НИЕ СЕ УЧИМ НЕ САМО В БЪЛГАРИЯ!

📜 14 СЕРТИФИКАТИ ЗА УСПЕШНО ПРОВЕДЕНА МОБИЛНОСТ В УНГАРИЯ!!! 

Подготовката на бъдещи кадри със съответстващи на нуждите на бизнеса и националната икономика квалификации изисква нови подходи в областта на професионалното образование и обучение. Работата на гимназията ни е основана на превръщане на професионалното образование и обучение в привлекателна възможност за учене, отчитайки, че главна ценност в образователната система е ученикът с неговите заложби, интереси и потребности.
📌 В периода 4-19 март 2023 г. 12 ученици извършиха мобилност до гр. Будапеща, Унгария в изпълнение на дейности по Проект 2022-1-BG01-KA122-VET-000076064 "За успешен професионален старт в Европа", по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение".
⏳📸 Споделени моменти с учениците от професии Моден дизайнер, Козметик и Фризьор, ръководителите на екипа:
 г-жа Лилия Петрова и г-н Екрам Мюмюнов, приятелите от 1CEBA от Будапеща, Унгария

емблема еразъм 2023

received 2325786337594413

received 1358913414956714

received 888902735703579

received 886595085997398

received 152533757350159

received 611501740841510received 214747891126202

received 155382877334119

 
Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню