Национални дни на УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ - 9, 10, 11 октомври 2019 -гр.Велико Търново

През изминалата седмица Велико Търново – историческата и духовна столица на България бе домакин при провеждането на Национални дни на ученето през целия живот по Проект № 592041- EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, финансиран с подкрепата на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +”.

Имам възможността да изразя своето удовлетворение от участието, както моето, в качеството на директор, така и на учители и ученици от Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново в събитията, организирани от Министерство на образованието и науката със съдействието на Областна администрация-Велико Търново и Регионално управление на образованието-Велико Търново.

Нашето училище се включи в изложението на институции за професионално образование и обучение на възрастни на 10.10.2019 г. Представени бяха снимков материал и различни продукти от обучението през последните пет години на ученици по различни специалности: „Моден дизайн“, „Фризьорство“, „Козметика“, „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“, „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца“.

Възрастни, обучавали се в гимназията в самостоятелна и задочна форма по някои от изброените специалности успешно са се реализирали по съответната професия. Не малък е броят и на възрастни, валидирали своите знания, умения и компетентности, придобити по неформален път.

По време на Националните дни на учене през целия живот присъствахме и на дискусия по проблемите на продължаващото професионално обучение и квалификацията на лица с ниско образование. Създадоха се условия за споделяне и обмен на добри практики, свързани с обучението на възрастни в професионалните гимназии. Особено полезно бе и популяризирането на Електронната платформа за учене в Европа (EPALE).

Преди няколко години ПГ по моден дизайн, гр.В.Търново се включи и в изложението, проведено в гр.Бургас.

72343146 2303065196671961 4331206018135490560 n

72119995 445364039437144 3496891067356151808 n

71971254 1622063087925172 8699970954043850752 n

71848250 2387141561533877 5625933929673392128 n

71897538 2387141514867215 3338209257177743360 n

71783167 2387141444867222 8156124409564758016 n

72381463 2426097127605263 9058484664653578240 n72286260 2387141661533867 5986251251669532672 n

71830168 2387141868200513 8604963764900462592 n

71866831 2387141921533841 559601541082775552 n

72318900 2387141971533836 1467374842238992384 n

72469792 2387142088200491 6101282931261571072 n

71876060 2387142218200478 5208966281100787712 n

71902433 430990120884674 7931487483861139456 n

 

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню