РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО РУСКИ ЕЗИК, проведена на 08.02.2020 г.

 

ПРОТОКОЛ 1

С РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ,

НА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО РУСКИ ЕЗИК,

проведена на 08.02.2020 г.

 

Имена на ученика Училище Населено място Област
Общ брой точки
V клас
 София Анева Петрова ОУ “Св.Патриарх Евтимий“  гр.Велико Търново  гр.Велико Търново  56
 Александър Станиславов Станчев  СУ “Емилиян Станев“ гр.Велико Търново  гр.Велико Търново  49
VI клас
 Ивайла Ивайлова Хуралова  СУ “Емилиян Станев“ гр.Велико Търново   гр.Велико Търново  50
VII клас
 Надежда Паисиева Христова  ОУ “Св.Патриарх Евтимий“  гр.Велико Търново   гр.Велико Търново  56
 Марисвет-Лидия Красимирова Тодорова  СУ „Цанко Церковски“  гр.Полски Тръмбеш   гр.Велико Търново  56
 Мария Василева Топалска  СУ “Емилиян Станев“ гр.Велико Търново   гр.Велико Търново  45
 Василена Василева Василева  ОУ “Св.Патриарх Евтимий“  гр.Велико Търново   гр.Велико Търново  44
 Анастасия Тихомирова Трифонова  СУ “Емилиян Станев“ гр.Велико Търново   гр.Велико Търново  38
 Александра Петрова Петрова  СУ “Емилиян Станев“ гр.Велико Търново   гр.Велико Търново  34
IX клас
 Даниел Валериев Ефремов  ПЕГ „Проф.д-р Асен Златаров“ гр.Велико Търново   гр.Велико Търново  49
 Боян Бориславов Апостолов  СУ “Емилиян Станев“ гр.Велико Търново   гр.Велико Търново  34
X клас
 Галина Валентинова Спахийска  СУ “Емилиян Станев“ гр.Велико Търново   гр.Велико Търново  38
 Ралица Александрова Чокойска  ПМГ „Васил Друмев“ гр.Велико Търново   гр.Велико Търново  34
 Николай Николаев Кънев  ПМГ „Васил Друмев“ гр.Велико Търново   гр.Велико Търново  29
 Глория Василева Георгиева  ПЕГ „Проф.д-р Асен Златаров“ гр.Велико Търново   гр.Велико Търново  25
 Павел Венциславов Керанов  ПЕГ „Проф.д-р Асен Златаров“ гр.Велико Търново   гр.Велико Търново  23
ХI клас
 Виктор Юриев Капра  ПМГ „Васил Друмев“ гр.Велико Търново   гр.Велико Търново  64
 Антон Валентинов Дончев  ПМГ „Васил Друмев“ гр.Велико Търново   гр.Велико Търново  63
 Пламена Здравкова Балдахинова  ПМГ „Васил Друмев“ гр.Велико Търново   гр.Велико Търново  60
 Мелиса Юмгюлсюнова Кязимова  СУ „Цанко Церковски“  гр.Полски Тръмбеш   гр.Велико Търново  50
 Радослав Кирилов Кирилов  ПГТ „Васил Берон“ гр.Велико Търново   гр.Велико Търново  40

 

 

 

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню