СВОБОДНИ МЕСТА за учебната 2022/2023 г. КЪМ 19.10.2022 г.

Ръководството на ПГ по моден дизайн, гр.Велико Търново информира, че към 19.10.2022 г. в гимназията има свободни места за ученици по професии и специалности, както следва:

VIII а клас 

Професия "Дизайнер", специалност "Моден дизайн", дневна форма на обучение - 2 /две/ свободни места

Професия "Фризьор", специалност "Организация и технология на фризьорските услуги", дневна форма на обучение - 2 /две/ свободни места

IХ а клас 

Професия "Фризьор", специалност "Организация и технология на фризьорските услуги", дневна форма на обучение - 6 /шест/ свободни места

Професия "Козметик", специалност "Организация и технология на козметичните услуги", дневна форма на обучение - 7 /седем/ свободни места

Х а клас 

Професия "Дизайнер", специалност "Моден дизайн", дуална система на обучение - 13 /тринадесет/ свободни места

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню