ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с писмо от инж.Розалия Личева, началник на Регионално управление на образованието Велико Търново, Ви уведомяваме за следното: Съгласно чл.8, ал.1 от Наредба №3/27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата, в седемдневен срок от началото на учебната година личният (семейният) лекар изпраща на медицинския специалист от здравния кабинет талон за здравословното и имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година (здравно- профилактична карта).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари в контекста на настоящото разпространение на SARS-CoV-2 и неговите варианти в страната, министерството на здравеопазването с писмо №16- 00-4/31.08.2021 г. препоръчва здравно-профилактичната карта на детето или ученика да се предоставя по служебен път от общопрактикуващия лекар на училищата/детските заведения (например по електронна поща), а при невъзможност да бъде изискана на хартиен носител от медицинските специалисти в учебните и детските заведения до края на календарната 2021 г.

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню