АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,

че в Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново ежедневно се извършва  дезинфекциране на подовете, повърхностите, санитарните помещения и  коридорите, осигурява се често проветряване на класните стаи и на помещенията. Използва се  АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ.

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню