Подкрепа за успех

2019/2020 учебна година

ИИД ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ:

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, ръководител - Иваничка Джилянова, учител

2. МАТЕМАТИКА, ръководител - Лилия Станева, старши учител

ИИД ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ:

1. ХУДОЖЕСТВЕНА ОБРАБОТКА НА ТЪКАНИ, ръководител - Галя Николова, старши учител

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню