ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДВАНАДЕСЕТОКЛАСНИЦИ

Задължителният държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - част по практика през сесия май-юни 2022 година ще се проведе, както следва:

На 30.05.2022 г. в стая 207, начало: 10.30 ч., професия: Фризьор, спец. "Организация и технология на фризьорските услуги" и Професия: Фризьор, спец. "Фризьорство*

На 30.05.2022 г. в стая 203, начало: 10.30 ч.,Професия: Козметик, спец." Козметика".

На 30.05.2022 г. в стая 208, начало: 13.30 ч.,Професия: Дизайнер, спец."Моден дизайн".

Задължителният държавен изпит за придобиване на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект - част по теория през сесия май-юни 2022 година ще се проведе, както следва:

На 01.06.2022 г. в стая 302, начало: 13.00 ч.,Професия: Дизайнер, спец."Моден дизайн".

Учениците се явяват с документ за самоличност и служебна бележка за допускане.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Задължителният държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - част по теория през сесия май-юни 2022 година ще се проведе, както следва:

На 20.05.2022 г. в стая 302, начало: 8.30 ч., професия: Фризьор, спец. "Организация и технология на фризьорските услуги",

Професия: Фризьор, спец. "Фризьорство*

Професия: Козметик, спец." Козметика".

Учениците се явяват на 20.05.2022 г. с документ за самоличност и служебна бележка за допускане до 8.00 ч.

 

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню