ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ ДВАНАДЕСЕТОКЛАСНИЦИ,

Задължителният държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - част по теория през сесия август-септември 2022 година ще се проведе, както следва:

На 26.08.2022 г. в стая 302, начало: 8.30 ч., професия: Фризьор, спец. "Организация и технология на фризьорските услуги",

Професия: Козметик, спец. "Козметика".

Задължителният държавен изпит за придобиване на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект - част по теория през сесия август-септември 2022 година ще се проведе, както следва:

На 26.08.2022 г. в стая 302, начало: 14.30 ч., Професия: Дизайнер, спец."Моден дизайн".

Учениците се явяват на 26.08.2022 г. до 8.00 ч. с документ за самоличност и служебна бележка за допускане.

Задължителният държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - част по практика през сесия август-септември 2022 година ще се проведе, както следва:

На 29.08.2022 г. в стая 207, начало: 9.00 ч., професия: Фризьор, спец. "Организация и технология на фризьорските услуги"

На 29.08.2022 г. в стая 203, начало: 9.00 ч., Професия: Козметик, спец. "Козметика".

На 29.08.2022 г. в стая 208, начало: 9.00 ч., Професия: Дизайнер, спец. "Моден дизайн" – защита на дипломен проект, част практика.

Учениците се явяват с документ за самоличност и служебна бележка за допускане.

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню