Предложения за промени в сектора, представяне на инициативи и добри практики, събраха директори на 34 Професионални гимназии на работна среща

Националната асоциация на училищата по мода „Росица Иванова“ (НАУМ), съвместно с Министерство на образованието и науката и Българската асоциация по текстил, облекло и кожа (БАТОК) провежда от 26-28 Октомври работна среща, на директори от професионално направление Текстил, облекло, обувки и кожи,
Тя e фокусирана върху: анализ на резултатите от изпити по професии от професионално направлението за учебната 2021/2022година; планиране на държавния план-прием за 2022/2023 година по професии и възможности за разширяване на обхвата на дуалното обучение; анализ на Списъка на професиите в професионално направление „Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи“, разглеждане на необходимостта от неговото актуализиране; партньорство с бизнеса и бъдещи съвместни инициативи - състояние, проблеми и перспективи; инициативи на НАУМ и БАТОК за повишаване привлекателността на професиите от професионално направление;.добри практики и реализирани проекти.
В работната среща се включиха директорът на ПГ по моден дизайн Боряна Мочева и г-жа Цветелина Тутовска-Милчева - учител по професионална подготовка.
311865151 466794245433191 6111772316869268048 n 1
312720432 466794418766507 3359305761127998904 n

313203165 466794395433176 3191687365817223239 n

313117387 467373385375277 3252315050815974438 n

 
Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню