ИНФОРМАЦИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

СЪОБЩЕНИЕ:

На 11.07.2019 г. от 09:30 ч. в ПГ по моден дизайн, гр.Велико Търново ще се проведе Общо събрание със следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Анализ на приходите за второто тримесечие на календарната 2019 г.

2.Анализ на разходите за второто тримесечие на календарната 2019 г.

3. Анализ на поетите ангажименти за разходи и задължения за разход през второто тримесечие на календарната 2019 г.

Информация по изпълнение на бюджета на ПГ по моден дизайн, за ВТОРО тримесечие на 2018/2019 година

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню