ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

На основание чл.8, ал.1 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование във връзка с неотстранена авария и спряно топлоподаване от „Топлофикация – ВТ“ АД /отоплението в стаите се извършва с климатици/ продължителността на учебните часове в Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново, днес, 28.02.2022 година ще бъде 30 /тридесет / минути по график, както следва: 

     час

          начало

           край

        1

             7:30

           8:10

        2

             8:20

           8:50

        3

             9:00

           9:30

        4

             9:40

         10:10

        5

           10:20

         10:50

        6

           11:00

         11:30

        7

           11:40

         12:10

 

От Ръководството.

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню