История

28.02.1949 г. - във Велико Търново е открито фабрично заводско училище по свилоточене с директор Димитър Димитров. Училището е в сградата на фабрика „Филтис”.

1953/54 г. - разкрита е специалност „Памукотъкачество”. Училището е преместено в сградата на ул.”Ксилифорска”45, предоставена от ДИП „В. Мавриков”.

1955/56 г. - разкрит е профил „Памукопредачество”.

1959/60 г. - разкрита е специалност „Горно дамско облекло”, а специалност „Свилоточене” - закрита.

1961/62 г. - разкрита е специалност „Обществено хранене”.

1962/63 г. - разкрита е специалност „Мъжко облекло”.

1963/64 г. - разкрита е вечерна паралелка „Техникум тъкачество”. Специалност „Обществено хранене” е обособена като самостоятелно училище.

1967/68 г. - разкрита е специалност за момчета „Ремонт и поддръжка на текстилни машини”.

1971 г. - закрита е специалност „Облекло”. Обособено е отделно училище - ПТУ по комунално-битови услуги с „Дамско облекло” , „Мъжко облекло” и „Бръснаро-фризьорство” на ул."Индже" с директор Иван Бошев.

1974 г. - училището става СПТУ по комунално-битови услуги "Христо Козлев".

1977 г. - преместено е в сградата на Езикова гимназия.

1971-1983 г. - съществува и СПТУ по текстил "Вела Благоева" с две специалностти „Памучно предачество” и „Памучно тъкачество”.

1983 г. - СПТУ по текстил "Вела Благоева" и СПТУ по КБУ "Христо Козлев" са обединени под името СПТУ по текстил и битови услуги "Христо Козлев" с директор инж.Евтим Евтимов.

1990/91 г. - разкрити са специалности „Техника и технология на облеклото” и „Технология на текстила и поддържане на тъкачната техника”.

1993 г. - за директор е назначена Мария Василева.

1993/94 г. - разкрити са специалности "Моделиране и конструиране на облекло" и "Бръснаро- фризьорство".

1994г. - училището е обявено за Техникум по текстил и битови услуги.

1994/95 г. - разкрита е специалност "Машини и съоръжения в леката промишленост".

1995 г. - за директор е назначена инж.Емилка Андронова.

2005 г. - ТТБУ се преименува в ПГ по моден дизайн.

2007/2008 г. - за директор е назначена Лалита Трифонова.

За периода от 01.04.1949 г. до края на 1998 г. в училището са завършили 8210 души.

27 април 2009 г. - Световен ден на дизайна-ПГМД празнува 60-годишен юбилей.

От септември, 2011 г. ПГ по моден дизайн се намира в сградата на ул."Мармарлийска" 26.

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню