ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми ученици, учители, родители,
 
Във връзка с установена 14-дневна заболеваемост от COVID-19 между 500 и 750 на 100 000 население в община Велико Търново и в изпълнение на т.4 от заповед № РД09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката от 25.10.2021 до 05.11.2021 г. учениците от Професионална гимназия по моден дизайн, град Велико Търново преминават към ротационен режим, който включва присъствено и онлайн обучение (обучение от разстояние в електронна среда) за период от две календарни седмици, считано от 25.10.2021 г., както следва Паралелките: VIII и IX клас за период от 25.10.2021 г. до 29.10.2021 г. Паралелките: X и XI клас за период от 02.11.2021 г. до 05.11.2021 г.
Часовете ще се провеждат по утвърденото от РЗИ седмично разписание, с продължителност 40 минути.
 
 
 
 
 
 
Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню