ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2023 ГОДИНА

 
 

УВАЖАЕМИ ДВАНАДЕСЕТОКЛАСНИЦИ,

Задължителният държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - част по теория през сесия май-юни 2023 година ще се проведе, както следва:

На 23.05.2023 г. в стая 302, начало: 8.30 ч., професия: Фризьор, спец. "Организация и технология на фризьорските услуги", Учениците се явяват до 8.00 ч. с документ за самоличност и служебна бележка за допускане.

Задължителният държавен изпит за придобиване на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект - част по теория през сесия май-юни 2023 година ще се проведе, както следва:

На 23.05.2023 г. в стая 303, начало: 14.00 ч., Професия: Дизайнер, спец."Моден дизайн".

На 23.05.2023 г. в стая 306, начало: 14.00 ч., Професия: Фризьор, спец."Организация и технология на фризьорските услуги".

Учениците се явяват на 23.05.2023 г. до 13.30 ч. с документ за самоличност и служебна бележка за допускане.

Задължителният държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - част по практика през сесия май-юни 2023 година ще се проведе, както следва:

На 29.05.2023 г. в стая 207, начало: 8.30 ч., професия: Фризьор, спец. "Организация и технология на фризьорските услуги"

На 29.05.2023 г. в стая 209, начало: 8.30 ч., Професия: Дизайнер, спец. "Моден дизайн" – защита на дипломен проект, част практика.

Учениците се явяват с документ за самоличност и служебна бележка за допускане.

РАЗПИСАНИЕ

НА ЧАСОВЕТЕ НА 29 МАЙ 2023 ГОДИНА

1 ЧАС 12:15 – 13:00 ч.

2 ЧАС 13:10 – 13:55 ч.

3 ЧАС 14:15 – 15:00 ч.

4 ЧАС 15:10 – 15:55 ч.

5 ЧАС 16:05 – 16:50 ч.

6 ЧАС 17:00 – 17:45 ч.

7 ЧАС 17:50 – 18:35 ч.

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню