РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Имам удоволствието да Ви поканя на 26.11.2019 година от 17:30 часа в ПГ по моден дизайн, гр.В.Търново на РОДИТЕЛСКА СРЕЩА, която ще протече при следния 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на представители на Обществения съвет от квотата на родителите.

2. Присъствие в учебни часове.

3. Резултати от образователно-възпитателния процес.

4. Превенция на зависимостите.

5. Работа по проекти

В очакване на Вашето ангажирано присъствие!

С уважение,

Боряна Мочева, 

Директор на ПГ по моден дизайн,

гр.Велико Търново

 

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню