Проект "ТВОЯТ ЧАС"

logo bg right

В началото на м.ноември 2017 г. стартираха заниманията по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС).

   В Професионална гимназия по моден дизайн-гр.Велико Търново са обособени следните групи:

ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ:

1. "БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА" с ръководител г-жа СВЕТЛА ДИМИТРОВА - старши учител в ПГМД;

2. "ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ" с ръководител г-жа ЛИЛИЯ ПЕТРОВА - старши учител в ПГМД;

ПО ИНТЕРЕСИ:

3."АРТ СТУДИО" с ръководител г-жа НАТАЛИЯ КАРАПЕНЧЕВА - учител в ПГМД;

4. "ДИНАМИКА" с ръководител г-жа ГЕРГАНА АЛЕКСАНДРОВА - учител в ПГМД;

5. "ЗДРАВЕ И КРАСОТА" с ръководител г-жа ЕЛКА БАКОВА - старши учител в ПГМД;

6. "КАЛЕЙДОСКОП" с ръководител г-жа ЛИЛИЯ СТАНЕВА - старши учител в ПГМД

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню