ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ

               УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
              

                Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
           Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
         Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
         Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието.    Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
         Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
         Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
         Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители.Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

          За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

1. Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
2. Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
3. Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
4. Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

- Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
- Насърчавайте детето да бъде активно
- Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
- Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ.
- Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
- Поддържайте интензивна комуникация с учителите.
- Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню