лого цоидуем

"Единни в многообразието" - иновативни действия за интеркултурно образование в Професионална гимназия по моден дизайн –

Велико Търново

 ”ПРОЕКТЪТ СЕ РЕАЛИЗИРА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА”

Открито и прозрачно изпълнение на проекта, с добри резултати, достигащи до широката общественост.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТА "Единни в многообразието" в Професионалната гимназия по моден дизайн във Велико Търново - БТА

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТА - БТА /Ученици са изготвили историческо и географско изследване за празниците и обичаите на етносите във Великотърновския край/ 

Успешно приключи проект на Гимназията по моден дизайн за междуетническа толерантност - в-к "Ягтра днес"

Над 65 ученици от Гимназията по моден дизайн се учиха на толерантност по проект - Общинско радио Велико Търново

Ревю с тоалети от четири етноса показаха момичетата от Гимназията по моден дизайн - в-к "Борба"

Модно ревю "ЕТНОСИ" - събитие - фейсбук страница на ПГ по моден дизайн, гр.В.Търново

Учители, родители и ученици от Гимназията по моден дизайн бяха заедно на поход до Преображенския манастир - в-к "Борба"

В гимназията по моден дизайн разработват модели на облекла на четири етноса - в-к "Борба"

Ученици изработват облекла по проект за интеркултурно многообразие - Дарик радио

Пред г-жа Коен бе представена и изложбата „Етноси“, изобразяваща модата и традициите в облеклото през погледа на учениците от специалност „Моден дизайн“ - АМАЛИПЕ

Професионална гимназия по моден дизайн Велико Търново

"Единни в многообразието" - иновативни действия за интеркултурно образование в Професионална гимназия по моден дизайн –

Велико Търново

 ”ПРОЕКТЪТ СЕ РЕАЛИЗИРА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА”

 Подкрепящи въвеждането на разнообразни форми на интеркултурно образование в държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена.

Специфична цел: Модернизиране на интеркултурното образование като неотменна част от подготовката на подрастващите от различен етнически произход.

Провеждане на екскурзия с учебна цел „По пътя на наследството“ по разработена екскурзионна програма, в съответствие със споразумението за партньорство с Професионалната гимназия по облекло „Станка Николица Спасо-Еленина”- гр. Разград. Учениците посетиха обекти, характерни за различните етноси.

 

Разград 4

екскурзия Разград 3

разград 5

разград 6

Разград 7

екскурзия Разград 2

разград 10

 

Художествена изложба „Общо минало - общо настояще - общо бъдеще“ 

ревю етноси 10

Снимка: Нено Вълковски

Организиране и провеждане на модно ревю „Етноси“ - Представяне на колекцията „Етноси“ – дело на учениците от различните етноси в гимназията. На събитието присъстваха модни специалисти, представители на Обществения съвет и родители, учители, образователни и обществени институции, неправителствени организации и медиите. 

шев цоидуем 6

шев цоидуем 4

покана ревю етноси

122459840 2709650865949610 2942728578182067713 n

ревю етноси Виктория

Снимка: Нено Вълковски

ревю етноси Виолета

Снимка: Нено Вълковски

ревю етноси София 1

Снимка: Нено Вълковски

ревю етноси Йоанна

Снимка: Нено Вълковски

ревю етноси 2

Снимка: Нено Вълковски

ревю етноси 4

Снимка: Нено Вълковски

ревю етноси 5

Снимка: Нено Вълковски

ревю етноси 6

Снимка: Нено Вълковски

ревю етноси 11

Снимка: Нено Вълковски

Летен пленер по живопис. Ученици от различни малцинства и мнозинството рисуват картини от природното и културно наследство на Велико Търново.

пленер цоидуем 3

пленер цоидуем 14пленер цоидуем 10

пленер цоидуем 16пленер цоидуем гд1

пленер цоидуем гд2

 

Създаване и поддържане на тематична страница за проекта в уебсайта на Кандидата;

лого цоидуем

"Единни в многообразието" - иновативни действия за интеркултурно образование в Професионална гимназия по моден дизайн –

Велико Търново

 ”ПРОЕКТЪТ СЕ РЕАЛИЗИРА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА”

 

Извънкласни дейности с деца и ученици от етническите малцинства с елементи на гражданско образование, насочени към усвояване на социални знания за откриване и култивиране на собственото „АЗ“, формиране на чувство за идентичност и национално самосъзнание и толерантно отношение към индивидуалните и културните различия.

Специфична цел: Развитие на ценностите, свързани с толерантност, хуманизъм, взаимно уважение и желание за усъвършенстване, и пълноценна социализация на учениците от етническите малцинства.

В четири поддейности са планирани различни извънкласни занимания от интеркултурния календар.

Тематична дискусия „Екология и здраве“ -  разработени, представени и обсъдени правила за поведение сред природата, валидни за всички етноси.

дискусия Екология и здраве 1

екопоход и правила цоидуем 2

Екопоход до Преображенския манастир -  разпространени правилата за поведение сред природата 

екопоход цоидуем 11

 екопоход цоидуем 8

екопоход цоидуем 1

екопоход и правила цоидуем

Спортен празник - игри по волейбол, футбол и тенис на маса. На отличилите се участници са връчени материални награди. 

спортен празник цоидуем

спортен празник цоидуем9

спортен празник цоидуем 12

лого цоидуем

"Единни в многообразието" - иновативни действия за интеркултурно образование в Професионална гимназия по моден дизайн –

Велико Търново

 ”ПРОЕКТЪТ СЕ РЕАЛИЗИРА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА”

 

4. Изследователски дейности, извършвани от учениците, свързани с културното многообразие на етническите малцинства и междуетническата интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

4.3. Създаване на модни модели на тема „Красотата и уникалността във външния вид на етносите“ Провеждане на три тематични проучвания: - “Облеклото като знак за идентичност“, което ще представи модата на етносите (българи, роми, турци, други); - „Шевици, бродерии, дантели и десени в облеклото на етносите от Великотърновския край“, което ще представи характерни елементи зa ромските, турcкитe и бългaрcкитe облекла. - „Прически, грим, аксесоари и бижута като елементи от външността на етносите от Великотърновския край“.

изложба гн9

изложба гнд

изложба цоидуем 2

4.4. Създаване на модна колекция „Етноси“ На основата на цветните скици ще бъдат избрани 4 модни модела, за които ще бъде изработено истинско облекло като израз на колективната и индивидуалната идентичност на етносите. 

 рисунка модел етноси Виолета

рисунка модел Микаела

рисунка модел Виктория Иванова

рисунка модел етноси София

лого цоидуем

 

"Единни в многообразието" - иновативни действия за интеркултурно образование в Професионална гимназия по моден дизайн –

Велико Търново

 ”ПРОЕКТЪТ СЕ РЕАЛИЗИРА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА”

Програмите ще бъдат разработени и въведени от отговорните педагогически специалисти по биология и химия, физическо възпитание и спорт, моден дизайн, музика, история и география. В програмите ще бъдат включени интерактивни уроци. Материалът ще бъде разработен, за да бъде достъпен и лесен за усвояване.

 лого цоидуем

 "Единни в многообразието" - иновативни действия за интеркултурно образование в Професионална гимназия по моден дизайн – Велико Търново

 ”ПРОЕКТЪТ СЕ РЕАЛИЗИРА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА”

 

Дейност 1 обхваща организацията и управлението на дейностите по проекта, и мониторинга и оценката на тяхното изпълнение съгласно одобрения формуляр, договора за финансиране и установените правила.

Дейността е изпълнена до края на месец октомври 2020 г. поради кризата с COVID 19, на основание на допълнително споразумение от 15.06.2020 г. с ЦОИДУЕМ.

Подготовката за организацията и управлението на дейностите по проекта се осъществи чрез осигуряването на необходимите ресурси: човешки, материални, финансови.

Практическото реализиране осъществихме чрез изпълнение на поддейностите.

При практическото изпълнение на поддейностите използвахме работни методи, базирани на
принципите за добро управление, разписани във въведението към Насоките за кандидатстване по настоящата процедура, както и на европейските принципи за устойчиво управление. а именно:
• екипност, ангажираност, активност;
• демократичност, прозрачност и откритост;
• ефективност и ефикасност;
• планиране и прилагане на екологични политики и процедури;
• прагматизъм и практичност;
• прилагане на стратегически и планови документи - Стратегията за развитие на област Велико Търново, Стратегията за развитие на ПГМД и Плана за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в ПГМД – Велико Търново за миналата и настоящата учебна година.

 

Професионална гимназия по моден дизайн Велико Търново

БЮДЖЕТ ПО ПРОЕКТ: "Единни в многообразието" - иновативни действия за интеркултурно образование в Професионална гимназия по моден дизайн – Велико Търново

ИНСТИТУЦИЯ: Професионална гимназия по моден дизайн

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА: 10 месеца

”ПРОЕКТЪТ СЕ РЕАЛИЗИРА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА”

№  Наименование на дейността общо одобрена сума
1  Организация и управление  1500.00 1305.00
 2     Информиране и публичност  400.00  400.00
3  Разработване и въвеждане на програми за интеркултурно образование  4166.00  3417.00 
4  Иновативни заедно – равни шансове за млади изследователи  4857.00   4857.00
5  Развитие на социални и екологични знания, умения и компетентности   1207.00  1147.00
6  Етнокултурни взаимодействия 2870.00   2870.00
   ОБЩО: 15000.00  13996.00

 

              

Професионална гимназия по моден дизайн Велико Търново

"Единни в многообразието" - иновативни действия за интеркултурно образование в Професионална гимназия по моден дизайн – Велико Търново

 ”ПРОЕКТЪТ СЕ РЕАЛИЗИРА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА”

Професионална гимназия по моден дизайн Велико Търново   

Процедура: Конкурсна процедура 33.18-2019

1. Реализиране на форми на взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност

 Професионална гимназия по моден дизайн

 гр. Велико Търново, общ.Велико Търново, обл.Велико Търново

Наименование на проекта: "Единни в многообразието" - иновативни действия за интеркултурно образование в Професионална гимназия по моден дизайн – Велико Търново

Договор № БС3318-1-025/29.10.2019 г. по КП 33.18-2019 на ЦОИДУЕМ при Министерството на образованието и науката

Времетраене на проекта: 10 месеца

Искана сума: 15000.00 лева

Одобрена сума: 13966.00 лв.

”ПРОЕКТЪТ СЕ РЕАЛИЗИРА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА”

Настоящото проектно предложение е с продължителност 10 месеца и ще се изпълнява от Професионалната гимназия по моден дизайн - В. Търново /ПГМД/. Целта на проекта е подобреното включване на учениците от етническите малцинства в местни иновативни действия за интеркултурно образование и възпитание в дух на взаимно зачитане на човешкото достойнство и толерантност. Целевата група включва 98 ученици с различен етнически произход, в т.ч. 56 с български, 27 с ромски, 14 с турски етнически произход, и 1 от Украйна, 9 преподаватели и 20 родители.
В съответствие с основната цел и четирите стратегически цели са разработени 6 дейности – нови и такива с надграждащ ефект спрямо резултатите от досегашни дейности на ПГМД. Те осигуряват равен достъп до качествено образование за учениците от етническите малцинства на основата на 6 програми за интеркултурно образование, които ще бъдат въведени чрез интерактивни методи; равни шансове за млади изследователи, които ще се изявят в създаването на нови продукти - интеркултурен календар с мотото на ЕС „Единни в многообразието“, 3 географски маршрути „По пътя на наследството“, 20 модни модели на тема „Красотата и уникалността във външния вид на етносите“, модна колекция „Етноси“; възможности за включване в извънкласни дейности като обучение по български език и литература, тематична дискусия, екопоход, спортен празник, екскурзия с учебна цел, изложба, модно ревю и летен пленер по живопис; разпространение на резултатите; достъп до компютърна и презентационна техника, български книги; благоприятни условия за изследвания и иновации; информираност и публичност; организация и управление на проекта.
Проектните дейности насърчават етнокултурните взаимодействия и изграждат позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот. Работата с младите изследователи ще ги свързва заедно, ще стимулира развитието на техните индивидуални заложби и таланти, ще повиши познанията им за наследството на различните етноси и ще подобри образователните резултати. Развитието на културните ценности, личностни качества, социални и екологични знания и умения, ще гарантира успешната инвестиция в бъдещето на младите кадри от различните етноси. Осигуряването на благоприятна и толерантна образователна среда ще създаде условия за привличане и задържане на учениците в нашето училище и България. Подкрепата за разпространение на резултатите чрез публикуване в Интернет ще популяризира постиженията на учителите и ще издига техния авторитет.

 

Професионална гимназия по моден дизайн Велико Търново   

Процедура: Конкурсна процедура 33.18-2019


1. Реализиране на форми на взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност

 Професионална гимназия по моден дизайн

 гр. Велико Търново, общ.Велико Търново, обл.Велико Търново

Наименование на проекта: "Единни в многообразието" - иновативни действия за интеркултурно образование в Професионална гимназия по моден дизайн – Велико Търново

Времетраене на проекта: 10 месеца

Искана сума: 15000.00 лева

Одобрена сума: 13966.00 лв.

Договор № БС3318-1-025/29.10.2019 г. по КП 33.18-2019 на ЦОИДУЕМ при Министерството на образованието и науката

”ПРОЕКТЪТ СЕ РЕАЛИЗИРА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА”

95145148 2559115654336466 5613734745084002304 n

 РЪКОВОДИТЕЛ: Боряна Мочева

 

КООРДИНАТОР: Камелия Джанабетска

СЧЕТОВОДИТЕЛ: Бонка Николова

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: Георги Гърев

 

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню