ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК – 20.02.2021 г.  (събота) от 09:00 часа

Областен кръг на олимпиадата по немски език – 20.02.2021 г.  (събота) от 09:00 часа

 

Професионална гимназия по моден дизайн, гр. Велико Търново очаква класираните на областния кръг ученици от VIII, IX, X, XI и XII класове на ул. „Мармарлийска“ №26.

Олимпиадата е с продължителност 3 (три) астрономически часа.

В деня на провеждане е необходимо участниците да са заели местата си в залите до 08:30 часа.

Учениците носят документ за самоличност, който се представя на квесторите в залата за проверка, както и лични предпазни средства - маска.

Съгласно регламента за провеждане на олимпиадата по немски език през учебната 2020-2021 година работите на учениците са анонимни.

Резултатите от областния кръг на олимпиадата ще бъдат оповестени на официалната страница на ПГМД, гр. Велико Търново http://pgmdvt.com/ след арбитриране на работите от националната комисия.

В срок от три работни дни след публикуването учениците могат да се запознаят с оценените си работи в училището-домакин - ПГ по моден дизайн, гр.Велико Търново.

Протоколът за резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг се оповестява на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню