СЪОБЩЕНИE

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

В периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020г.  за учениците от VIII до XII клас, обучението ще се осъществява синхронно от разстояние в електронна среда.  Учебният процес ще се провежда чрез електронна платформа  MS Teams при спазване на утвърденото седмично разписание на учебните занятия за първия срок на учебната 2020/2021 г. и времеви график на учебните часове както следва:

I час: 08.00 - 08.40

II час: 08.50 - 09.30

III час: 09.50 - 10.30

IV час: 10.40 - 11.20

V час: 11.30 - 12.10

VI час: 12.20 - 13.00

VII час: 13.10 - 13.50

С цел подкрепа процеса на преподаване и учене в електронна среда, молим родителите за отговорно осигуряване активността на учениците в обучението от разстояние, както и да търсите обратна връзка за изпълнението на поставените от учителите задачи за деня.

От ръководството.

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню