ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ за учебната 2022/2023 година

СВОБОДНИ МЕСТА след трети етап на класиране в VIII клас за учебната 2022/2023 година: 

1. Специалност "Моден дизайн" - 5

2. Специалност "Организация и технология на фризьорските услуги" - 4

Срок за попълването им: 09.09.2022 г.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СВОБОДНИ МЕСТА след втори етап на класиране:

1. Специалност "Моден дизайн" - 7

2. Специалност "Организация и технология на фризьорските услуги" - 4

За 2022/2023 учебна година Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново предлага обучение в следните специалности:

1. "МОДЕН ДИЗАЙН"

278770169 10160501281359311 1656398075936621123 n

13 ученици, дневна форма на обучение; професионално направление код 214 „Дизайн“, професия  код 214010 „Дизайнер“, специалност код 2140108 „МОДЕН ДИЗАЙН“, по типов учебен план за професионално образование по рамкова програма В6 без интензивно и без разширено изучаване на чужд език,  с придобиване на трета степен на професионална квалификация, утвърден със заповед № РД 09-4432/30.08.2017 г. на министъра на образованието и науката,

 • Брой места в STEM специалност по професията – 13;
 • Срок на обучение: пет години;
 • Изучаван чужд език: английски;
 • Начин на формиране на бала:

- удвоените оценки от Национални външни оценявания по Български език и литература и Математика;

- приравнената към точки оценка по Изобразително изкуство от свидетелството за основно образование;

- приравнената към точки оценка по Информационни технологии от свидетелството за основно образование.

При равен бал учениците с еднакви показатели се подреждат според общия успех от свидетелството за основно образование.

Попълването на незаетите места след трети етап на класиране и записване се определя от директора, но не по-късно от 10 септември 2022 г.

ПРОФЕСИЯ "ДИЗАЙНЕР" 

2. "Организация и технология на фризьорските услуги"

IMG 20220401 134848

13 ученици, дневна форма на обучение; професионално направление код 815 „Фризьорски и козметични услуги“, професия 815010 „Фризьор“, СПЕЦИАЛНОСТ код 8150102 „ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ФРИЗЬОРСКИТЕ УСЛУГИ“, по учебен план за професионално образование по рамкова програма В,  с придобиване на трета степен на професионална квалификация, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език, срок на обучение – пет години, утвърден със заповед № РД09-4088/29.08.2017 г. на министъра на образованието и науката;

 • Изучаван чужд език: английски;
 • Начин на формиране на бала:

- удвоените оценки от Национални външни оценявания по Български език и литература и Математика;

- приравнената към точки оценка по Изобразително изкуство от свидетелството за основно образование;

- приравнената към точки оценка по Информационни технологии от свидетелството за основно образование.

При равен бал учениците с еднакви показатели се подреждат според общия успех от свидетелството за основно образование.

Попълването на незаетите места след трети етап на класиране и записване се определя от директора, но не по-късно от 10 септември 2022 г.

 

ПРОФЕСИЯ "ФРИЗЬОР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ - професия "ФРИЗЬОР"

 ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ

Прием за учебната 2022/2023 година

Училищната комисия по приема на ученици ще осъществява дейността си съгласно графика на дейностите по приемане на ученици. Работно време от 08:00 ч. до 17:00 ч.

1. След завършeно основно образование (VII клас)

 

 Вид дейност  Срок
 1.

 Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

 03 - 21 май 2022 г.
 2.  Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  до 04 юли 2022 г.
 3.  Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  05 - 07 юли 2022 г.
 4.  Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране  до 12 юли 2022 г.
 5. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране  13 - 15 юли 2022 г.
 6. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране   до 20 юли 2022 г.
 7. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране   21 - 22 юли 2022 г.
 8. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране   25 юли 2022 г.
 9. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране   26 - 27 юли 2022 г.
10. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране   29 юли 2022 г.
11. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране  01 - 02 август 2022 г.
12. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране  до 03 август 2022 г.
13. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване  определя се от директора до 10.09.2022 г. вкл.
14. Утвърждаване на осъществения държавен план прием  до 14.09.2022 г. вкл.

 

 • Желаещите да се запишат е необходимо да предоставят в срок оригиналите на свидетелството си за основно образование и да попълнят заявление за записване в гимназията.
 • Нежелаещите да бъдат записани в училището, в което са класирани, трябва да подадат лично (или чрез родител) заявление в канцеларията на гимназията, чрез което се отказват от мястото си, за да могат да участват на II класиране в останалите училища.
 • Незаписаните и неподали заявление за участие във II класиране ученици отпадат от кандидат-гимназиалната система.

За контакт и допълнителни въпроси:

Професионална гимназия по моден дизайн, гр. Велико Търново

ул.“Мармарлийска“ № 26,

тел. 062 /625887; 0879661710 - директор; 062/521343– зам.-директор; канцелария

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.pgmdvt.com

Работно време на канцеларията: 08:00 – 17:00

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНИЯТА

 Електронно на priem.mon.bg

или

на място в  ПГ  по моден дизайн на адрес: гр. Велико Търново, ул. “Мармарлийска” №26

Работно време на служителите, които приемат, въвеждат заявления да бъде, както следва:

 • За участие в  първи етап на класиране:

05.07.2022 г. (вторник) – от 08:00 до 18:00 часа

06.07.2022 г. (сряда) – от 08:00 до 18:00 часа

07.07.2022 г. (четвъртък) – от 08:00 до 18:00 часа

 • За записване на приетите ученици на първи етап на класиране/ За подаване на заявление за участие във втори етап на класиране:

13.07.2022 г. (сряда) – от 08:00 до 18:00 часа

14.07.2022 г. (четвъртък) – от 08:00 до 18:00 часа

15.07.2022 г. (петък) – от 08:00 до 18:00 часа

 • За участие в трети етап на класиране:

26.07.2022 г. (вторник)  и 27.07.2022 г. (сряда) – от 08:00 до 18:00 часа.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 • заявление, което се подава от ученика в присъствие на родител (по образец на място);
 • служебна бележка, удостоверяваща мястото за полагане на изпитите от НВО;
 • свидетелство за основно образование (оригинал/копие);
 • медицинско свидетелство издадено от общопрактикуващия лекар на ученика;

*Документите се подават от учениците в присъствието на техен родител

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню