ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ за учебната 2021/2022 година

 За 2021/2022 учебна година Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново предлага обучение в следните специалности:

1. "Организация и технология на фризьорските услуги"

13 ученици, дневна форма на обучение; професионално направление код 815 „Фризьорски и козметични услуги“, професия 815010 „Фризьор“, СПЕЦИАЛНОСТ код 8150102 „ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ФРИЗЬОРСКИТЕ УСЛУГИ“, по учебен план за професионално образование по рамкова програма В,  с придобиване на трета степен на професионална квалификация, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език, срок на обучение – пет години, утвърден със заповед № РД09-4088/29.08.2017 г. на министъра на образованието и науката;

  • Изучаван чужд език: английски;
  • Начин на формиране на бала:

- удвоените оценки от Национални външни оценявания по Български език и литература и Математика;

- приравнената към точки оценка по Изобразително изкуство от свидетелството за основно образование;

- приравнената към точки оценка по Информационни технологии от свидетелството за основно образование.

При равен бал учениците с еднакви показатели се подреждат според общия успех от свидетелството за основно образование.

Попълването на незаетите места след трети етап на класиране и записване се определя от директора, но не по-късно от 10 септември 2021 г.

 

ПРОФЕСИЯ "ФРИЗЬОР"

Презентация

Loading...

 

2. "Организация и технология на козметичните услуги"

13 ученици, дневна форма на обучение; професионално направление код 815 „Фризьорски и козметични услуги“, професия 815020 „Козметик“, СПЕЦИАЛНОСТ код 8150202 „ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА КОЗМЕТИЧНИТЕ УСЛУГИ“, по учебен план за професионално образование по рамкова програма В,  с придобиване на трета степен на професионална квалификация, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език, срок на обучение – пет години, утвърден със заповед № РД 09 – 4122/29.08.2017 г. на министъра на образованието и науката;

  • Изучаван чужд език: английски;
  • Начин на формиране на бала:

- удвоените оценки от Национални външни оценявания по Български език и литература и Математика;

- приравнената към точки оценка по Изобразително изкуство от свидетелството за основно образование;

- приравнената към точки оценка по Информационни технологии от свидетелството за основно образование.

При равен бал учениците с еднакви показатели се подреждат според общия успех от свидетелството за основно образование.

Попълването на незаетите места след трети етап на класиране и записване се определя от директора, но не по-късно от 10 септември 2021 г.

ПРОФЕСИЯ "КОЗМЕТИК" 

Презентация

Loading...
 

 

ЗАПОВЕД № РД06-488/26.04.2021 г. на началника на РУО-Велико Търново за утвърждаване на държавен план прием за учебната 2021/2022 година

Училищната комисия по прием на ученици ще осъществява дейността си с работно време от 08:00 ч. до 17:00 ч. според графика на дейностите:

2021/2022 График на дейностите

 Вид дейност  Срок
 1.  Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите 27-28.05.2021г.
 2.  Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите  до 07.06.2021г. 
 3.  Провеждане на тестове по:

•          български език и литература

•          математика

 

16.06.2021г.

18.06.2021г.

 4.  Обявяване на резултатите от тестовете  
 5.

 Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

•          изобразително изкуство

•          музика

•          спорт

 

21.06.2021 г.

          22.06.2021 г. 

23-24.06.2021г.

 6.  Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 25.06.2021 г. 
 7.  Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити до 01.07.2021 г. 
 8.  Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема 05- 07.07.2021 г.
 9.  Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране  до 13.07.2021 г.
10. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16.07.2021 г. 
11. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20.07.2021 г.
12. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22.07.2021 г.
13. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23.07.2021 г.
14. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26-27.07.2021 г.
15. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29.07.2021 г.
16. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30.07.2021 г.
17. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 02.08.2021 г.
18. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 10.09.2021 г. вкл.
19. Утвърждаване на осъществения държавен план прием до 14.09.2021 г. вкл.

 

  • Желаещите да се запишат е необходимо да предоставят в срок оригиналите на свидетелството си за основно образование и да попълнят заявление за записване в гимназията.
  • Нежелаещите да бъдат записани в училището, в което са класирани, трябва да подадат лично (или чрез родител) заявление в канцеларията на гимназията, чрез което се отказват от мястото си, за да могат да участват на II класиране в останалите училища.
  • Незаписаните и неподали заявление за участие във II класиране ученици отпадат от кандидат-гимназиалната система.

За контакт и допълнителни въпроси:

Професионална гимназия по моден дизайн, гр. Велико Търново

ул.“Мармарлийска“ № 26,

тел. 062 /625887; 0879661710 - директор; 062/521343– зам.-директор; канцелария

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.pgmdvt.com

Работно време на канцеларията: 08:00 – 16:30

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню