8.02.2023 г. - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ

Във връзка с отбелязването на международния ден за безопасен интернет, учениците от училищния ученически съвет в Професионална гимназия по моден дизайн изготвиха презентация под мотото "Заедно за по-добър интернет". Съветниците изработиха правила на хартиен носител за информационните табла в класните стаи.
Инициативата е израз на загриженост за безопасността на децата в дигиталния свят.
Благодарим на ученическия съвет!
Стефан Цвятков и Йорданка Георгиева от VIII клас, Деница Банева и Даниела Георгиева от IX клас, Габриела Крачунова и Камелия Петрова от X клас, Илияна Маламова и Денис Миланов от XII клас.
Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню