Училищен конкурс на тема „Моята вълшебна Коледа“

О Б Я В А

РЕГЛАМЕНТ

на училищен ксонкурс на тема „Моята вълшебна Коледа“

 

І. ЦЕЛИ НА КОНКУРСА

1. Чрез изкуство да се провокира въображението на участниците да изразят своето отношение към духа на коледните празници.

2. Да се предостави възможност на учениците за творческа изява на придобити знания, умения и компетентности.

3. Да се мотивират участниците за постигане на по-високи резултати в учебния процес

4. Да се съхранят българските традиции за националните празници.

ІІ. УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО:

А. По възрастови групи

В конкурса могат да участват ученици от VІІІ до ХІІ клас. Участниците са разделени по възрастови групи: VІІІ клас; ІХ – Х клас; ХІ – ХІІ клас.

ІІІ. СРОК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ - до 16.12.22г.

 

ІV. НАПРАВЛЕНИЯ:

Конкурсните творби и произведения са разделени по следните направления:

  • рисунка – размер 35/50 см, с материали и техника на изпълнение по избор;
  • Модна скица – формат на листа А4, с материали и техника по избор;
  • коледна картичка с оригинално коледно пожелание – формат в сгънато положение 10/20 см.
  • коледен сувенир – изработен с материали по избор, включително и с природни;
  • коледен маникюр – изработен на мостра за маникюр

2. КОМИСИЯ ЗА КЛАСИРАНЕ в състав, както следва:

Председател: 1. Цветелина Тутовска-Милчева

Членове:       2. Лилия Петрова

                         3. Гергана Самуилова

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню