ПОКАНА

  

 

ПОКАНА

за включване в процедура за избор на представител на бизнеса или науката или учител по

професионална подготовка от училището, който да проведе занятията по създаване и

функциониране на учебно-тренировъчна фирма 

по проект BG05M2OP001-2.015-0001

„Ученически практики – 2” ОП НОИР 2014-2020 г. 

в Професионална гимназия по моден дизайн, град Велико Търново.

 

I. Изисквания към кандидатите:

1. Образователно-квалификационна степен – бакалавър/магистър

2. Професионална квалификация по специалности от направления, както следва:

2.1. „Дизайн“, специалност „Моден дизайн“

2.2. „Фризьорски и козметични услуги“;

3. Придобит трудов стаж и професионален опит – до 3 години;

4. Компютърни компетенции и работа с приложни програмни продукти

 

II. Необходими документи за кандидатстване

1. Заявление за кандидатстване до директора на ПГ по моден дизайн, гр. В.Търново

2. Професионална автобиография

3. Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация

4. Справка за придобития стаж и професионален опит - препис-извлечение от трудова 

книжка или трудова книжка /копие/

5. Документи, доказващи компютърните умения и работа с приложни програмни 

продукти

 

Документи за кандидатстване ще се приемат от 10.12.2021 г. до 20.12.2021 г. в стая 304 в 

сградата на ПГ по моден дизайн.

Адрес: гр.Велико Търново, ул. "Мармарлийска" №26

За контакти: 062/ 625887, 062/ 521343 или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Проект  BG05M2OP001-2.015 „Ученически практики – 2“,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню