СЪОБЩЕНИЕ:

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ,

От 22 март (понеделник) за 10 дни се преустановяват присъствените занятия  в изпълнение на заповедта на министъра на здравеопазването. Учебният процес за учениците от 1. до 12. клас, практиките, стажовете, дуалната система на обучение, изнесените учебни часове и изпитите в училищата ще се провеждат от разстояние.

По изключение, за децата и учениците със специални образователни потребности, при заявено желание на родителите им и при възможност да бъдат осигурени отделни дейности за подкрепа за личностно развитие може да се осъществяват присъствено, ако се извършват индивидуално с детето или ученика и при спазване на всички противоепидемични мерки.

Предвидените ученически олимпиади и състезания за този период от време се отлагат.

ЗАПОВЕД - РЗИ-Велико Търново

ЗАПОВЕД на министъра на образованието и науката за преминаване в ОРЕС

ЗАПОВЕД - МОН - подкрепа за личностно развитие

 

Бъдете здрави!

От Ръководството.

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню