ПОКАНА И ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, РОДИТЕЛИ,

Във връзка с изпълнение на чл.291 от Закона за предучилищно и училищно образование, Ви представяме информация по изпълнение на делегиран бюджет за първо тримесечие на 2019 г.

Информация по изпълнение на делегиран бюджет на ПГ по моден дизайн, гр.Велико Търново за първо тримесечие на 2019 г.

Заповядайте на 19.04.2019 г. от 15.00 ч. на Общо събрание!

 ПОКАНА за провеждане на общо събрание за отчет на изпълнение на бюджета

 

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню