МЕЖДУУЧИЛИЩЕН КОНКУРС "МОДЕЛ НА МЕСЕЦА"

3456

РЕГЛАМЕНТ на конкурса:
ПРАВО НА УЧАСТИЕ имат ученици от Професионална гимназия по моден дизайн - гр.Велико Търново, Професионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова" - гр.Русе и Професионална гимназия по облекло "Станка Николица Спасо-Еленина" - гр.Разград.

1. На 1-во число всеки месец се задава темата, по която учениците ще рисуват.

2. Между 10-то и 15-то число на всеки месец се провежда вътрешен кръг. Училищна комисия от всяко училище избира своите 5 /пет/ най-добри рисунки, които да участват в конкурса.

3. На 15-то число в настоящата страница ще се създава наименован с името на текущия месец албум, в който ще се публикуват избраните рисунки. Всяка рисунка ще бъде обозначена с име на ученика, клас и училище. Всички ученици ще имат възможност да популяризират албума в социалната мрежа и да събират „харесвания“ за своята рисунка.

4. Гласуването за най-добра рисунка продължава до 25-то число на месеца.

5. На 27-мо число се обявяват резултатите за най-добра рисунка за конкурса "Модел на месец....". За всяко училище се избира рисунката спечелила най-много харесвания.

6. Училището, събрало най-много харесвания за модел на месеца избира каква ще бъде темата за следващия месец.

7. При три последователно избрани теми от едно училище, правото за избор на тема се предоставя на училището, събрало брой харесвания в низходящ ред.

8. Конкурсът се осъществява за периода от м.октомври 2019 г. до м.май 2020 г.

9. Рисунките спечелили ПЪРВО място следва да бъдат изработени в материал 1:1, с право на участие в модно ревю при откриване на изложба.

10. От 01.06.2020 г. стартира пътуваща изложба с всички рисунки спечелили 1-во място за всеки месец. Пътуващата изложба ще бъде представена в рамките на една седмица във всеки град на участващите училища.

ТЕМА за м.ОКТОМВРИ: "ЦВЕТОВЕТЕ НА ЕСЕНТА"

 

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню