителкоето се подава предварително. При изключителни обстоятелства, когато заявлението не може да бъде подадено предварително, родителят уведомява класния ръководител по телефона или по електронна поща и подава заявлението след направеното отсъствие, но не по-късно от 3 учебни дни след връщането на ученика в училище.

4. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието. Заявлението се подава не по-късно от 5 дни преди датата на отсътвията в канцеларията на училището.

5. документите, удостоверяващи уважителните причини за допуснатите отсъствия се представят в тридневен срок от връщането на ученика в училище за ежеседмичното оформяне на дневника от класния ръководител.

- Когато документите за разрешаване или извиняване на отсъствия не се представени в срок, отсъствията се считат за допуснати по неуважителни причини.

- Закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин отсъствие, а закъснение на ученика за учебен час с повече от 20 минути - като едно отсъствие.

             - В края на всеки месец за допуснати над 5 отсъствия по неуважителни причини се докладва на социалните служби по местоживеене на ученика

ВНИМАНИЕ ! Когато на ученик, за който е противопоказно физическо натоварване се освобождава по уважителни медицински причини от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт, той присъства в учебния час.

Когато освобождаването е за целия учебен срок или за учебната година, ученикът няма право да напуска територията на училището по време на учебния час, а директорът въз основа на представените медицински документи определя със заповед начина на уплътняване на времето за ученика, определено за учебните часове.


ВАЖНО!

Наредба № 11/01.09.2016 г. на МОН за резултатите от обучението на учениците:

Чл.22(5) Срочна оценка не се формира без наличието на минималния брой текущи изпитвания поради отсъствие на ученика в повече от 25 % от часовете по учебния предмет в съответния вид училищна подготовка. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка.

(6) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2017 г., в сила от 29.09.2017 г.) В случаите по ал. 5, когато ученикът не се яви на определената дата за полагане на изпита за определяне на срочна оценка, се определя втора дата за полагането му, която не може да бъде по-късно от две седмици след приключване на учебния срок. Когато ученикът не се яви и на втората дата за полагане на изпита за определяне на срочна оценка, срочна оценка по учебния предмет не се поставя, а ученикът полага изпит за определяне на годишна оценка по съответния учебен предмет

Днес, 28.09.2018 г. бе отбелязан Европейски ден на спорта.

Програма:

1.Демонстративна двустранна игра по волейбол между ученици от Професионална гимназия по моден дизайн

Място:спортна площадка

Начален час: 9.00ч.

2.Двустранна игра по волейбол между ученици и учители от Професионална гимназия по моден дизайн.

Място:спортна площадка

Начален час: 9.50ч.

3.Двустранна игра по баскетбол между ученици и учители от Професионална гимназия по моден дизайн.

Място:спортна площадка

Начален час: 10.30ч.

4.Щафетни игри и танци

Участници :ученици от Професионална гимназия по моден дизайн.

Място:спортна площадка

Начален час: 11.10ч.

 

300131pgmdvt28092018 1

300131pgmdvt28092018 2

300131pgmdvt28092018 3

300131pgmdvt28092018 4

300131pgmdvt28092018 5

Отново идва есента...

И празният през лятото училищен двор се изпълва с гласове.

Отново идва учебната година!

 ДНЕС, НИЕ,  УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

ОТНОВО ЩЕ ПРЕКРАЧИМ УЧИЛИЩНИЯ ПРАГ.

 ЗАЕДНО!

ЗА ДА СЕ УЧИМ!

С ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ!

НЕКА ПРЕЗ НОВАТА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА ДА БЪДЕМ ВЕРНИ НА СЕБE СИ!
ДА ЖИВЕЕМ С НАДЕЖДАТА ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ УСПЕХ!
ДА СЕ УЧИМ ЕДИН ОТ ДРУГ С МНОГО ЛЮБОВ И ЕНТУСИАЗЪМ!
ЗАЩОТО ЗНАНИЕТО С ЛЮБОВ, ОБЛАГОРОДЯВА!
ДА БЪДЕМ МЪДРИ В СВОИТЕ РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ!
ДА БЪДЕМ ТВОРЦИ!
ПОЖЕЛАВАМ НА ВСИЧКИ НИ СВЕТЛИНА В УМА, ТОПЛИНА В СЪРЦЕТО И СИЛА НА ВОЛЯТА!

 УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,

Бъдете специалисти перфекционисти в своята област на познанието и практиката, но работете с любов към всеки ученик!
Дайте на своите възпитаници грамотността и знанието, защото те правят човека свободен!

А ВИЕ, МИЛИ УЧЕНИЦИ,

Овладявайте тайните на избраните професии и бъдете УПОРИТИ И ТЪРПЕЛИВИ!
ДАЙТЕ  СВОЯТА БЛАГОДАРНОСТ, ОБИЧ И  ЕНТУСИАЗЪМ НА СВОИТЕ УЧИТЕЛИ!
Защото няма по-високо признание за мъдрост, човещина и достойнство от понятието УЧИТЕЛ. 

 ДА СИ ПОЖЕЛАЕМ УСПЕШНА УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА!

 НА ДОБЪР ЧАС!!!

 

С признателност за Вашия труд!

БОРЯНА МОЧЕВА,

За  70-ти път на 17 септември 2018 година ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МОДЕН ДИЗАЙН, гр.Велико Търново в 9:00 часа ще посрещне своите ученици с ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ!!!

ДОБРЕ ДОШЛИ И НА ДОБЪР ЧАС!

Уважаеми родители,

имам удоволствието да Ви поканя на 13.09.2018 г. в 17:30 часа на родителска среща на VIII, IX, X, XI и XII класове.

Боряна Мочева,

Директор на ПГ по моден дизайн, В.Търново.

0,5 паралелка – 13 ученици в специалност „МОДЕН ДИЗАЙН“ с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „ДИЗАЙНЕР“

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ  НА ЧУЖД ЕЗИК – испански/английски

0,5 паралелка – 13 ученици в специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ФРИЗЬОРСКИТЕ УСЛУГИ“ с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „ФРИЗЬОР“

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ  НА ЧУЖД ЕЗИК – испански/английски

 Провеждане на НВО по:

Български език и литература - 21.05.2018 г.

Математика - 23.05.2018 г.


 

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити - 13.06.2018 г. до 19.07.2018 г.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА:  20.06.2018 г. - 26.06.2018 г.

Необходими документи:

1. Заявление за класиране по образец

2. Удостоверение за завършен VII клас

3. Служебна бележка с оценките от изпитите

4. Медицинско удостоверение

Обявяване на списъците с приетите на I етап на класиране - до 03.07.2018 г.

Записване на приетите ученици на I етап или подаване на заявление за участие в II етап –

04.07.- 07.07.2018 г.

Обявяване на списъците с приетите  на II етап  - до 09.07.2018 г.

Записване на приетите на II етап - 09.07.2018 г. - 11.07.2018 г.  

Обявяване броя на незаетите места II етап - 12.07.2018 г.

Подаване на документи за участие в III етап-12.07.2018 г.-14.07.2018г.

Записване на приетите ученици на III етап -18.07.2018 г.-19.07.2018г.

Обявяване на броя на записалите се ученици и броя на незаетите места след III етап - 02.08.2018 г.

Записване след трети етап на класиране – до 11.09.2018 г.

Срокове за подаване на документи:

Подаването на заявление за участие в класиране се извършва в училище-гнездо, определено от РУО – Велико Търново или по електронен път, като при подаване на документи за класиране в професионална гимназия е задължително да се представи и медицинско свидетелство на кандидата. При подаване в училище-гнездо, освен попълването на заявлението с избраните училища и специалности, се подават и следните копия на документи: служебна бележка за резултатите от НВО по Български език и литература и Математика, свидетелство за основно образование и медицинско свидетелство. При подаване по електронен път, в портала на Министерство на образованието и науката се прилага сканирано медицинското свидетелство.

Подаването на документи за I етап на класиране се осъществява в периода 20.06.2018 – 26.06.2018 г., включително.

Записването на ученици, класирани след I етап, е в срок до 03.07.2018 г., включително.

 • Желаещите да се запишат е необходимо да предоставят в срок оригиналите на свидетелството си за основно образование и да попълнят заявление за записване в гимназията.
 • Нежелаещите да бъдат записани в училището, в което са класирани, трябва да подадат лично (или чрез родител) заявление в канцеларията на гимназията, чрез което се отказват от мястото си, за да могат да участват на II класиране в останалите училища.
 • Незаписаните и неподали заявление за участие във II класиране ученици отпадат от кандидат-гимназиалната система.

Записването на ученици на II етап на класиране е в срок до 12.07.2018 г., включително, като се кандидатства за останалите свободни места в обявените паралелки.

 • Желаещите да се запишат е необходимо да предоставят в срок оригиналите на свидетелството си за основно образование и да попълнят заявление за записване в гимназията.
 • Нежелаещите да бъдат записани в училището, в което са класирани, трябва да подадат лично (или чрез родител) заявление в канцеларията на гимназията, чрез което се отказват от мястото си, за да могат да участват на III класиране в останалите училища.
 • Незаписаните и неподали заявление за участие в III класиране ученици отпадат от кандидат-гимназиалната система.

Записването на ученици на III етап на класиране е в срок от 20.07.2018 г. до 24.07.2018 г., включително, като се кандидатства за останалите свободни места в обявените паралелки.

 • Желаещите да се запишат е необходимо да предоставят в срок оригиналите на свидетелството си за основно образование и да попълнят заявление за записване в гимназията.

При останали свободни места в паралелките се обявява записване след трети етап до 11.09.2018 г.

За контакт и допълнителни въпроси:

Професионална гимназия по моден дизайн, гр. Велико Търново

ул.“Мармарлийска“ № 26,

тел. 062 /625887; 0879661710 - директор; 062/521343– зам.-директор; канцелария

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ; www.pgmdvt.com

Работно време на канцеларията: 08:00 – 16:30

На 31 май 2018 година Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново ще отвори врати за представяне на специалностите за учебната 2018/2019 година - „Моден дизайн” и „Организация и технология на фризьорските услуги”.

Гостите ще имат възможност да се запознаят с възможностите за професионално образование, с преподавателския екип от специалисти, материално-техническата база на училището, с постиженията на учениците през миналата и тази учебна година.
Ще могат да присъстват на представителната изява по проект „Твоят час” на групите по интереси "Здраве и красота" и "Калейдоскоп", както и на групите за преодоляване на обучителни затруднения "Български език и литература" и "Физика и астрономия".

Ученици от специалността "Моден дизайн" ще представят свои модели, а бъдещите фризьори и козметици ще демонстрират своите умения в избраната професия.
В 14.00 ч. ще бъде открита експозиция - „От създаването - до сега” - фотоси от историята на Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново.

head new1

Двадесет ученици от Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново се включиха в проект BG05M2OP001-2.006-0001 "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 1", съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

Партньори от страна на бизнеса са: "ЕСТИР 02" ООД с наставник г-жа Валентина Дечева, Веселин Богданов - ЕТ с наставник г-н Веселин Богданов, "Василена 00" ЕООД с наставник г-жа Пенка Цветанова, "Чар - ВТ" ООД с наставник г-жа Петранка Кирова, "Чар 2008 - ВТ" ЕООД с наставник Катерина Кожухарова.

Старши учителите Елка Бакова и Лилия Петрова са наблюдаващи учители.

33692659 1655354187893436 7813883672909578240 n

33675265 1655354277893427 6529264379219673088 n

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 1"

Дейност 1 - Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчните и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, включително учебни компании - В стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („ЕСЕТ 2020 г.“) една от стратегическите цели е разгръщане на творчеството и новаторството (вкл. предприемчивостта) във всички степени на образование и обучение чрез насърчаване на придобиването на универсални ключови умения и изграждане на партньорства с останалия свят, по-специално с бизнеса. Развитието на инициативност и предприемачески дух като ключово умение включва способността за превръщане на идеите в действие. Изпълнението на тази дейност покрива нуждите на проекта от създаване на подходяща среда в училище за формирането на предприемачески знания и умения, на предприемаческа култура, както и възприемането на предприемачеството като алтернатива за бъдеща реализация и професионална кариера на учениците. Насърчаването на предприемачеството е в тясна връзка на училището с бизнеса и администрацията. Общата подкрепата за формирането на начални професионални умения и компетентности за работа в екип и ефективна комуникация е насочена към прилагането на иновативни и практически форми на обучение, помагащи на учениците да формират бизнес умения, лидерство и стратегии за успех, да се ориентират в реализацията си след завършването на обучението си по избраната професия. Чрез тази дейност пред професионалното образование и обучение стои нова възможност за взаимодействие на училището с бизнес средата и улесняване достъпа до пазара на труда на завършващите ученици.

Дейност 2 - Подкрепа за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики в реална работна среда и удостоверяване на резултатите

Описание: Тази дейност подкрепя практическо обучение на ученици от професионалните гимназии чрез допълнителни практики в реална работна среда. Целта на дейността е провеждане на практика в реална работна среда в рамките на 240 (астрономически) часа в изпълнение на задачи, възложени от обучаваща организация-работодател под ръководството на наставник, съгласно нарочно изготвена програма, съгласувана с наблюдаващ учител от съответното училище. Практиката задължително трябва да е свързана с обучението на ученика в съответното професионално направление. Допустимото в рамките на проекта допълнително практическо обучение не дублира и не замества задължителното по учебен план практическо обучение. Училищата ще осъществяват ефективен контрол по време на провеждане на практическото обучение на всеки един ученик чрез проверки на място от страна на наблюдаващите учители и регионалните координатори. При извършване на тези проверки на място ще се попълват нарочно разработени формуляри за проверка. Ще бъдат изготвени указания и условия за организацията и провеждането на ученическите практики, в т.ч. и изисквания към всички заинтересовани страни – училища, обучаващи организации-работодатели, екип на МОН, ученици, наблюдаващи учители и наставници. При приключване на практическото обучение на ученика ще се изготвят финални отчети и оценки от трите страни с информация как е проведена практиката. При завършване на практиката на ученика по проекта ще се издава сертификат/удостоверение за завършено практически обучение по проекта (след успешно завършена практика) на конкретното лице, подписана от училището и организацията – работодател, при който е проведена практиката.

Дейност 3 - Дейности по информиране и публичност на проекта

Описание: Дейностите по информиране и публичност са текущи за целия период на изпълнение на проекта. Чрез тях се цели улесняване и насърчаване провеждането на ученически пректики в реална работна среда, като се повиши информираността и възможностите за провеждане на ученическа практика. Популяризирането на донорската помощ. При реализацията на проект “Ученически практики” 2012-2015 г. по ОП РЧР е натрупан значителен опит и в настоящия етап се предвижда осъществяването на дейности, показали ефективност по отношение достигането на информация до по-голям брой представители на целевите групи.

Дейност 4 - Дейности за организация и управление на проекта

Описание: Основна задача при изпълнението на проектните дейности е организирането и контролирането на процеса по реализация на ученическите практики, включително и чрез координация и контрол над дейността на екипите от експерти в училищата. Дейността се извършва от екипа за организация и управление на проекта, чиито отговорности включват организация, подпомагане, наблюдение и контрол на дейностите на училищата и работодателите на национално ниво, организиране и провеждане на информационни събития, кампании, обучения и др. Предвижда се членовете на ЕОУП да провеждат работни срещи за организация на изпълнението на предвидените дейности.

Срокът на проекта е до края на месец декември 2018 г., а бюджетът на проекта е на стойност 6 986 236 лв. Всички дейности по проекта трябва да приключат до 09.10.2018 г. 

Ученици от Бяла Слатина, Омуртаг, Гоце Делчев, Попово Бургас, Варна, Велико Търново, Монтана, Пловдив, Пазарджик, Разград, Русе, София, Хасково и Ямбол ще се състезават за престижните награди за цялостна визия в категории „Мода“, „Прическа“ и „Грим“.

 Атрактивното състезание ще се проведе на 20 април в гр. Пловдив - Международен панаир, Палата 3.

Вдъхновени от необятното разнообразие на традиции и емблематични образи на европейското културно наследство, ученици от професионалните гимназии по мода ще покажат творческите си проекти  на тема „България – част от пъстрия свят на Европа“.

Младите фризьори и гримьори  ще мерят сили в две категории за прическа и грим - „Възраждане на 70-те в бъдещето“ и „Природни стихии“. Техните умения ще бъдат оценявани от Васил Михайлов - артистичен директор на академия и салони Stephan, Тодор Тошев - международен съдия по мъжко и дамско фризьорство, Руско Русев - собственик на Ноухау салон и основател на Ноухау склул, Минка Петрова - първият майстор-гримьор от град Пловдив и собственик на професионално и учебно грим студио "Бюти Мейк ъп - М".

Творческите колекции на младите таланти в модата ще се оценяват от доц. д-р Капка Манасиева - ръководител катедра „Изкуства“ към Варненския свободен университет, Емилия Костова - дизайнер, носител на Златната игла за 2008 г. и Йордан Беловодски - изпълнителен директор на Браншовата организация по текстил и облекло.

Освен за престижните три места за цялостна визия младите таланти ще се състезават и за специалната награда на Националната асоциация на училищата по мода. Младите фризьори ще имат възможността да спечелят 6-месечно обучение осигурено от Академия Stephan.

Състезанието се организира за десета поредна година. То е част от графика на националните състезания по професии през учебната 2017/2018 г. на Министерството на образованието и науката в партньорстство с бизнеса и висши училища.

 Ученици от професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново ще се състезават в двете категории на състезанието „Най-добър млад фризьор и гримьор“.

Бисерка Аркадиева, ХII а кл. – фризьор, Ина Мирчева ХII а кл. - гримьор и Моника Парашкевова, ХII а кл. - модел ще участват в категория „Възраждане на 70-те в бъдещето“.

Ирина Георгиева, ХI а кл. – фризьор, Анита Михайлова ХI а кл. - гримьор и Габриела Ангелова, VIII а кл. - модел ще участват в категория „Природни стихии“.

Входът е свободен. Начален час – 10.00 ч.

График н а изпити от редовна сесия април – май 2018г.

в самостоятелна форма на обучение – IX – XII клас

Изпит по учебен предмет

Формат на изпита /продължител-ност, съгл. Наредба №3/15.04.2003 г.

Дата, начален час, място на провеждане

Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита

1.

Български език и литература IX клас

Писмен изпит, продължителност 3 ч., -

11 април 2018 г., час 14.30 ч. стая 303-

13 април 2018 г. - Стая 304

2.

Първи чужд език - английски IX-X клас

Писмен изпит, продължителност 2 ч. Устен изпит, продължителност 30 мин.

12 април 2018 г., час 15.25 ч. стая 303 17.40 ч.

16 април 2018 г. - Стая 304

3.

Първи чужд език - руски IX клас

Писмен изпит, продължителност 2 ч. Устен изпит, продължителност 30 мин.

12 април 2018 г., час 15.25 ч. стая 303 17.35 ч.

17 април 2018 г. - Стая 304

4.

Втори чужд език - английски IX клас

Писмен изпит, продължителност 2 ч. Устен изпит, продължителност 30 мин.

13 април 2018 г., час 14.30 ч. стая 303 16.50 ч.

17 април 2018 г. - Стая 304

5.

Втори чужд език - руски IX-Х клас

Писмен изпит, продължителност 2 ч. Устен изпит, прод.- 30 мин.

13 април 2018 г., час 14.30 ч. стая 303 16.50 ч.

17 април 2018 г. - Стая 304

6.

История и цивилизация IX-ХI клас

Писмен изпит, продължителност 3 ч.

16 април 2018 г., час 14.35 ч. стая 303-

18 април 2018 г. - Стая 304

7.

Учебна практика по счетоводство ХII клас

Практически изпит, продължителност 4 ч.

16 април 2018 г., час 14.35 ч. стая 302-

18 април 2018 г. - Стая 304

8.

Георграфия и икономика IX- Х клас

Писмен изпит, продължителност 3 ч.

17 април 2018 г., час 13.30 ч. стая 302-

19 април 2018 г. - Стая 304

9.

Философия ХI клас

Писмен изпит, продължителност 3 ч.

17 април 2018 г., час 13.30 ч. стая 302--

19 април 2018 г. - Стая 304

10.

Свят и личност ХII клас

Писмен изпит, продължителност 3 ч.

17 април 2018 г., час 13.30 ч. стая 302--

19 април 2018 г. - Стая 304

11.

Психология и логика IX клас

Писмен изпит, продължителност 3 ч.-

18 април 2018 г., час 13.35 ч. стая 308-

20 април 2018 г. - Стая 304

12.

Етика и право Х клас

Писмен изпит, продължителност 3 ч.-

18 април 2018 г., час 13.35 ч. стая 308-

20 април 2018 г. - Стая 304

13.

ЗИП Биология и здравно образование XI-ХІІ клас

Писмен изпит, продължителност 3 ч. -

18 април 2018 г., час 13.35 ч. стая 308-

20 април 2018 г. - Стая 304

14.

Математика IX-Х клас

Писмен изпит, продължителност 3 ч.

19 април 2018 г., час 15.30 ч. стая 303

23 април 2018 г. - Стая 304

15.

ЗИП Рисуване XI-ХІІ клас

Писмен изпит, продължителност 3 ч.

19 април 2018 г., час 15.30 ч. стая 303

23 април 2018 г. - Стая 304

16.

Здравословни и безопасни условия на труд IX клас

Писмен изпит, продължителност 3 ч.

20 април 2018 г., час 14.30 ч. стая 303

24 април 2018 г. - Стая 304

17.

Техническо чертане IX клас

Писмен изпит, продължителност 3 ч.

20 април 2018 г., час 14.30 ч. стая 303

24 април 2018 г. - Стая 304

18.

Професионална етика IX клас Специалност Козметика

Писмен изпит, продължителност 3 ч.

20 април 2018 г., час 14.30 ч. стая 303

24 април 2018 г. - Стая 304

19.

История на педагогиката IX клас

Писмен изпит, продължителност 3 ч.

20 април 2018 г., час 14.30 ч. стая 303

24 април 2018 г. - Стая 304

20.

Технология на специалността X клас

Писмен изпит, продължителност 3 ч.

20 април 2018 г., час 14.30 ч. стая 303

24 април 2018 г. - Стая 304

21.

ЗИП Козметика XI-ХІІ клас

Писмен изпит, продължителност 3 ч.

20 април 2018 г., час 14.30 ч. стая 303

24 април 2018 г. - Стая 304

22.

ЗИП Съвременни тенденции във фризьорството ХІІ клас Специалност Фризьорство

Писмен изпит, продължителност 3 ч.

20 април 2018 г., час 14.30 ч. стая 303

24 април 2018 г. - Стая 304

23.

Производствена практика XI-ХII клас Специалност Козметика

Практически изпит, продължителност 4 ч.

23 април 2018 г., час 14.45 ч. Учебен салон

25 април 2018 г. - Стая 304

24.

Производствена практика XI-ХII клас Специалност Фризьорство

Практически изпит, продължителност 4 ч.

23 април 2018 г., час 14.45 ч. Учебен салон

25 април 2018 г. - Стая 304

25.

Материалознание IX клас Специалност Фризьорство

Писмен изпит, продължителност 3 ч.

23 април 2018 г., час 14.30 ч. стая 303

25 април 2018 г. - Стая 304

26.

Материалознание IX клас Специалност КМТОТ

Писмен изпит, продължителност 3 ч.

23 април 2018 г., час 14.30 ч. стая 303

25 април 2018 г. - Стая 304

27.

Анатомия и физиология IX клас Специалност ПВОВД

Писмен изпит, продължителност 3 ч.

23 април 2018 г., час 14.30 ч. стая 303

25 април 2018 г. - Стая 304

28.

Анатомия и хигиена на човека IX клас Специалност Козметика

Писмен изпит, продължителност 3 ч.

23 април 2018 г., час 14.30 ч. стая 303

25 април 2018 г. - Стая 304

29.

Рисуване X клас

Писмен изпит, продължителност 3 ч.

23 април 2018 г., час 14.30 ч. стая 303

25 април 2018 г. - Стая 304

30.

Учебна практика по технология на специалността XI-ХІІ клас Специалност Фризьорство

Практически изпит, продължителност 4 ч.

24 април 2018 г., час 13.40 ч. Учебен салон по фризьорство

26 април 2018 г. - Стая 304

31.

Козметични средства IX-X клас Специалност Козметика

Писмен изпит, продължителност 3 ч.

24 април 2018 г., час 14.30 ч.

26 април 2018 г. - Стая 304

32.

Хигиена на фризьорството IX клас

Писмен изпит, продължителност 3 ч.

24 април 2018 г., час 14.30 ч.

26 април 2018 г. - Стая 304

33.

Професионална етика IX клас Специалност ПВОВД

Писмен изпит, продължителност 3 ч.

24 април 2018 г., час 14.30 ч.

26 април 2018 г. - Стая 304

34.

Шевни машини и съоръжения IX клас Специалност КМТОТ

Писмен изпит, продължителност 3 ч.

24 април 2018 г., час 14.30 ч.

26 април 2018 г. - Стая 304

35.

Учебна практика по козметика XI клас Специалност Фризьорство

Практически изпит, продължителност 3 ч.

25 април 2018 г., час 13.45 ч. Учебен кабинет по козметика (стая 203)

27 април 2018 г. - Стая 304

36.

Информатика IX клас

Писмен изпит, продължителност 2 ч. Практически изпит, продължителност 30 мин.

25 април 2018 г., час 14.30 ч. стая 303 16.40 стая 307

27 април 2018 г. - Стая 304

37.

Учебна практика по Шевни машини и съоръжения IX клас Специалност КМТОТ

Практически изпит, продължителност 3 ч.

25 април 2018 г., час 08.50 ч. Учебен кабинет (стая 208)

27 април 2018 г. - Стая 304

38.

Козметика IX-Х клас Специалност Козметика

Писмен изпит, продължителност 3 ч.

25 април 2018 г., час 14.30 ч. стая 303

27 април 2018 г. - Стая 304

39.

Психология и професионална етика Х клас Специалност Фризьорство

Писмен изпит, продължителност 3 ч.

25 април 2018 г., час 14.30 ч. стая 303

27 април 2018 г. - Стая 304

40.

Физическо възпитание и спорт IX-ХII клас

Практически изпит, продължителност 3 ч.

26 април 2018 г., час 8.00 ч. Спортна площадка

30 април 2018 г. - Стая 304

41.

Физика и астрономия IX-X клас

Писмен изпит, продължителност 3 ч.

30 април 2018 г., час 14.30 ч. стая 303

03 май 2018 г. - Стая 304

42.

Учебна практика по козметика X клас Специалност Козметика

Практически изпит, продължителност 3 ч.

30 април 2018 г., час 14.45 ч. стая 303. Учебен кабинет по козметика (стая 203)

03 май 2018 г. - Стая 304

43.

Информационни технологии IX- Х клас

Писмен изпит, продължителност 2 ч. Практически изпит, прод.30 мин.

02 май 2018 г., час 14.30 ч. стая 303 16.40 стая 307

04 май 2018 г. - Стая 304

44.

Биология и здравно образование IХ клас

Писмен изпит, продължителност 3 ч.-

03 май 2018 г., час 14.40 ч. стая 303-

07 май 2018 г. - Стая 304

45.

Електротехника и електроника X клас

Писмен изпит, продължителност 3 ч.

03 май 2018 г., час 14.40 ч. стая 303-

07 май 2018 г. - Стая 304

46.

Химия и опазване на околната среда IХ клас

Писмен изпит, продължителност 3 ч.

04 май 2018 г., час 14.45 ч. стая 303

08 май 2018 г. - Стая 304

 

Оповестяването на резултатите от всеки изпит се извършва до 2 дена след провеждането му в стая 304 при Георги Гърев – заместник – директор по учебната дейност.

Боряна Мочева

Директор на ПГ по моден дизайн

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО МОДА, ПРИЧЕСКИ И ГРИМ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ПЛОВДИВ

Ученици от Бяла Слатина, Омуртаг, Гоце Делчев, Попово Бургас, Варна, Велико Търново, Монтана, Пловдив, Пазарджик, Разград, Русе, София, Хасково и Ямбол ще се състезават за престижните награди за цялостна визия в категории „Мода“, „Прическа“ и „Грим“.

 Атрактивното състезание ще се проведе на 20 април в гр. Пловдив - Международен панаир, Палата 3.

Вдъхновени от необятното разнообразие на традиции и емблематични образи на европейското културно наследство, ученици от професоналните гимназии по мода ще покажат творческите си проекти  на тема „България – част от пъстрия свят на Европа“.

Младите фризьори и гримьори  ще мерят сили в две категории за прическа и грим - „Възраждане на 70-те в бъдещето“ и „Природни стихии“. Техните умения ще бъдат оценявани от Васил Михайлов - артистичен директор на академия и салони Stephan, Тодор Тошев - международен съдия по мъжко и дамско фризьорство, Руско Русев - собственик на Ноухау салон и основател на Ноухау склул, Минка Петрова - първият майстор-гримьор от град Пловдив и собственик на професионално и учебно грим студио "Бюти Мейк ъп - М".

Творческите колекции на младите таланти в модата ще се оценяват от доц. д-р Капка Манасиева - ръководител катедра „Изкуства“ към Варненския свободен университет, Емилия Костова - дизайнер, носител на Златната игла за 2008 г. и Йордан Беловодски - изпълнителен директор на Браншовата организация по текстил и облекло.

Освен за престижните три места за цялостна визия младите таланти ще се състезават и за специалната награда на Националната асоциация на училищата по мода. Младите фризьори ще имат възможността да спечелят 6-месечно обучение осигурено от Академия Stephan.

Състезанието се организира за десета поредна година. То е част от графика на националните състезания по професии през учебната 2017/2018 г. на Министерството на образованието и науката в партньорстство с бизнеса и висши училища.

 Ученици от професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново ще се състезават в двете категории на състезанието „Най-добър млад фризьор и гримьор“.

Бисерка Аркадиева, ХII а кл. – фризьор, Ина Мирчева ХII а кл. - гримьор и Моника Парашкевова, ХII а кл. - модел ще участват в категория „Възраждане на 70-те в бъдещето“.

Ирина Георгиева, ХI а кл. – фризьор, Анита Михайлова ХI а кл. - гримьор и Габриела Ангелова, VIII а кл. - модел ще участват в категория „Природни стихии“.

Входът е свободен. Начален час – 10.00 ч.

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ "НАЙ-ДОБЪР МЛАД ФРИЗЬОР И ГРИМЬОР"
2 категории:
I категория - ПОДСТРИГВАНЕ И ГРИМ НА ТЕМА "ВЪЗРАЖДАНЕ НА 70-ТЕ В БЪДЕЩЕТО" - ежедневна прическа и грим, вдъхновени от 70-те години на ХХ век, пресъздаващи ретро модата в бъдещето;
II категория - ПРИЧЕСКА И ГРИМ ЗА МОДНО РЕВЮ НА ТЕМА "ПРИРОДНИ СТИХИИ" - съчетание на класика и авангард, пресъздаващи магията на една природна стихия по избор.
УЧИЛИЩЕН КРЪГ: до 20 февруари 2018 г.
НАЦИОНАЛЕН КРЪГ: м.април 2018 г.
Едно училище може да кандидатства с два отбора - по един за всяка категория.
*Забележка - Училището може да участва в национален кръг и само с един отбор (по преценка на училищната комисия)
 

        На 23-ти и 24-ти ноември 2017 г. инж.Марияна Иванова, старши учител в ПГ по моден дизайн-В.Търново посети Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, където взе участие в Квалификационен курс за обучение на учители по Национална програма „Квалификация“ – 2017 г. Темата на обучението бе „Използване на мулажен метод при обучение и работа по професия „Модист”.

 

 

logo bg right

В началото на м.ноември 2017 г. стартираха заниманията по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС).

   В Професионална гимназия по моден дизайн-гр.Велико Търново са обособени следните групи:

ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ:

1. "БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА" с ръководител г-жа СВЕТЛА ДИМИТРОВА - старши учител в ПГМД;

2. "ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ" с ръководител г-жа ЛИЛИЯ ПЕТРОВА - старши учител в ПГМД;

ПО ИНТЕРЕСИ:

3."АРТ СТУДИО" с ръководител г-жа НАТАЛИЯ КАРАПЕНЧЕВА - учител в ПГМД;

4. "ДИНАМИКА" с ръководител г-жа ГЕРГАНА АЛЕКСАНДРОВА - учител в ПГМД;

5. "ЗДРАВЕ И КРАСОТА" с ръководител г-жа ЕЛКА БАКОВА - старши учител в ПГМД;

6. "КАЛЕЙДОСКОП" с ръководител г-жа ЛИЛИЯ СТАНЕВА - старши учител в ПГМД

       На 30 септември 2017 г. в гр.София, хотел "МАРИНАЛА", зала "Ефе" се проведе ХХ юбилеен международен фестивал на прическата и красотата SOFIA HAIR FASHION SHOW 2017. Фестивалът показа най-актуалните тенденции в прическите, давайки поле за изява на млади и утвърдени коафьори от България и чужбина, събра на едно място вносители и представители на най-добрите марки козметика и коса.
      Първият ден бе посветен на конкурсната програма, в която се състезаваха най-добрите млади фризьори от страната и чужбина. Те се изявяваха в шест различни дисциплини, а способностите и талантът им се оценяваха от престижно международно жури.
      Категориите са: ежедневна дамска прическа, модерна мъжка прическа, изпълнение на вечерна прическа, булчинска прическа, модна визия с оцветяване и актуална авангардна мода.
      Вторият ден на фестивала бе посветен на „Шоу на нациите” – международно признати майстори на фризьорското изкуство представят свои авторски спектакли.
     
БИСЕРКА АРКАДИЕВА от XII А клас и СЕЛЯЙДИН ПАМУКОВ от XI А клас, заедно със своите преподавателки Емилия Лазарова и Геновева Шмуел от Професионална гимназия по моден дизайн-гр.Велико Търново се върнаха с награди.

     Призови места в категориите модерна мъжка прическа и вечерна прическа.
      22046962 1121395474663003 8621559312023804967 n22089419 1121544621314755 4694294308548123660 n22050002 1121365604665990 2581533064145795707 n22095931 1121103928025491 9088118586588926657 o22135610 1121383867997497 8808717313216869675 o22135661 1121103518025532 5876299819984288637 o22137042 1121103784692172 4626609701584403772 o22180069 1121103634692187 5581518127884806562 o

Учениците от випуск 2017 година получиха от Директора на ПГМД - В.Търново Боряна Мочева  документите: дипломи за средно образование,  удостоверения за завършен гимназиален етап, удостоверения за част от професията и свидетелства по професиите „Фризьор“, „Козметик“, „Моделиер  - технолог на облекло“  и „Помощник -  възпитател“.

20170626 112403

20170626 112558

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню