ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

🔔🔔🔔
Уважаеми ученици, родители и колеги,
Съгласно заповед номер
РД 01-80/17.03.21 на директора на РЗИ - В.Търново от утре, 18.03. 2021 г. всички
ученици от 5 до 12 клас преминават в обучение в електронна среда до
31.03.2021 включително. Часовете ще се провеждат в електронната платформа Тиймс по установения към момента график - по 40 минути и начало на първи час в 8,00.

Бъдете здрави!🍀
Боряна Мочева

 

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню