РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че на 11.04.2019 г. от 17:30 ч. ще се проведе РОДИТЕЛСКА СРЕЩА с

ДНЕВЕН РЕД:

VIII, IX, X, XI клас:

1. Готовност за приключване на учебната година;

2. Рисковете през лятото;

3. Избор на нови представители на Обществен съвет от квотата на Родителите;

4. Индивидуални срещу с родители. 

5. САМО за Х кл. - предстоящо национално външно оценяване на дигиталните способности

 За XII клас:

1.Готовност за приключване на учебната година;

2. Предстоящи Държавни зрелостни изпити и изпити за придобиване на степен на професионална квалификация; Възможности за професионална реализация;

3.Индивидуални срещи с родители

 

 

 

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню