ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка със заповед №РД 01-22/01.02.2022 г. на Регионална здравна инспекция-Велико Търново и заповед на министъра на образованието и науката Ви уведомяваме, че:

Считано от 07.02.2022 г. /понеделник/ до 11.02.2022 г. /петък/ присъствено ще се обучават паралелките от X и XII клас, в които най-малко 30% от учениците са изразили съгласие за провеждане веднъж седмично на изследване за доказване на COVID-19 чрез неинвазивен бърз антигенен тест и/или с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване.

Учениците от VIIIа, IXа и  XIа клас за периода 07-11.02.2022 г. провеждат обучение от разстояние в електронна среда в електронната платформа Teams.

За периода 14-18.02.2022 г.:

Присъствено обучение на паралеките от  VIII, IX и  XI клас, в които най-малко 30% от учениците са изразили съгласие за провеждане веднъж седмично на изследване за доказване на COVID-19 чрез неинвазивен бърз антигенен тест и/или с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване.

Учениците от X и XII клас за периода 14-18.02.2022 г. провеждат обучение от разстояние в електронна среда в електронната платформа Teams.

 

БОРЯНА МОЧЕВА,

Директор на Професионална гимназия по моден дизайн, гр.В.Търново

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню