ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ПОВЕЖДАНИ ПРИСЪСТВЕНО В УЧИЛИЩЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че от 18.01.2021 г. в ПГ по моден дизайн, гр. Велико Търново се провеждат следните практически дейности при стриктно спазване на противоепидемичните мерки:

1. Часове по учебна практика /над четири и повече часа дневно/ в VIIIа - дуална форма на обучение и IXа, Xа, XIа и  XII а класове, дневна форма на обучение;

2. Часове по производствена практика;

3. Изпити за оформяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма на обучение.

4. Приравнителни изпити.

 

От ръководството.

 

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню