Работна среща на директори от Асоциация НАУМ "Росица Иванова "

Предложения за промени в сектора, представяне на инициативи и добри практики, събраха директори на 34 Професионални гимназии на работна среща

Националната асоциация на училищата по мода „Росица Иванова“ (НАУМ), съвместно с Министерство на образованието и науката и Българската асоциация по текстил, облекло и кожа (БАТОК) провежда от 26-28 Октомври  работна среща, на директори от професионално направление Текстил, облекло, обувки и кожи,
Тя e фокусирана върху: анализ на резултатите от изпити по професии от професионално направлението за учебната 2021/2022година; планиране на държавния план-прием за 2022/2023 година по професии и възможности за разширяване на обхвата на дуалното обучение; анализ на Списъка на професиите в професионално направление „Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи“, разглеждане на необходимостта от неговото актуализиране; партньорство с бизнеса и бъдещи съвместни инициативи - състояние, проблеми и перспективи; инициативи на НАУМ и БАТОК за повишаване привлекателността на професиите от професионално направление;. добри практики и реализирани проекти.

FB IMG 1666880870620

FB IMG 1666806738004

 FB IMG 1666806748579

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню