ВАЖНО!!!!

ВАЖНО!!! НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ:

От 16.03.2020 г. в Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново стартира ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, за което не се налага учениците да излизат от своя дом.

Ще Ви бъдат необходими: компютър, таблет, мобилен телефон, интернет достъп.

Седмичното разписание на учебните занятия се запазва, промяна има в продължителността на часовете както следва:

Класните ръководители ще запознаят с организацията на он-лайн обучението всеки един от Вас в създадената група на класа. Бъдете отговорни и присъствайте на он-лайн занятията. Вашето присъствие/отсъствие ще бъде отразявано в електронния дневник.

Седмично разписание на учебните часове за дистанционно обучение за 8, 9, 10, 11, 12 клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

като НАШИ ПАРТНЬОРИ в образователния процес, апелирам към Вашето съдействие и отговорност НАШИТЕ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ да бъдат ангажирани и да не пропускат от учебното съдържание, предвидено в учебните програми.

НЕКА СИ ПОЖЕЛАЕМ ДА СМЕ ЗДРАВИ И ДА БЪДЕМ ОТГОВОРНИ КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО НА НАШИТЕ УЧЕНИЦИ!

С уважение,

Боряна Мочева, директор на ПГ по моден дизайн, гр.Велико Търново

 

 

 

 

 

 

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню