СЪОБЩЕНИЕ - удължаване срок за приемане на оферти по ОБЯВА 1

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки удължавам срока за приемане на оферти по обява за обществена поръчка, публикувана под № 9088597 в Регистъра на ОП за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки с предмет „Ремонт на покрив на Професионална гимназия по моден дизайн – гр.Велико Търново до 16:00 ч. на 31.05.2019 г. 

Получените оферти ще бъдат отворени на 03.06.2019 г. от 10:30 часа в кабинета на директора на Професионална гимназия по моден дизайн – гр. Велико Търново, ул. „Мармарлийска“ 26.

Директор: Боряна Мочева

 

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню